print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2015

Hieronder volgen in de loop van 2014 en direct na Prinsjesdag 2014 de belastingplannen voor 2015 en daarna. We hebben onderscheid gemaakt tussen positieve, negatieve en neutrale maatregelen.

Download informatie belastingplan 2015

Belastingplan 2015.

Advies van de Raad van State op het belastingplan 2015.

Nader rapport over het belastingplan 2015.

De belastingplannen voor 2015 en daarna

Er is de laatste jaren weinig positief nieuws te melden over het fiscale klimaat in Nederland. De belangrijkste zijn het versoberen van de innovatieregels, de auto wordt duurder en werknemers met hoge inkomens betalen meer belasting. Hoe de overheid de economie wil aanjagen en welke maatregelen ondernemers (zoals ZZP'ers) nog kunnen verwachten, blijft onduidelijk.

Regelingen in 2015 en daarna

 • Ouderschapsverlofkorting komt te vervallen (per 01-01-2015).
 • Aftrek buitenlandse boetes komt te vervallen.
 • Tegemoetkoming ouders met inwonend gehandicapt kind (per 01-07-2015).
 • Van de 11 kinderregelingen blijven er nog 4 over (namelijk kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag). De ouderschapsverlofkorting, aftrek levensonderhoud, aanvullende alleenstaande ouderkorting, etc. komen dus vanaf 2015 te vervallen.
 • Door vervallen kinderregelingen krijgen gescheiden ouders een behoorlijk financieel nadeel te verwerken (kan oplopen tot € 3.000 - € 4.000 per jaar).
 • Vanaf 2017 komt er één regeling voor de toeslagen.
 • De crisisheffing komt te vervallen.
 • De 0% lening van werkgevers voor werknemers (voor woningen) komt te vervallen.
 • Zelfstandigenaftrek wordt verder beperkt per 01-01-2015.
 • Tarief voor de inkomstenbelasting wordt verlaagd per 01-01-2015.
 • Algemene heffingskorting komt te vervallen per 01-01-2015.
 • De regeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt per 01-01-2015 vervangen door een nieuwe regeling (90% inkomen onderworpen aan Nederlandse belastingheffing).
 • Werkkostenregeling wordt per 01-01-2015 verplicht.

De beste maatregelen uit het verleden

 • Belastingvrij € 100.000 schenken (aan kinderen en derden zonder leeftijdsgrens).
 • Integratieheffing voor de BTW komt te vervallen.
 • Veel regelingen worden eenvoudiger.
 • Er komt geld beschikbaar om de werkloosheid te bestrijden.

De slechtste maatregelen

 • Accijnzen alcohol en brandstof gaan structureel omhoog (Duitsland voor boodschappen en tanken goedkoper dan Nederland).
 • Korting op innovatieregelingen.
 • Nivelleringspakket waardoor mensen met inkomens boven € 60.000, € 500 - € 1.000 netto minder gaan verdienen.
 • Hypotheekrenteaftrek wordt steeds verder in aftrek beperkt.
 • Autorijden wordt duurder (oldtimers, benzine, bijtelling elektrische auto hoger, etc.).
 • Rente over belastingaanslag voor bedrijven (VPB) bedraagt nu 8% (particulieren 4%).
 • Veel maatregelen (bijdrage zorg, toeslagen, etc.) worden afhankelijk van vermogen.

Meer weten van belastingplan 2015

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2015
Artikel gemaakt op 22-04-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2015

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap