print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

Remittance base bepaling Thailand

In verschillende belastingverdragen is een zogenaamde remittance base bepaling opgenomen. Door zo'n bepaling kan er alleen verdragsbescherming verkregen worden indien bepaald inkomen of vermogen van het bronland werkelijk wordt overgemaakt naar het woonland.

Remittance base bepalingen zijn opgenomen in de belastingverdragen met Ierland, Israël, Japan, Maleisië, Malta, Singapore, Thailand en het Verenigd Koninkrijk. Per verdrag kan de inhoud van de bepaling verschillen. Soms geldt de remittance voor het hele verdrag, soms alleen voor bepaalde inkomsten.

Thailand

Het belastingverdrag met Thailand dateert al van 1976, een zogenaamd oud verdrag. Al die tijd staat er in dit verdrag de remittance base bepaling. Tot eind 2015 werd er door de Belastingdienst in Nederland niet of nauwelijks gecontroleerd op de toepassing en de uitvoering van de remittance base bepaling. Steeds vaker wordt door de Belastingdienst de remittance base bepaling toegepast. Dit gebeurt bij controles van aangiften inkomstenbelasting, maar ook bij het aanvragen voor een vrijstelling van inhouden van loonheffing.

De letterlijke tekst van het verdrag spreekt in de remittance base bepaling over het verlenen van een "vermindering" van belasting. Op grond van oude jurisprudientie uit 1977 kan de remittance base bepaling niet van toepassing zijn indien het woonland het exclusieve heffingsrecht in het belastingverdrag heeft gekregen. Het bronland dient dan geen "vermindering" te verlenen, maar dient het inkomen "vrij te stellen".

In veel oude verdragen wordt de belastingheffing over bijvoorbeeld pensioeninkomsten exclusief toegewezen aan het woonland. In zo'n situatie is de remittance base bepaling niet van toepassing indien daarin wordt gesproken over een "vermindering". In het verdrag met Thailand wordt het heffingsrecht in eerste instantie exclusief toegewezen aan het woonland. Een regulier pensioen van een pensioenfonds valt naar mijn mening onder de exclusieve heffing van het woonland. Gevolg zou moeten zijn dat de remittance base bepaling daardoor geen effect kan hebben voor pensioenuitkeringen uit Nederland aan een inwoner van Thailand.

Jurisprudentie in relatie tot het verdrag met Thailand is er tot op heden niet. Voor de vrijstellingsverklaringen stelt de Belastingdienst dat de remittance base bepaling wel van toepassing is. Tegen deze verklaring is formeel bezwaar niet mogelijk. Indien de vrijstelling niet verleend wordt, rest niets anders dan via de aangifte inkomstenbelasting en de daaropvolgende aanslag inkomstenbelasting eventueel bezwaar en / of beroep aan te tekenen. Een positieve uitkomst van een procedure kunnen wij niet garanderen, maar gezien de oude jurisprudentie en de formulering in het verdrag, acht ik de kans van slagen groot. 

Mocht u vragen hierover hebben, dan hoor ik deze graag.    

Deel deze pagina

Laatste update op 31-05-2016
Artikel gemaakt op 31-05-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Remittance Thailand

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap