print sitemap zoeken disclaimer contact

Veel belangstelling STAP-budget

Per 1 januari 2022 is de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen en is deze vervangen voor het STimulering Arbeidsmarkt Positie budget (hierna: STAP-budget). Het doel van het STAP-budget is dat werkenden of werkzoekenden zelf kunnen beslissen welke opleiding of cursus zij willen volgen tijdens hun loopbaan, ook als er bijvoorbeeld weinig geld is om scholing te volgen. Met het STAP-budget kunt u maximaal € 1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of cursus.

Voorwaarden STAP-budget

Om het STAP-budget aan te vragen, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Het STAP-budget vraagt u aan via stapuwv.nl door in te loggen met uw DigiD. Een aanvraag kan maximaal 1 keer per persoon per jaar. Als het STAP-budget wordt toegekend, wordt dit betaald aan de opleider. Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • De aanvrager is EU-burger of partner van een EU-burger;
  • De aanvrager is in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen;
  • De opleiding, cursus of training moet in het STAP-scholingsregister zijn opgenomen.

Voor het STAP-budget is in 2022 een bedrag van € 160 mln. beschikbaar gesteld dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Vanaf 1 maart 2022 start er iedere 2 maanden een nieuw aanvraagtijdvak.

Kost een opleiding meer dan de maximale € 1.000 van het jaarlijkse STAP-budget, dan zal de aanvrager het meerdere zelf moeten betalen. Wanneer de opleiding is afgerond, zal het UWV de subsidie definitief vaststellen waardoor de terugbetalingsverplichting komt te vervallen. De opleiding zal binnen 4 maanden na afloop van het scholingstraject een bewijs van deelname sturen aan het UWV.

Run op STAP-budget

Doordat er veel belangstelling is voor het STAP-budget in samenhang met het feit dat het budget verdeeld is in 5 aanvraagperioden, is er een grote run ontstaan op het STAP-budget. Als het budget op is binnen de aanvraagperiode, is het simpelweg wachten tot het nieuwe aanvraagtijdvak. Het UWV meldt dan ook grote belangstelling wanneer een nieuw aanvraagtijdvak is begonnen. Diverse meldingen worden online gedaan, zodat de site van het UWV overbelast is en dat er direct lange wachtrijen zijn.

Ter illustratie, ten tijde van dit schrijven, 1 dag na het opengaan van een nieuw aanvraagtijdvak (1 maart 2022), is er voor de gehele aanvraagperiode nog maar 16% van het budget beschikbaar.

Het UWV meldt in reactie op de grote belangstelling dat dit te verwachten was. Het STAP-budget is een nieuwe regeling die voor veel mensen toegankelijk is. Voorlopig blijft het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ regime in stand. Voor mensen die in een bepaalde aanvraagperiode buiten de boot vielen kan dit extra vervelend uitpakken. Wanneer een opleiding reeds is begonnen, kan het STAP-budget niet meer worden aangevraagd. Ook voor opleidingen die al waren begonnen voor invoering van het STAP-budget kan geen aanvraag worden gedaan.

De volgende aanvraag periode start op 1 mei 2022. Gezien de grote belangstelling, is er in 2023 meer STAP-budget te verwachten.

Edit: inmiddels is, 3 dagen na het starten van het aanvraagtijdvak, het STAP-budget voor het gehele tijdvak op.

Bron STAP Budget

Informatie overheid inzake een leven lang leren

STAP Budget informatie UWV

JWW

Deel deze pagina

Laatste update op 09-03-2022
Artikel gemaakt op 04-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Veel belangstelling STAP-budget

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap