print sitemap zoeken disclaimer contact

Vakbond wint procedure inzake contracting

De kantonrechter in Enschede heeft onlangs uitspraak gedaan over een contracting-constructie. De conclusie van de kantonrechter is dat sprake is van een opgetuigde structuur, waarbij de CAO-loonbetalingen werden omzeild. Er is sprake van onderbetaling.

Feiten inzake contracting procedure PostNL

De procedure betrof de postsorteerders van PostNL. Het bedrijf leende personeel in via diverse uitzendbureau’s. PostNL en de uitzendbedrijven gingen een samenwerkingsovereenkomst aan, waarbij het uitzendbureau op basis van een overeenkomst van opdracht (contracting) sorteerwerkzaamheden verrichtte voor PostNL. Contractueel werden de sorteerwerkzaamheden onder leiding en toezicht van het uitzendbureau uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over contracting.

Aanneming van werk of inlening bij contracting


Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten dient aan vier cumulatieve voorwaarden te worden voldaan:

  • De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, dient hiervoor te worden vergoed;
  • De arbeidskrachten moeten aan een ander ter beschikking worden gesteld;
  • De arbeidskrachten moeten hun werkzaamheden uitvoeren onder het toezicht en de leiding van de ander aan wie zij ter beschikking zijn gesteld; en
  • De arbeidskrachten mogen geen arbeidsovereenkomst aangaan met de ander aan wie zij ter beschikking zijn gesteld.

Onder terbeschikkingstelling van arbeidskrachten wordt niet verstaan het ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Oordeel van kantonrechter over zelfstandigheid

De kantonrechter is van oordeel dat van aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht in dit geval geen sprake is. In beide gevallen is een grote mate van zelfstandigheid in de uitvoering van het werk of de opdracht vereist, die in dit geval ontbreekt.

Het gaat om de manier waarop feitelijk uitvoering aan de overeenkomst tussen PostNL en het uitzendbureau wordt gegeven. Afweging van alle relevante omstandigheden leidt tot de conclusie dat van een grote mate van zelfstandigheid bij het uitzendbureau geen sprake is.

Hierbij is onder andere van belang dat de productie- en bedrijfsmiddelen, waarvan de arbeidskrachten gebruik maken in de uitoefening van hun werkzaamheden, eigendom zijn van PostNL. De werkzaamheden worden uitgevoerd in depots van PostNL, waarbij gebruik wordt gemaakt van de sorteermachine en overige bedrijfsmiddelen van PostNL.

Contractueel is bedongen dat PostNL de eindverantwoordelijkheid houdt over de veiligheid van het pand en de bedrijfsmiddelen.

Ook is van belang dat PostNL eisen stelt en daarmee invloed uitoefent op de selectie, kwaliteit en arbeidsvoorwaarden van de arbeidskrachten.

PostNL bepaalt feitelijk de planning en geeft vergaande instructies ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden.

Conclusie

De kantonrechter overweegt dat feitelijk sprake is van een constructie waarbij het uitzendbureau arbeidskrachten ter beschikking stelt aan PostNL om de verzendsortering uit te voeren.

Nu sprake is van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten door het uitzendbureau aan PostNL en PostNL dus feitelijk heeft te gelden als inlener, is de inlenersbeloning van de PostNL CAO van toepassing.

Noot fiscaal jurist

Deze procedure past in het beeld waarin de overheid met harde hand allerhande structuren aanpakt (schijnconstructies). Eén van de verschijningsvormen betreft de situatie waarin structuren dienen als ‘opzet’ voor onderbetaling.

De aanpak van de overheid geldt niet slechts voor het uitzendbureau, maar ook voor de inlener. Immers, wettelijk geldt er een aansprakelijkheid van de inlener voor het betalen van ‘het loon’.

Bron
Rechtbank Overijssel 7 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1538

Heeft u een vraag over schijnconstructies?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 20-05-2019
Artikel gemaakt op 20-05-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Uitgelicht Schijnconstructies Vakbond wint procedure inzake contracting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap