print sitemap zoeken disclaimer contact

Checklist samenlevingscontract

In voorkomende gevallen is een samenlevingscontract belangrijk. Bijvoorbeeld bij het regelen van de situatie bij overlijden, uw pensioen of als u uit elkaar gaat. Voor een samenlevingscontract moet u naar een notaris, de tarieven verschillen, dus vraag een offerte op. Enkele zaken waar u over moet nadenken:

Bij een advies inzake een samenlevingsovereenkomst zijn een aantal onderdelen van belang, in dit onderdeel enkele tips

1. WONEN

Woning

 • Wie is eigenaar en voor welk deel?
 • Wie blijft er wonen indien de relatie wordt verbroken?
 • Bij beëindiging van de relatie heeft de verlater het recht om nog 6 maanden in de woning te blijven wonen
 • Verbouwing/investering in de woning: leg vast hoe hiermee wordt omgegaan indien de relatie wordt beëindigd.
 • Verkoop woning: leg vast hoe de restschuld wordt verdeeld
 • G/W/L: leg vast wie wat betaalt
 • In geval van een overlijdensrisicoverzekering: sluit deze kruislings af bij samenwonen, beiden namen moeten op de polissen komen te staan

Hypotheek

 • In principe betaalt de eigenaar de hypotheekrente en lost de hypotheek af.
 • Beiden eigenaar? Leg vast voor welk deel en wie welk deel van de rente/aflossing betaalt.
 • Fiscale partners? Hypotheekrente in aftrek brengen bij degene die het meeste verdiend (deze hoeft niet perse eigenaar te zijn)
 • Vast leggen wat het effect van extra aflossen moet zijn. Leg je niets vast dan wordt de beleggingsleer toegepast (Het bedrag van de extra aflossing komt in mindering op hypotheekschuld die overblijft op het moment van uit elkaar gaan). Dit gaat in verhouding tot de woningwaarde.

Verzekering

 • Hoe is overlijdensrisico verzekering formeel geregeld?
 • Indien er sprake is van een spaarhypotheek is er dan een splitsing gemaakt tussen de spaarpremie en de risicopremie?
 • Bijdrage verhuis/herinrichtingskosten bij beëindiging van de relatie ja/nee?

Belastingen en uitgaven

 • Welk van de partners verdient het meest? Bij deze zo veel mogelijk hypotheekrente aftrek onder brengen
 • Wat behoort tot de kosten van de huishouding?
 • In welke verhouding nemen partijen de kosten voor de huishouding voor hun rekening?

2. EIGENDOMMEN

Wat had je en wat krijg je mee?

 • Leg vast wie wat in het huis brengt bij samenwonen en wie wat tijdens samenwonen toevoegt, en hoe de verdeling gaat bij beëindigen van de relatie.
 • Leg vast hoe moet worden aangetoond dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn.
 • Persoonlijke eigendom: Benoem grote persoonlijke eigendommen (vb. auto, sieraden, exclusieve (kunst/kleding/interieur) eigendommen.
 • Huisdier: leg vast met wie het huisdier mee gaat bij beëindiging van de relatie

3. KINDEREN

 • Kosten voor opvoeding/verzorging: wie gaat deze dragen in welke verhouding? Denk aan: school, sport, kleding, ziektekostenverzekering, vakanties, bankrekeningen/ sparen en speelgoed
 • Ouderlijk gezag: heeft vader (of tweede moeder i.g.g lesbisch stel) het kind erkend?

4. GELDZAKEN

 • Gezamenlijke bankrekening: wie legt welk bedrag in, wat gebeurd er met het restant bij beëindiging relatie.
 • Spaargeld: leg vast wie wat krijgt bij beëindiging relatie
 • Schulden: wie is verantwoordelijk voor welke schuld in periode voor samenwonen? Wie is verantwoordelijk voor schulden aangegaan tijdens het samenwonen? En hoe wordt dit verdeeld bij beëindiging relatie?
 • Partnerpensioen: Bij beëindiging relatie gaat het partnerpensioen wel/niet mee met de partner? Indien meegeven de wens is dan melden bij het pensioenfonds 1. het moment van samenwonen en 2. moment van beëindigen relatie.

5. VERBLIJVINGSBEDING

 • Kan alleen als leeftijdsverschil minder dan 5 jaar is, sterftekans moet ongeveer even groot zijn.
 • Kan alleen als beiden eigenaar zijn van het huis, verhouding maakt niet uit (mag ook 99%/1% zijn)

6. BEËINDIGING SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

 • Leg vast hoe deze eindigt dan wel kan worden beëindigd (vb per (aangetekende)brief, email)
 • Pas bij beëindiging ook het testament aan

7. ALIMENTATIE

Zou in bepaalde omstandigheden gedurende een bepaalde tijd een alimentatieplicht moeten bestaan? Normaal gesproken is er bij samenwoners geen alimenatieplicht.

8. OVERLIJDEN

 • Dient er een testament te worden opgesteld ten gunste van de langstlevende partner?
 • Moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin afstammelingen aanwezig zijn en het geval waarin dat niet zo is?
 • Moeten bij overlijden bepaalde goederen niet naar de partner, maar naar de familie van de overleden

9. GESCHILLEN

Op welke wijze dienen geschillen tussen partijen te worden beslist?

10. WEL/GEEN NOTARIS?

De overeenkomst is rechtsgeldig zodra deze door beiden is ondertekend echter enkele instanties vereisen een notarieel getekende samenlevingsovereenkomst (oa bij bepaalde pensioenregelingen).

Vragen over samenwonen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van checklist samenwonen

Deel deze pagina

Laatste update op 16-06-2021
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Samenwonen Checklist samenwonen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap