print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Samenwonen Kinderen en samenwonen

Kinderen en samenwonen

Bij samenwoners die een kind verwachten moet er een papierberg worden doorgeworsteld. Het kind dat wordt geboren is van beide partners, maar de wet denkt hier anders over. Er ontstaat geen officiële band tussen de vader en het kind. Er moeten 2 dingen worden geregeld: de erkenning (voor de geboorte) en het ouderlijk gezag (na de geboorte). Daarnaast is een samenlevingscontract en testament wenselijk !

Erkenning

De erkenning regelt u bij de gemeente (burgerlijke stand). De moeder moet dan toestemming geven voor de erkenning door de vader, u moet dus samen naar de burgerlijke stand van uw gemeente. Je kunt dan ook direct de achternaam van het kind regelen. Door de erkenning wordt de vader onderhoudsplichtig en is het kind erfgenaam van de vader. De procedure gaat snel en duurt een half uurtje. Regel dit voor de geboorte omdat de vader anders niet als vader de geboorte kan inschrijven. Nadien regelen kan ook, maar is complex. Als de moeder geen toestemming wil geven, kunt u naar het Kantongerecht (grond: misbruik van omstandigheden).

Ouderlijke gezag

Bij de erkenning (voor de geboorte) krijgt u ook een formulier mee voor het ouderlijk gezag. Dit regelt u na de geboorte van uw kind. U moet hiertoe een verzoek indienen bij de griffie van het Kantongerecht, als dit verzoek wordt ingewilligd (bijna altijd), dan wordt dit aangetekend in het grote boek (gezagsregister). 

Vraagt u bij de geboorte de volgende bescheiden

 1. Uittreksel geboorteakte.
 2. Uittreksel basisadministratie vader en moeder.


Wat heb je nodig voor aanvraag kantongerecht?

 1. Kopie paspoort van de ouders.
 2. Formulier gezamenlijk gezag (gemeente of kantongerecht).
 3. Geboorteakte van het kind.
 4. Uittreksel gemeentelijke basisadministratie.
 5. Originele akte van erkenning.
 6. Verklaring dat u niet onder curatele staat (aanvragen bij Centraal Curatele Register in Den Haag, postbus 20302 te 2500 EH Den Haag).

Dit pakket stuurt u naar het Kantongerecht. Maak van alle bescheiden een kopie voor uw eigen administratie, er raakt wel eens iets zoek. Het Kantongerecht regelt uw aanvraag meestal binnen 30 dagen. Dit wordt geweigerd als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Waar moet u bij samenwonen nog meer aan denken?

Bij samenwoners moet er iets meer geregeld worden dan bij gehuwden. Denkt u ook even aan:

 1. Testament (notaris bellen).
 2. Samenlevingscontract (notaris bellen) zie www.degoedkoopstenotaris.nl.
 3. Pensioen aanpassen (vraag uw werkgever).


Meer weten van kinderen en samenwonen


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Samenwonen Kinderen en samenwonen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap