print sitemap zoeken disclaimer contact

Taxatiewaarde youngtimer

Vanuit onze praktijk zien wij dat veel mensen verkeerd worden voorgelicht door autobedrijven en taxateurs voor de waarde waarover bijtelling moet worden berekend bij een youngtimer. Zo wordt door de autobedrijven en taxateurs gesteld dat de taxatiewaarde gelijk is aan de waarde in het economisch verkeer. Zo zien wij in de praktijk dat een auto wordt gekocht voor een bedrag van € 25.000 en het autobedrijf daarbij tevens een taxatierapport afgeeft van € 15.000. Welke waarde is dan leidend voor de bijtelling? In dit artikel treft u het antwoord op vorengenoemde vraag aan.

Bijtelling youngtimer

Uitgangspunt voor de bepaling voor de bijtelling van het privégebruik van ter beschikking gestelde auto's die ouder zijn dan 15 jaar is niet de cataloguswaarde, maar de waarde in het economische verkeer. Wettelijke basis daarvoor is artikel 13bis, lid 5, letter b Wet LB.

De definitie van de waarde in het economisch verkeer is: de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop.

Op de site van de Belastingdienst staat weergegeven: “Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde).”

Grondslag bijtelling youngtimer

Zoals reeds weergegeven in de inleiding, zien wij in de praktijk vaak het volgende voorbeeld. U koopt een youngtimer voor € 25.000 en u krijgt tevens een taxatierapport van € 15.000. Volgens het autobedrijf en / of de taxateur kan de taxatiewaarde van € 15.000 worden gehanteerd voor de berekening van de bijtelling over deze auto. Deze mening delen wij niet.

De wet is duidelijk in haar tekst. Voor de bijtelling wordt aansluiting gezocht bij de waarde in het economische verkeer. Op het moment dat een transactie plaatsvindt (koop-verkoop), is dit de waarde in het economische verkeer (slechts en alleen wanneer er bijzondere omstandigheden zijn kan de waarde in het economische verkeer hiervan afwijken). Indien er nadien restauratiekosten worden gemaakt, dan dien je hier nog rekening mee te houden voor de bepaling van de waarde in het economische verkeer.

Dat er op de site van de Belastingdienst dagwaarde tussen haakjes is weergegeven, is naar onze mening gedaan om de belastingplichtige handvatten te geven over de waarde wanneer geen transactie heeft plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de auto 15 jaren in bezit heeft en vanaf dat moment de bijtelling over de waarde in het economische verkeer moet toepassen. Er zijn dan diverse indicatoren om deze waarde vast te stellen, zoals de dagwaarde, de ANWB-koerslijst, taxatie, verzekeringswaarde, etc.

Boete bijtelling youngtimer

Bovengenoemde casus hebben wij voorgelegd aan de Belastingdienst en is door het Landelijk Coördinatiecentrum Auto beoordeeld. Zij delen ons standpunt en stellen dat, wanneer een belastingplichtige een taxatiewaarde toepast die aanzienlijk lager ligt dan de aankoopwaarde, de belastinginspecteur een vergrijpboete kan opleggen. De belastingplichtige gebruikt namelijk een lagere taxatiewaarde, terwijl de waarde in het economische verkeer (aankoopwaarde) bekend is. Hierdoor zal het standpunt kunnen worden ingenomen dat de belastingplichtige willens en wetens minder belasting voldoet dan dat hij zou moeten voldoen.

Conclusie bijtelling youngtimer

Er worden veelal standpunten ingenomen door partijen die – waarschijnlijk onbewust – onjuist dan wel onvolledig worden weergegeven. Indien een belastingplichtige dit standpunt zonder nader onderzoek overneemt, dan riskeert deze een naheffing alsmede een boete. Deze naheffing en boete zullen veelal niet op het bedrijf / taxateur kunnen worden verhaald.

Het is derhalve altijd noodzaak u te laten informeren door uw belastingadviseur om zodoende discussies achter (inclusief alle nadelige consequenties) te voorkomen. Indien u meer informatie wilt over de bijtelling, neem dan contact op met één van de auteurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2022
Artikel gemaakt op 13-04-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Taxatiewaarde youngtimer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap