print sitemap zoeken disclaimer contact

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Actueel over Omzetbelasting

Resultaat afhankelijke vergoeding en omzetbelasting

Resultaat afhankelijke vergoeding en omzetbelasting Btw verschuldigd over een vergoeding die afhankelijk is van het resultaat Moet er omzetbelasting worden betaald
Lees meer over Resultaat afhankelijke vergoeding en btw

Voordelen en nadelen fiscale eenheid omzetbelasting

Voordelen en nadelen fiscale eenheid omzetbelasting Btw-ondernemers die in Nederland wonen of gevestigd zijn en een financiële, organisatorische en economische
Lees meer over Nadelen fiscale eenheid btw

Vaste inrichting verhuur onroerend goed

Een verhuurd onroerend goed vormt geen vaste inrichting wanneer de eigenaar van het onroerend goed niet over eigen personeel beschikt om de dienst in verband met de verhuur te verrichten.
Lees meer over Begrip vaste inrichting

Omzetbelasting en comissarisbeloning

Commissarissen, toezichthouders en leden van commissies hebben al jaren discussie met de Belastingdienst over de omzetbelasting. Veelal is er geen BTW verschuldigd, maar wat is het grijze gebied?
Lees meer over Commissarisbeloning en btw

Gratis webinar BTW e commerce 20 april 2021

Gratis webinar BTW e commerce. BTW regels voor EU leveringen veranderen per 1 juli 2021! Ondernemer ? Levert u goederen in de EU aan klanten in
Lees meer over BTW webinar Belastingdienst

Amusementshal en btw

Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak van een ondernemer met een amusementshal. In deze hal staan speel- en horeca-apparaten. Een voor de praktijk lezenswaardige en belangrijke uitspraak, die wij hierna nader toelichten.
Lees meer over Amusementshal en btw

BSR-therapeut en btw

De aanbieder van BSR-behandelingen is voor de btw een ondernemer. Dat betekent dat 21% btw berekend dient te worden bij de dienstverlening, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie.
Lees meer over BSR-therapeut en btw

Surfschool en verlaagd btw tarief

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is een prestatie waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing is. De Staatssecretaris heeft in een Besluit aangegeven dat het hier gaat om het recht om gebruik te mogen maken van een sportaccommodatie, die dient voor de actieve sportbeoefening door de mens.In dit artikel een voorbeeld aan de hand van een surfschool.
Lees meer over Surfschool en verlaagd BTW-tarief

Sportvrijstelling in de btw

Sport en btw is een complexe aangelegenheid. Zo kent de wet een sportvrijstelling, maar ook een verlaagd tarief. Het verlaagde tarief geldt voor het gelegenheid geven tot sportuitoefening of baden. Echter, voordat een verlaagd tarief getoetst wordt, moet eerst worden gekeken of er geen vrijstelling van toepassing is. In dit artikel gaan wij in op de sportvrijstelling.
Lees meer over Sportvrijstelling in de BTW

De afstandsverkopenregeling

Dankzij de Europese BTW-richtlijn is de afstandsverkopenregeling per 1 juli 2021 versimpeld en ontziet deze ondernemers bij het voldoen van zijn of haar BTW-verplichtingen in heel de EU. Een heldere uitleg over de regeling.
Lees meer over De afstandsverkopenregeling

Vrijstelling collectief beheer

In dit artikel beschrijven wij dat fondsen die geen icbe (instelling voor collectieve belegging in effecten) zijn onder de vrijstelling kunnen vallen indien zij voldoende vergelijkbaar met een icbe zijn.
Lees meer over Vrijstelling collectief beheer

Bijzondere regelingen in de omzetbelasting (btw)

Bijzondere regelingen in de omzetbelasting (btw) De Wet op de omzetbelasting 1968 kent een aantal bijzondere regelingen. De regelingen kunnen bijzonder zijn omdat ze
Lees meer over Bijzondere regelingen

BTW over managementdiensten

BTW over managementdiensten Volgens de Rechtbank is een holding BTW verschuldigd over een managementdienst aan een dochteronderneming. Een fiscale eenheid
Lees meer over BTW op managemenfee

De invoerregeling

Hoe werkt de invoerregeling. De invoerregeling geldt per 1 januari 2021 en is een optionele regeling. De regeling kan worden toegepast bij afstandsverkopen van buiten de Unie.
Lees meer over De invoerregeling

Verrekenen omzetbelasting op horecabestedingen

Verrekenen omzetbelasting op horecabestedingen Omzetbelasting over het "bonnetje" in het restaurant is niet verrekenbaar. Maar hoe zit het met boodschappen, catering
Lees meer over Omzetbelasting horeca

Aftrek BTW voor kosten DGA die door B.V. worden voldaan

Aftrek BTW voor kosten DGA die door B.V. worden voldaan Komt de BTW voor aftrek in aanmerking indien een B.V. de advocaatkosten voor de DGA betaalt? Een B.V. voldoet
Lees meer over Aftrek BTW voor kosten DGA

Grensoverschrijdende EU-handel

De EU-lidstaten zijn overeengekomen dat een zogenoemde quick fix geïmplementeerd moet worden ter verbetering van de Intracommunautaire leveringen (ICL) in zowel de wetgeving als met betrekking tot de bewijsvoering. Deze implementatie is op 1 januari 2020 ingevoerd voor alle BTW-ondernemers die goederen leveren binnen de EU.
Lees meer over Grensoverschrijdende EU-handel

BTW en administratieve verplichtingen

Veel ondernemers zijn ook BTW ondernemer. Als BTW ondernemer heeft u vele administratieve verplichtingen, in dit artikel een weergave van de fiscale verplichtingen voor ondernemers
Lees meer over BTW en administratieve verplichtingen

Omzetbelasting op oninbare vordering of debiteur

Omzetbelasting op oninbare vordering of debiteur De omzetbelasting op een factuur die u stuurt aan een klant moet u afdragen en betalen aan de Belastingdienst. Als
Lees meer over Omzetbelasting oninbare debiteur

Zonnepanelen en BTW terugvragen

Zonnepanelen en BTW terugvragen Plaatst u zonnepanelen op uw woning? Meestal bent u dan BTW-ondernemer en in dat geval kunt u de BTW op de investering terugvragen. U
Lees meer over Zonnepanelen en BTW terugvragen

Omzetbelasting bij verhuur onroerend goed

In beginsel is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van omzetbelasting. Zo is de verhuur van woningen in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Dit kan echter anders worden als het gaat om het tijdelijk verhuren (bijvoorbeeld via Airbnb).
Lees meer over Omzetbelasting bij verhuur van onroerend goed

BTW-regels voor waardebonnen en vouchers

De BTW regels voor waardebonnen en vouchers zijn per 1 januari 2019 aangepast. Dit komt doordat de Nederlandse BTW regels moeten aansluiten bij EU regels. In dit artikel een overzicht van de wijzigingen
Lees meer over BTW regels waardebonnen

BTW-verhoging van 6% naar 9% in 2019

BTW-verhoging van 6% naar 9% in 2019 Het verlaagde BTW-tarief van 6% gaat in 2019 naar 9%. Deze verhoging kan vele gevolgen voor u hebben. In dit artikel vindt u een eenvoudig overzicht.
Lees meer over BTW verhoging van 6 naar 9

Business seats en BTW

Business seats en BTW Vele ondernemers hebben business seats of een skybox in een voetbalstadion. Hiervoor ontvangt u een factuur (met BTW). De BTW wordt verrekend
Lees meer over Business seats en BTW

BTW-constructie binnen zorg en onderwijs

BTW-constructie binnen zorg en onderwijs Onderwijs- en zorginstellingen kunnen BTW niet verrekenen. Op algemene diensten (zoals schoonmaak) wordt vaak een extern
Lees meer over BTW constructie zorg en onderwijs

Collectiviteitskorting belast met BTW

Collectiviteitskorting belast met BTW Een onverwachte verrassing voor een ondernemer. Een uitzendbureau regelt voor haar uitzendkrachten een zorgverzekering. Ze
Lees meer over Collectiviteitskorting belast met BTW

Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW is EU-proof

Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW is EU-proof De aansprakelijkheid van andere B.V.'s (rechtspersonen) binnen een groep voor de BTW en de Loonheffingen is
Lees meer over Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW

Niet-geïntegreerde zonnepanelen roerende zaak voor omzetbelasting

Zonnepanelen roerende zaak voor omzetbelasting [news] 2016-12-07 Niet-geïntegreerde zonnepanelen roerende zaak voor omzetbelasting In het arrest van de Rechtbank
Lees meer over Zonnepanelen roerende zaak voor omzetbelasting

Nieuw besluit vrijstelling medische prestaties

BTW vrijstelling medische activiteiten, nieuw besluit [news] 2016-04-08 Nieuw besluit vrijstelling medische prestaties Vanaf 1 januari 2013 is de BTW-vrijstelling
Lees meer over Nieuw besluit vrijstelling medische prestaties

BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets

BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets [news] 2016-02-15 BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een arrest gewezen
Lees meer over BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets

Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van BTW"

Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van btw" [news] 2015-09-22 Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van BTW" Nadat de Rechtbank Breda op 16 februari
Lees meer over Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van btw"

Vanaf 1 januari 2015 nieuwe BTW-regels internetdiensten

Nieuwe BTW regels voor internetdiensten vanaf 1 januari 2015 [news] 2014-10-17 Vanaf 1 januari 2015 nieuwe BTW-regels internetdiensten Met ingang van 1 januari
Lees meer over Vanaf 1 januari 2015 nieuwe regels BTW op internetdiensten

Kleine ondernemersregeling bij kappers

2013-07-25 Kleine ondernemersregeling bij kappers De kleine ondernemersregeling is een regeling waardoor een ondernemer die een eenmanszaak, vennootschap onder firma
Lees meer over Kappers, BTW en kleine ondernemersregeling

Diensten van kappers

2013-07-24 Diensten van kappers Voor veel producten en diensten geldt het normale BTW-tarief van 21%. Voor de diensten van kappers geldt nog steeds het lage tarief.
Lees meer over BTW en kappers

BTW op oninbare vorderingen

BTW op oninbare vorderingen U stuurt een factuur naar de klant, de factuur wordt niet betaald en u wilt de factuur afboeken. Hoe krijgt u de BTW terug? Veel
Lees meer over BTW oninbare vorderingen

Geen aftrek BTW op loon in natura

BTW op loon in natura, Pas op ! [news] 2013-01-15 Geen aftrek BTW op loon in natura Als een (BTW-)ondernemer zaken koopt, dan kan de ondernemer (of de B.V.) de in
Lees meer over Geen aftrek BTW op loon in natura

BTW-verhoging per 1 oktober 2012

Verhoging van het BTW tarief, overgangsregeling [news] 2012-09-03 BTW-verhoging per 1 oktober 2012 Per 1 oktober 2012 wordt het algemene tarief in de BTW verhoogd
Lees meer over BTW-verhoging van 19% naar 21%

BTW privégebruik auto

BTW privégebruik auto Vanaf 1 juli 2011 is de BTW-correctie voor het privégebruik auto op basis van de bijtelling afgeschaft. Vanaf deze datum wordt er BTW berekend
Lees meer over BTW privégebruik auto

Factuurvereisten BTW administratie

2012-04-06 Factuurvereisten BTW administratie Wanneer je als ondernemer diensten verricht of producten levert aan een andere ondernemer tegen een vergoeding ben je
Lees meer over Factuurvereisten

Misbruik BTW binnen de zorg en scholen

BTW misbruik in de zorg Onderneming [news] 2012-02-14 Misbruik BTW binnen de zorg en scholen Uit een onderzoek in 2006 bleek dat 76 van de 91 ziekenhuizen betrokken
Lees meer over Misbruik BTW zorg

Collectief bezwaar tegen BTW over privégebruik

Collectief bezwaar inzake BTW privégebruik auto [news] 2012-01-26 Bezwaar tegen BTW over privégebruik In de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar moet de
Lees meer over Collectief bezwaar tegen BTW privégebruik auto

Woon- / werkverkeer geen zakelijke kilometers

Woon-werkverkeer voor de BTW niet zakelijk [news] 2012-01-24 Woon- / werkverkeer geen zakelijke kilometers Wanneer u of één van uw werknemers een auto van de zaak
Lees meer over woon- / werkverkeer in de BTW

BTW privégebruik auto 2011

BTW privégebruik auto van de zaak [news] 2012-01-17 BTW over privegebruik auto, bezwaar maken tegen uw aangifte 2011! Als u als ondernemer / DGA een auto van de zaak
Lees meer over BTW privégebruik auto

BTW-correctie privegebruik auto van de zaak

BTW-correctie privegebruik auto van de zaak U kunt de volledige BTW van een auto die tot uw onderneming (of BV) behoort verrekenen. Dit gaat om de BTW op de
Lees meer over BTW-correctie auto van de zaak

BTW-correcties op Google Adwords

BTW en Google Ondernemers [news] 2010-04-01 BTW-correcties op Google Adwords Let goed op de toepassing van de in 2010 gewijzigde BTW-regels bij grensoverschrijdende
Lees meer over BTW Correctie Google

Suppletie omzetbelasting zonder kosten, boete en rente

Suppletie omzetbelasting zonder kosten, boete en rente Heeft u als ondernemer over 2016 te weinig BTW afgedragen doe dan aangifte voor 1 april 2017. U voorkomt
Lees meer over Suppletie omzetbelasting

Businessclub voetbal fiscaal gunstiger

Businessclub voetbal fiscaal gunstiger De omzetbelasting (BTW) op een businesspakket (dure stoelen, eten, etc. in het voetbalstadion) is geen 19% maar 6%. De reden
Lees meer over Omzetbelasting en voetbal

Tussenpersoon geen BTW

Tussenpersoon geen BTW Provisies tussenpersoon altijd vrijgesteld van omzetbelasting Conclusie De vergoedingen die tussenpersonen krijgen, zijn vrijwel in alle
Lees meer over Tussenpersoon geen BTW

Geen BTW op voorschot - BTW op geannulleerde order

Geen BTW op voorschot - BTW op geannulleerde order De casus Een klant moet een aanbetaling doen aan het Frans kuuroord, Société Thermale. De klant komt niet en is
Lees meer over Geen BTW op voorschot

DGA = BTW-ondernemer?

DGA = BTW-ondernemer? Een terugblik Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) was tot 2002 geen ondernemer voor de BTW. In 2002 heeft de Hoge Raad bepaald dat dit wel
Lees meer over DGA BTW Ondernemer

Voorkom BTW-herziening bij verkoop

Voorkom BTW-herziening bij verkoop Bij de verkoop van een bedrijfspand zonder omzetbelasting moet een BTW-plichtige ondernemer rekening houden met een termijn van
Lees meer over BTW Herziening bedrijfspand

Laatste update : 04-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap