print sitemap zoeken disclaimer contact

Verhuur werkkamer en aftrek omzetbelasting

In de BTW-context wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige en onzelfstandige werkruimtes, waarbij zelfstandige ruimtes kenmerken hebben zoals een eigen ingang en sanitair, en onzelfstandige ruimtes meer geïntegreerd zijn binnen een woonomgeving. De verhuur van zelfstandige ruimtes door een DGA of ondernemer aan zijn BV of onderneming kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van BTW, maar partijen kunnen opteren voor BTW-belaste verhuur om BTW-voordelen te realiseren.

De Europese jurisprudentie (HvJ 12 mei 2016, Borsele-arrest) heeft echter de mogelijkheid van BTW-belaste verhuur voor onzelfstandige ruimtes beperkt, door te vereisen dat de verhuur in een marktcontext plaatsvindt. Ondanks dat de markt voor de verhuur van onzelfstandige ruimtes als beperkt kan worden beschouwd, wijzen maatschappelijke ontwikkelingen op potentiële veranderingen. Belangrijk is dat voor de BTW het onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige ruimte niet primair van belang zou moeten zijn; de aftrekbaarheid van BTW hangt af van het zakelijke gebruik van de ruimte door de BV. Desondanks staat de Belastingdienst kritisch tegenover BTW-aftrek bij de verhuur van onzelfstandige werkruimtes, wat de DGA voor uitdagingen plaatst. In deze blog zullen wij een uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 7  december 2023

Geen recht op aftrek btw ondanks verhuur aan onderneming 

Indien bij de woning een werkruimte wordt aangehouden ten behoeve van de bv, dan kan deze ruimte worden verhuurd aan de bv. In deze situatie is het de vraag of het mogelijk is om de werkruimte bij de woning btw-belast aan de bvte verhuren en eventuele btw op bouwkosten terug te vragen.Onderstaand wordt een uitspraak van Rechtbank Gelderland behandeld waarbij sprake is van de verhuur van een zolder en werkruimte aan de eigen bv. 

De procedure over de werkkamer en aftrek omzetbelasting

Een man en zijn partner laten een woning met zolder en aangebouwde werkruimte bouwen. Het is de bedoeling dat de aangebouwde zelfstandige kantoorruimte en de zolderverdieping van het huis (met btwbelast) verhuurd zullen worden aan de bv waarvan de man alle aandelen houdt. Voor deze verhuur wordt door de manen zijn partner een maatschap aangegaan. De vraag is of de verhuur van de zolderverdieping een economische activiteit is waarvoor de maatschap btw-ondernemer is en waarvoor recht op aftrek bestaat van de btw op de bouwkosten. 

Standpunt belastingplichtige over BTW en verhuur werkkamer

Volgens de maatschap is de verhuur van de zolderverdieping een economische activiteit die belast is met btw, zodat voor de verhuur van de zolderverdieping recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Dat sprake is van een economische activiteit volgt uit de huurovereenkomst en uit de betaling van de huur door de bv. Ook bij verhuur van een onzelfstandige ruimte is sprake van een economische activiteit en deelname aan een markt. Naast de zakelijke functie van zolderverdieping, telefonische (video)vergaderruimte, bureau-/werkruimte en archiefruimte, is er eveneens uitvoering gegeven aan de zakelijke inrichting van deze ruimte ten behoeve van de zakelijke activiteiten. Hiermee is het zakelijk gebruik van de verhuurde zolderverdieping volgens de maatschap een objectief gegeven. De maatschap is van mening dat zij recht heeft op een aanvullende teruggaaf van 14procentvan de btw over de totale bouwkosten van de woning. 

Standpunt Belastingdienst over BTW bij verhuur werkkamer

De Belastingdienst is van mening dat de maatschap met de verhuur van de zolderverdieping niet deelneemt aan de markt en dat de verhuur van de zolderverdieping om die reden geen economische activiteit is, zodat de maatschapter zake van de verhuur van de zolderverdieping geen recht heeft op teruggaaf van btw. 

Ook is de Belastingdienst van mening dat de maatschap geen recht heeft op teruggaaf van de btwten aanzien van de verhuur van de zolderverdieping, omdat geen sprake is van een voldoende rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de gemaakte bouwkosten die aan de zolderverdieping worden toegerekend en de verhuur van de zolderverdieping. Daarom kan niet worden gezegd dat de kosten zijn gemaakt ten behoeve van een belaste activiteit. 

Oordeel Rechtbank inzake BTW en verhuur werkkamer

Volgens de Belastingdienst zou de woning ook met de zolder zijn gebouwd zonder de belaste verhuur van de zolderverdieping. Dan is het volgens eerdere rechtspraak aan de maatschap om aannemelijk te maken dat er wel een voldoende rechtstreeks en onmiddellijk verband is tussen de gemaakte bouwkosten voor de zolder en de verhuur van de zolderverdieping. Het vooraf aangaan van de maatschap en een intentieovereenkomst voor de verhuur is daartoe onvoldoende. Daardoor ontbreekt een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de bouw en het gebruik voor belaste doeleinden.De maatschap kan de aan de verhuur van de zolderverdieping toe te rekenen btw derhalve niet als voorbelasting in aftrek brengen. 

Noot fiscaal jurist inzake advisering BTW

Wanneer een DGA die alle aandelen houdt in zijn bv, de feitelijke leiding heeft en op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor die bv, betekent dit dat hij ter zake van de werkzaamheden voor zijn bvniet handelt als btw-ondernemer maar als werknemer. Indien bij de woning een werkruimte wordt aangehouden ten behoeve van de bv, dan kan deze ruimte worden verhuurd aan de bv.  

De Belastingdienst staat de aftrek van de btw doorgaans niet toe, vanuit de optiek dat een DGA die een (niet-kwalificerende) werkruimte in de eigen woning aan de bv verhuurt, geen btw-ondernemer is. Onder bepaalde voorwaarden kan een DGA echter toch in aanmerking komen voor aftrek van btw op de bouw- en andere kosten van de werkruimte in de eigen woning. Uit meerdere arresten blijkt dat is geoordeeld dat de verhuur van een werkkamer aan de eigen bvin beginsel kwalificeert als een economische activiteit voor de btw. De verhuurder wordt daardoor btw-ondernemer. Als dan vervolgens wordt geopteerd voor een btw-belaste verhuur, kan aftrek van btwop de toerekenbare kosten worden geclaimd. 

In de casus die zich voordeed bij Rechtbank Gelderland werd de aftrek van btw op de bouwkosten voor de zolder niet toegestaan omdat de zolder op de woning toch wel gebouwd zou worden, ook zonder beoogde belaste verhuur.De Belastingdienst heeft in dit geval de btw-aftrek voor de aangebouwde zelfstandige kantoorruimte wel toegestaan.  

Vragen over BTW

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen of behoefte aan advies? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. 

Bron uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2023:6621, Rechtbank Gelderland, AWB - 22 _ 1132 (rechtspraak.nl) 

Vragen over omzetbelasting?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 11-03-2024
Artikel gemaakt op 11-03-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen Verhuur werkkamer en BTW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap