print sitemap zoeken disclaimer contact

Tax gap invoeren in Nederland

Er zit een financieel gat tussen de belastingwetgeving en de werkelijkheid, dit noemen we de tax gap (of belastinggat). Dit kan komen door belastingontwijking of belastingontduiking.

Hoe kunt u uw bedrijf optimaliseren? Als u weet hoeveel productie u (in optimale vorm) kunt realiseren, dan heeft u een duidelijk doel. Binnen de fiscale wereld weten we hoeveel geld de Belastingdienst heeft opgehaald. Hoeveel de Belastingdienst kan ophalen (door onderzoeken, betere invordering, zoeken naar zwart geld, etc.) weten we in Nederland niet. In andere landen (zoals Engeland) wordt dit wel gemeten, ze noemen dit de "Tax Gap". De Nederlandse Belastingdienst en overheid doen hier niks mee. Er zijn schattingen van deskundigen die stellen dat het in Nederland gaat om € 10 - € 30 miljard.

Signalen dat Belastingdienst geld laat liggen

Er zijn voldoende signalen dat de Belastingdienst geld laat liggen. De Belastingdienst is in Nederland één van de weinige onderdelen die geld "verdienen". Het zal zelfs zo zijn dat een investering in capaciteit geld zal opleveren, niet onbeperkt, maar toch. Waarom zouden we de tax gap moeten meten? Zijn er signalen dat het in Nederland niet goed zit? Jazeker, een opstelling:

  • Bedrijven worden eens per 20 jaar bezocht door de Belastingdienst.
  • Computers binnen de Belastingdienst zijn niet optimaal ingesteld.
  • Klokkenluiders binnen de Belastingdienst klagen al jaren, zelfs via hun vakbond (Abvakabo FNV).
  • 90% Van alle aangiften wordt door een computer verzorgd.
  • De Belastingdienst zit al jaren met onderbezetting (hoge werkdruk) en enkel een uitstroom, dit maakt de sfeer en gezelligheid / betrokkenheid er niet beter op.
  • Volgens Zembla (waarin werknemers van de Belastingdienst aan het woord komen) wordt er intern met cijfers gemanipuleerd.
  • Mede door computers en horizontaal toezicht gaat men er vanuit dat elke ondernemer juiste informatie verstrekt, van controle is vrijwel geen sprake meer.

De eerlijke belastingbetaler heeft geen last van nieuwe maatregelen, enkel de niet "eerlijke" belastingbetaler zou zich zorgen moeten maken. Echter ... doordat er te weinig in mensen binnen de Belastingdienst wordt geïnvesteerd, heeft deze laatste groep een "mooi en rustig leven".

Regelingen in het buitenland

In de Verenigde Staten en Engeland wordt al jaren de tax gap gemeten. Waarom? Om te weten of er in de Belastingdienst moet worden geïnvesteerd en of een land op koers zit. In de VS gaat het om 360 miljard. In de VS wordt de tax gap in 3 onderdelen verdeeld (belangrijkste is de belastingplichtige die te weinig inkomen / winst aangeeft). In Engeland (43 miljard)  is er een plan om de tax gap terug te dringen, er wordt simpelweg op gestuurd. In Engeland (Verenigd Koninkrijk) wordt er per belastingsoort gestuurd op de tax gap. In tegenstelling tot de VS en de UK meet Nederland dus niks. Het doel van de Nederlandse Belastingdienst (effectieve en juiste inning van belastingen) zou echter wel een meting mogelijk moeten maken.

Waarom tax gap invoeren?

Als we zouden weten hoeveel belastingen er niet worden betaald (bijvoorbeeld door gebrek aan controle, betere inrichting Belastingdienst, etc.), dan kunnen we binnen de Belastingdienst exact investeren in de juiste mensen. Tevens kunnen we dan ook (achteraf) meten of deze mensen ervoor zorgen dat er meer belastinggeld binnenkomt. We kunnen dus de effecten van veranderingen en investeringen in de Belastingdienst beter meten. Het zou een flinke stap voorwaarts betekenen als Nederland hierin zou investeren.

Lees ook

Brief Staatssecretaris 29 september inzake uitzending Zembla.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-10-2014
Artikel gemaakt op 30-09-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Algemene info Column over ... Tax Gap invoeren in Nederland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap