print sitemap zoeken disclaimer contact

Werken op zee en belastingen

Steeds meer Nederlanders werken op zee, bijvoorbeeld als matroos of op een booreiland. Vertrekpunt van de Belastingdienst is dat u belasting moet betalen in het land waar u woont. Als u werkt voor een buitenlandse werkgever en / of meer dan 183 dagen in het buitenland heeft verbleven (in 1 land) kan dit anders zijn. Er zijn dan fiscale voordelen te behalen.

Meestal moet u dan belasting betalen in het land waar uw werkgever is gevestigd. Soms is het niet geheel duidelijk waar u belasting moet betalen als u offshore werkt. Dit komt omdat er in sommige landen geen belasting wordt betaald en / of onduidelijk is hoeveel dagen u in het buitenland bent geweest.

Woonplaats voor piloten en zeevarenden

Op grond van artikel 4 AWR stelt Nederland dat u belasting moet betalen in het land waar u woont. Waar u woont is niet altijd eenvoudig te bepalen, ruwweg is dit het land waar uw levensbelangen het beste naar voren komen (huis, gezin, sport, hobby, etc.).Soms kennen belastingverdragen ook speciale regelingen (een piloten- of zeevarendenartikel), dit geldt bijvoorbeeld in Spanje en Italië. Als de werkgever dan in Nederland is gevestigd en u woont in Spanje, dan mag Spanje heffen over uw inkomen.  

Sociale verzekeringen en zeevarende

Vertrekpunt is dat u sociaal verzekerd bent in het land waar u werkt. Als u in het buitenland woont en uw werkgever zit in Nederland, dan moet u zich in Nederland verzekeren.

Voorbeeld, een pijpenlegger

De heer X heeft in het buitenland gewerkt als pijpenlegger. In geen van de landen waar hij heeft gewerkt was hij meer dan 183 dagen. De heer X heeft dan geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Met de landen waar X heeft gewerkt (onder meer Rusland, Engeland, België en India) heeft Nederland belastingverdragen gesloten. Het besluit ter voorkoming van dubbele belastingen is dan niet van toepassing.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren regelmatig pijpenleggers, offshore werknemers, piloten en mensen die werken op binnenvaartschepen. Wij verzorgen voor hen de volgende zaken:

  • aangifte inkomstenbelasting;
  • emigratie- / migratieaangiften;
  • begeleiding emigratie;
  • tax planning en advisering omtrent gunstige belastingheffing;
  • begeleiding in het buitenland / afstemming met adviseur aldaar;
  • correspondentie met de Belastingdienst.

Voor veel cliënten zorgen wij ervoor dat de Belastingheffing gunstiger en in ieder geval duidelijker verloopt.

Bron Pijpenlegger

Rechtbank Den Haag d.d. 21 juli 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:8453).

Gerechtshof Den Haag d.d. 5 april 2017 (ECLI":NL:2017:951).

Hoge Raad d.d. 11 augustus 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1621).

Vragen als zeevarende of piloot? Mail voor afspraak

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 22-08-2017
Artikel gemaakt op 22-08-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zeevarende en fiscus Werken op zee en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap