print sitemap zoeken disclaimer contact

De kleineondernemersregeling (KOR) en zonnepanelen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalde in 2013 dat particuliere eigenaren van zonnepanelen voor de btw kunnen kwalificeren als ondernemer. Dit is bepaald in het Fuchs-arrest. U bent ondernemer voor de btw als u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan het energiebedrijf. U dient zich bij de Belastingdienst te melden als u zonnepanelen aanschaft waarmee stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar.

Wij beschrijven in dit artikel eerst kort de gevolgen van het ondernemerschap en gaan daarna in op de combinatie van het ondernemerschap en de kleineondernemersregeling in het kader van de exploitatie van zonnepanelen.

Gevolgen van het ondernemerschap

De eigenaar van zonnepanelen kan dus worden aangemerkt als ondernemer. Dat betekent dat hij de btw terug kan vragen over de investeringen, zoals materiaal- en installatiekosten. Echter, over opgewekte stroom moet u btw afdragen. Hiervoor krijgt u een aangifte omzetbelasting uitgereikt. Indien u het hierbij laat, zult u periodiek aangifte moeten blijven doen. U vraagt in de aangifte over het tijdvak van de aanschaf de btw terug over de investering en geeft de verschuldigde btw over de levering aan. Zonder nadere maatregelen zou u ook btw in rekening moet brengen aan het energiebedrijf en precies moeten weten wat u levert. Omdat dit veel werk is, heeft de Staatssecretaris in een Besluit diverse forfaits opgenomen om de administratieve lasten te verlichten.

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw is er voor ondernemers die op jaarbasis een omzet hebben van minder dan € 20.000. Dit geldt voor zeer veel particuliere eigenaren van zonnepanelen. Hierna gaan wij in op de gevolgen van het toepassen van de KOR in deze situatie.

De kleineondernemersregeling (KOR) en zonnepanelen

De kleineondernemingsregeling (KOR) kunt u gebruiken als uw omzet op jaarbasis lager ligt dan € 20.000. Meer over deze regeling leest u hier. Indien u de KOR toepast hoeft u geen btw te voldoen, maar hebt u ook geen recht op aftrek van btw (voorbelasting). Verder vervallen de administratie- en facturatieverplichtingen. Dat maakt het voor de eigenaren van zonnepanelen een bijzonder prettige regeling. Let wel, aangezien uw recht op aftrek van btw wegvalt, kunt u de btw bij bijvoorbeeld onderhoud ook niet in aftrek brengen. De voornaamste gevolgen als u de KOR toepast bij uw zonnepanelen zijn de volgende:

  • Na de eerste aangifte blijven stroomleveringen aan het energiebedrijf en stroomleveringen voor privégebruik buiten de heffing van btw;
  • De btw op de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen is nog altijd aftrekbaar. U dient hiervoor wel op juiste wijze de eerste aangifte te verrichten en de opgaaf aan te leveren;
  • U doet maar één keer aangifte omzetbelasting. Daarna wordt de uitreiking van een aangifte automatisch stopgezet.

De kleineondernemersregeling (KOR) en herziening bij zonnepanelen

De KOR is sinds 2020 een zogenaamde vrijstellingsregeling. Dat betekent dat u btw die u in aftrek brengt op investeringsgoederen moet herzien, omdat u deze goederen voor vrijgestelde activiteiten gaat gebruiken. Zonder nadere regels moet u dan de btw die u eerst in aftrek heeft gebracht alsnog (deels) corrigeren. Om kleine ondernemers tegemoet te komen, is er een herzieningsdrempel ingevoerd van € 500 per jaar. Wij gaan in dit artikel niet uitgebreid in op herziening, maar geven hierna wel een eenvoudig rekenvoorbeeld.

VOORBEELD

Een particulier koopt zonnepanelen en het totaal investeringsbedrag bedraagt € 12.500 inclusief btw. Hij brengt de volledige btw (€ 2.169) in aftrek. Het gaat hier om niet-geïntegreerde zonnepanelen, als gevolg waarvan de herzieningstermijn vijf jaar is. De ondernemer past in het volgende jaar de KOR toe. 

Aan het einde van het volgende jaar moet u de btw-aftrek herzien. U bent namelijk de zonnepanelen, als gevolg van de KOR, gaan gebruiken voor vrijgestelde activiteiten. De herzieningsperiode bedraagt vijf jaar en dus moet u 1/5 van de btw herzien. Dat is een bedrag van € 433. Aangezien dit bedrag lager is dan de drempel, hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.

Indien wij hetzelfde voorbeeld nemen met dezelfde zonnepanelen, alleen nu voor een prijs van € 15.000 inclusief btw, dan werkt het anders uit. De in aftrek gebrachte btw bedraagt dan € 2.603. Indien u 1/5 hiervan herziet, dan is dat een bedrag van € 520. Dit gaat de herzieningsdrempel van € 500 in verband met de KOR, te boven. Voor de volledigheid merken wij op dat ook aan de 10%-regel, die wij hier verder niet behandelen, wordt voldaan.

Tot slot

De kleineondernemersregeling (KOR) is voor particuliere eigenaren van zonnepanelen zeer interessant, met name door de administratieve lastenverlichting. Indien u op de juiste wijze btw terugvraagt en daarna deelneemt aan de KOR, pakt de regeling vaak optimaal uit. Het is belangrijk om u hierbij goed te laten begeleiden.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-01-2021
Artikel gemaakt op 07-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Bijzondere regelingen De KOR en zonnepanelen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap