print sitemap zoeken disclaimer contact

Procedure TVL inzake SBI-code

In het begin van de TVL-regeling was er veel discussie over de SBI-code welke is opgenomen bij de Kamer van Koophandel en de SBI-code welke past bij de feitelijke werkzaamheden. In 2020 was hierover veel discussie en in 2021 is dit opgenomen in de regelgeving. In een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is er nu eindelijk gehoor gegeven aan de oproep van de ondernemers. RVO moet ook voor 2020 rekening houden met de feitelijke activiteiten van het bedrijf.

Eindelijk een rechter die via de route van algemene beginselen en de redelijkheid het lef heeft om een rechtens juiste uitspraak te doen. Algemeen verbindende voorschriften die geen wet in formele zin zijn kunnen door de rechter worden getoetst op rechtmatigheid. De rechter kan ook kijken naar de (deugdelijke) grondslag van de regelgeving.

Iedereen begrijpt dat, als een regeling in 2021 wordt aangepast omdat deze onredelijk is, in dergelijke situaties ook gekeken moet worden naar de regeling in 2020, deze was dan immers onredelijk.

TVL 2020 en SBI-code

Een onderneming heeft subsidie aangevraagd in Q4 van 2020. De aanvraag wordt (zoals velen) afgewezen, omdat de SBI-code waarmee de onderneming stond ingeschreven (per maart 2020) niet is opgenomen in de bijlage bij de TVL-regeling. In bezwaar wordt verzocht om aan te sluiten bij de feitelijke werkzaamheden van de onderneming. Het bezwaar wordt afgewezen. De ondernemer stapt naar de rechter die hem wel gelijk geeft.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is van mening dat geen sprake is van een snelle noodmaatregel waarbij er problemen kunnen ontstaan in de toelichting of formaliteiten. In het begin van de coronamaatregelen was de uitvoerbaarheid en het vlot kunnen uitbetalen van de subsidie van essentieel belang. Dat hierbij ruwe regelgeving en geen maatwerk is geleverd was in het begin te begrijpen, maar na verloop van tijd niet meer. Ondernemers konden niet voorzien dat een simpele fout in de SBI-code grote gevolgen zou kunnen hebben. Het gevolg van het niet ontvangen van de subsidie kan grote gevolgen hebben voor de ondernemer. Dit staat in geen verhouding tot het uitvoeringsbelang bij de wetgever (of RVO).

Voor de TVL vanaf 2021 is dit probleem opgelost (hardheidsclausule), maar voor aanvragen over 2020 is het probleem blijven bestaan. De rechter is van mening om de bepaling (artikel 2.1.1 tweede lid onderdeel d TVL Q4 2020) inzake de SBI-code buiten toepassing te laten. De regeling wordt dus niet onverbindend verklaard, maar de bepaling wordt wel buitenspel gezet.

Bron TVL 2020 en SBI-code

College van Beroep voor het Bedrijfsleven ECLI:NL:CBB:2022:116

Deel deze pagina

Laatste update op 17-03-2022
Artikel gemaakt op 16-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen TVL - regeling TVL-procedures Procedure TVL en SBI-code

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap