print sitemap zoeken disclaimer contact

Uitgaven monumentenpand, parketvloer niet aftrekbaar?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26 april 2016 een opvallende uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHDHA:2016:1945) in een zaak waarbij in geschil was of de kosten voor het leggen van een parketvloer aftrekbare kosten zijn, als uitgaven voor monumentenpanden. Volgens Hof Den Haag waren de kosten in deze casus niet aftrekbaar. De Hoge Raad heeft deze uitspraak in cassatie in 2017 bevestigd. Edoch ... wij zijn van mening dat de kosten van een parketvloer in een rijksmonument in sommige gevallen wel aftrekbaar zou moeten zijn.

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan. Dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Parketvloer rijksmonument aftrekbaar of niet?

Het bijzondere aan deze uitspraak is dat Hof Den Haag stelt dat de kosten voor het leggen van een vloer nooit aftrekbaar zijn omdat er sprake is van huurderslasten:

"Hof Den Haag oordeelt dat de kosten van het leggen van een vloerbedekking, van welke aard dan ook, huurderslasten vormen. Het Hof verwijst daarbij naar het arrest van de Hoge Raad van 5 oktober 1988, nr. 25613, BNB 1988/321. X heeft volgens het Hof dan geen recht op aftrek van de kosten van het leggen van het parket. Het Hof acht niet van belang dat het parket, na het leggen daarvan, een bestanddeel van de woning is geworden. Volgens het Hof is daar namelijk bij behang ook sprake van. Het gelijk is aan de inspecteur."

Dit is in tegenspraak met een uitspraak van het zelfde Hof van 16 maart 2011. In deze procedure ging het ook om het leggen van een parketvloer1. Het Hof zegt in deze uitspraak het volgende:

  • "De Hoge Raad en de Staatssecretaris doelen - in overeenstemming met de wetsgeschiedenis - derhalve op tuinonderhoud, behangen, binnenverf- en witwerk en kleinere reparaties. Naar het oordeel van het Hof kan in een geval als hier aan de orde is, waar sprake is van het leggen van een eiken parketvloer in visgraatmotief "in overeenstemming met de oorspronkelijke vloer", niet gesproken worden van dergelijke reparaties. Van een huurderslast kan niet worden gesproken." De kosten zijn derhalve aftrekbaar.

Advies fiscaal jurist over rijksmonument en aftrekbare kosten

Hierboven leest u tegenstrijdige uitspraken. Hof Den Haag zegt in 2016 dat het leggen van vloerbedekking van welke aard dan ook altijd huurderslasten zijn, terwijl zij in 2011 nog heeft geoordeeld dat de kosten voor het leggen van een parketvloer wel aftrekbaar zijn. De Staatssecretaris is in 2011 niet in cassatie gegaan, hij was het blijkbaar eens met de Hofuitspraak.

In een besluit van de staatssecretaris uit 2016 staat dat kosten van een parketvloer - in sommige omstandigheden - wel aftrekbaar zijn, lees hier het besluit (onder 3.3.)

Het lijkt mij sterk dat het leggen van een vloer nooit aftrekbaar is als kosten voor monumentenuitgaven. Wanneer een vloer wordt teruggebracht in oorspronkelijke staat als onderdeel van een renovatie, dan is het moeilijk vol te houden dat een huurder deze kosten voor haar rekening zal nemen. Van geval tot geval zal gekeken moeten worden in hoeverre de vloer onderdeel uitmaakt van het monument en of een huurder, objectief gezien, bereid zal zijn om de kosten voor het terugbrengen in de oude staat van een dergelijke vloer voor zijn rekening zou willen nemen.

1: Deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, daarom treft u geen link aan. Desgewenst kunnen wij u de tekst verstrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-02-2022
Artikel gemaakt op 02-06-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Uitgaven monumentenpand

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap