print sitemap zoeken disclaimer contact

Werktijdverkorting ook voor directeur-grootaandeelhouder?

Nieuws NOW regeling

De regeling zou ook voor een DGA moeten gelden edoch op 31 maart 2020 heeft de overheid bekend gemaakt dat de regeling niet kan worden toegepast op de DGA.  de meeste ondernemers krijgen eind april 2020 de eerste betaling op grond van de NOW regeling.

Op 6 april 2020 ging de site van het UWV open U kunt de now regeling hier aanvragen. Op de algemene pagina treft u een korte toelichting aan. 

Kort en goed de NOW regeling

 • vergoeding maximaal 90% van de loonsom
 • loonsom januari 2020 is uitgangspunt voor de regeling, gegevens met de belastingdienst worden uitgewisseld met het UWV
 • vergoeding bij tenminste 20% omzetverlies
 • betaling eind april 2020
 • werknemers mogen niet worden ontslagen  
 • regeling geldt niet voor de DGA
 • voor omzetverlies omzet maart 2020 - mei 2020 vergelijken met omzet 2019
 • omzet vergelijken voor gehele concern

De voorwaarden voor de NOW regeling   

 • Ingangsdatum 1 maart 2020.
 • Regeling uitvoerbaar (is verwachting) vanaf 6 april 2020 via UWV.
 • Regeling betreft een subsidie op loonkosten, dus in principe geen terugbetalingsverplichting
 • n voor werknemers (niet DGA), wel voor werknemers met een flexibel contract (zelfs nul uren contract).
 • De werkgever mag de mensen niet ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden.
 • Regeling geldt ook voor payroll bedrijven en uitzendbureau's.
 • Minimaal 20% omzetverlies gedurende periode van 3 maanden.
 • Vergoeding wordt gerelateerd aan de omzetdaling in maart 2020 - mei 2020, aanvraag voor latere periode is mogelijk (andere referentieperiode NOW regeling)
 • Omzet over deze periode wordt vergeleken met gemiddelde omzet over januari - december 2019, gedeeld door vier. Is dit een slechte referentieperiode dan heeft de werkgever pech, correctie is niet mogelijk. Als bedrijf in 2019 nog niet (geheel) bestond kan dit worden gemeld en komt hiervoor een regeling.
 • Bij een concern geldt de omzetdaling niet per BV maar voor het concern (NOW concern regeling).
 • Werkgever moet op grond van bovenstaande een schatting doorgeven aan het UWV, dus hoeveel procent daalt de omzet naar verwachting over maart 2020 - mei 2020 t.o.v. 2019.
 • Aanvraag moet per loonheffingsnummer geschieden, soms dus meerdere aanvragen. In de aanvraag wel aangeven hoeveel de omzet daling voor alle nummers (concern) zal bedragen, dus bij elk loonheffingsnummer zelfde percentage.
 • Verkregen subsidies worden gezien als omzet.
 • Vergoeding is maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 - mei 2020
 • Betreft vergoeding voor loonsom, dus ook voor werkgeverspremies, pensioen, vakantiebijslag, werknemersbijdragen, etc. Opslag werkgeverslasten 30%, met maximum van € 9.538 per maand.
 • Daling van de loonsom kan invloed hebben op hoogte van de vergoeding
 • UWV zal 80% van de aanvraag als voorschot uitbetalen. Let erop dat u tijdig de loonbelasting aangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst. Als uitgangspunt hanteert het UWV de maand januari 2020.
 • Beslistermijn voor UWV bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • Voorschot wordt in 3 gelijke termijnen voldaan, dit wordt binnen 2 - 4 weken na het indienen van de volledige aanvraag uitbetaald (is de bedoeling). Derhalve zullen de meeste ondernemers eind april 2020 de eerste betaling ontvangen !
 • Er komt nog informatie over de overige vereisten, zoals een accountantsverklaring omtrent de verstrekte cijfers (dit zal vanaf een bepaalde loonsom vergoeding gaan gelden).
 • Bij vermoeden voor strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Via data analyse worden onderzoeken uitgevoerd.

Heeft DGA recht op uitkering?

Nee... dit staat in de kamerbrief welke op 31 maart 2020bekend is gemaakt.

Naar aanleiding van de nieuwe economische maatregelen die gisteren (17-03-2020) zijn gepresenteerd, was het naar onze mening ook voor een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) mogelijk een aanvraag voor substantiële tegemoetkoming in de loonkosten in te dienen, de voorwaarden die er nu aan worden verbonden gooit echter de deur voor de DGA dicht. Tenzij er door de DGA premies werknemersverzekeringen worden ingehouden.

Geen premies WW en toch uitkering DGA

De directeur-grootaandeelhouder is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (Regeling Aanwijzing DGA). Belangrijk is dat de directeur statutair bestuurder is en niet op basis van de omvang van zijn aandelenbezit tegen zijn eigen wil kan worden ontslagen. Voor de werknemersverzekeringswetten wordt de directeur-grootaandeelhouder expliciet uitgezonderd van verzekeringsplicht. Op basis van deze regels kan de directeur-groot aandeelhouder in voorkomende gevallen ook geen aanspraak maken op de sociale verzekeringsuitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WGA) en werkeloosheid (WW). De regeling voor Werktijdverkorting die gold tot 17 maart 2020 maakte een directe koppeling met de WW-rechten van werknemers. Om die reden kon deze regeling niet worden toegepast voor een DGA.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud voor DGA?

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (hierna: NOW) is een geheel nieuwe regeling die los staat van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet. Hierdoor lijkt het erop dat de DGA ook gebruik kan maken van de NOW. Uiteraard kan dit nog wijzigen, aangezien de exacte voorwaarden nog niet bekend zijn gemaakt. Vooralsnog dienen wij, indien sprake is van omzetdaling,  ook voor een DGA een aanvraag NOW in. Wel denken wij dat de omzetdaling zal worden getoetst aan de omzet van de gehele (geconsolideerde) groep.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming in de loonkosten via NOW-regeling zijn:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Meer mogelijkheden voor de DGA

Bekijk deze checklisten denk ook eens aan belastingvrij thuiswerken of het voorkomen van de bijtelling over de auto van de zaak.

Wanneer u vragen heeft over dit artikel, kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Contact met onze corona-specialisten

Meer weten? Stuurt u ons een e-mail.

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van werktijdverkorting ook voor dga?

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2020
Artikel gemaakt op 18-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Werktijdverkorting ook voor DGA?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap