print sitemap zoeken disclaimer contact

Zeevarende woont in buitenland

Wij adviseren regelmatig zeevarenden of pijpenleggers over hun belasting- en premieplicht. Heeft u vragen, bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Standpunt belastingdienst inzake zeevarenden

De kennisgroep van de belastingdienst heeft in 2024 de volgende casus behandeld. Een inwoner van Belgie is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. De persoon werkt voor een Nederlandse werkgver en vervult zijn dienstbetrekking buiten Nederland. Het belastingverdrag tussen Nederland en Belgie wijst het heffingsrecht toe aan Nederland.

  • Kan Nederland loonbelasting heffen? Ja dat kan. Op grond van artikel 2 lid 1 wet Loonbelasting, is sprake van een dienstbetrekking. Op grond van artikel 2 lid 3 zou dit wellicht anders kunnen liggen. Maar dit is hier niet zo (laatste volzin lid 3 en het niet voldoen aan de bepaling in lid 4)
  • Kan Nederland inkomstenbelasting heffen? Volgens de belastingdienst mag Nederland geen inkomstenbelasting (artikel 7.2 lid 2 onderdeel B Wet IB 2001) heffen

Belastingplicht zeevarende

Een zeevarende (of piloot) wordt op grond van het OESO-modelverdrag belast in de staat waar de onderneming waar hij / zij voor werkt is gevestigd (of de feitelijke leiding heeft) of waar de zeevarende woont. Waar een zeevarende woont is soms wel de vraag. Dit is - op grond van artikel 4 AWR - het centrum van zijn leven (gezin, sport, ontspanning, werk, etc.). Sommige verdragen kennen bijzondere bepalingen, zoals het belastingverdrag met Spanje. Spanje mag bijvoorbeeld altijd heffen als een zeevarende in Spanje woont, ook als de werkgever in Nederland is gevestigd.

Sociale verzekeringen en wonen in buitenland

De hoofdregel is dat men sociaal verzekerd is in het land waar men werkt. Als een werkgever in Nederland is gevestigd, dan is de zeevarende vaak ook voor de premies volksverzekeringen in Nederland premieplichtig.

Zeevarende op contractbasis

Sommige zeevarenden hebben geen werkgever of werken op grond van een speciaal contract. Deze groep zeevarenden werkt vaak voor een tussenpersoon welke gevestigd is in Singapore, Ierland, Cyprus of Nieuw Zeeland. De zeevarende mag dan kiezen waar het geld naar toe moet worden overgemaakt. Dit zijn speciale situaties die deskundig en helder advies nodig hebben.

Procedure zeevarende en premieplicht

Henk woonde in 2012 in het Verenigd Koninkrijk en was werkzaam op een schip dat voer onder Nederlandse vlag. Volgens de Rechtbank was Henk - op grond van de woonplaats van zijn werkgever - voor de sociale zekerheidswetgeving in Nederland premie plichtig. (Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 19 juli 2016 ECLI:NL:RBZWB:2016:4853).

Wat kunnen wij voor zeevarenden betekenen?

  • Begeleiding van een emigratie of immigratie
  • Taxplanning en zoeken naar meest gunstige woonland
  • Belastingadvies inzake pensioen en eigen woning
  • Afstemming met buitenlandse belastingadviseur en/of advocaat
  • Verzorgen M Biljet (emigratie aangifte)
  • Afstemming met de Belastingdienst in Nederland
  • Verzorgen verklaring wereldinkomen en/of indienen LBB verklaring

Deel deze pagina

Laatste update op 27-03-2024
Artikel gemaakt op 28-04-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zeevarende en fiscus Zeevarende woont in buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap