print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Geen bijtelling bij slechte kilometeradministratie

Gerechtshof Den Haag heeft op 17 april 2013 - in tegenstelling tot de Rechtbank - geoordeeld dat een werknemer met een auto van de zaak en zonder een voorgeschreven rittenadministratie (voldeed niet aan alle vereisten) geen bijtelling krijgt.

Bijtelling auto van de zaak en rittenadministratie

Als er aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, dan vormt dit loon in natura. Als de werknemer kan aantonen dat hij met de auto van de zaak minder dan 500 kilometer privé heeft gereden, dan kan hij aan deze bijtelling ontkomen. Aan de rittenadministratie worden wel vereisten gesteld (uitvoeringsregeling wet IB 2001).

Volgens het Gerechtshof Den Haag voldeed de kilometeradministratie / rittenadministratie niet aan de wettelijke eisen, edoch was in combinatie met andere bewijsmiddelen voldoende duidelijk dat er niet meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak is gereden. In de administratie van de werknemer stond veel informatie, echter niet de adressen welke werden bezocht (enkel de plaats). In het jaar 2000 was dit ook al zo en toen vond de inspecteur het prima. "Dan moet je nu niet zeuren," vindt het Gerechtshof.

Noot fiscaal jurist

Om een bijtelling over de auto van de zaak te voorkomen geldt een zogenaamde tegenbewijsregeling. Als de werknemer / belastingplichtige aantoont dat de auto van de zaak voor minder dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, blijft de bijtelling achterwege. Woon- / werkkilometers worden als zakelijke kilometers gezien en soms is er discussie over de zakelijkheid van een rit. De meeste discussie zal ontstaan over:

 • omrijden tijdens files (zakelijk);
 • bezoeken huisarts / ziekenhuis (privé);
 • bezoeken businessclubs / serviceclubs (privé);
 • tijdens vakantie een klant bezoeken (meestal zakelijk);
 • informatie van de politie via zogenaamde Automatic Number Plate Recognition;
 • uitlenen auto aan collega's (privé);
 • thuis lunchen (zakelijk).

Als een werknemer minder dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak zou rijden, moet hij / zij een formulier (Verklaring geen privégebruik) invullen. Deze verklaring verstrekt de werknemer aan de werkgever en hierdoor kan de werkgever de inhouding inzake de auto van de zaak achterwege laten. Als de werkgever weet (of had kunnen weten) dat de auto wel voor meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt, kan hij een probleem krijgen met de Belastingdienst. Er wordt dan alsnog een bijtelling in rekening gebracht en een boete worden opgelegd, deze kan oplopen tot bijna € 5.000.

De Belastingdienst kan een rittenadministratie opvragen en zal deze administratie zorgvuldig tegen het licht houden. Tevens wordt deze informatie vergeleken met:

 • benzinebonnen;
 • agenda van de werknemer;
 • informatie eventueel aanwezige black box;
 • informatie CJI (Centraal Justitieel Incasso);
 • flitsauto's (aan de grensovergang, bij meubelpleinen of langs de snelweg);
 • trajectcontroles.

Een rittenregistratie is meestal de basis om een bijtelling te voorkomen. Het is ook toegestaan om op andere manieren te bewijzen dat de auto van de zaak niet of nauwelijks voor privézaken wordt gebruikt. U kunt hierbij denken aan een arbeidsreglement of overeenkomst met de werkgever, in combinatie met ander bewijs (vergelijkbare privé-auto).

Uit uitspraken van rechters is ook af te leiden dat een achteraf opgestelde rittenregistratie als bewijs kan dienen.

Bron

Gerechtshof Den Haag d.d. 17 april 2013 (publicatie 13 mei 2013).


Deel deze pagina

Laatste update op 22-05-2013
Artikel gemaakt op 22-05-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Geen bijtelling bij slechte kilometeradministratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap