Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Samenwonen Checklist samenwonen

Checklist samenlevingscontract

In voorkomende gevallen is een samenlevingscontract belangrijk. Bijvoorbeeld bij het regelen van de situatie bij overlijden, uw pensioen of als u uit elkaar gaat. Voor een samenlevingscontract moet u naar een notaris, de tarieven verschillen, dus vraag een offerte op. Enkele zaken waar u over moet nadenken:

 1. In hoeverre wilt u inkomsten delen?
 2. In welke verhouding neemt wie deel in de kosten van de huishouding?
 3. Wat behoort tot de kosten van de huishouding?
 4. Dient de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom te zijn?
 5. Wat is het gevolg van het feit dat de ene partner (mogelijk) meer uit eigen middelen aan de financiering van de woning bijdraagt dan de ander?
 6. Hoe wordt de positie versterkt van degene die intrekt bij iemand die enig eigenaar is van de woning?
 7. Dienen voor gezamenlijke rekening aangeschafte inboedelgoederen en (andere) huishoudelijke spullen gemeenschappelijk eigendom te zijn?
 8. Hoe moet worden aangetoond dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn?
 9. Zullen partijen bij voorkeur gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning optreden?
 10. Melden partijen elkaar (zo mogelijk) aan als begunstigde voor het partnerpensioen?
 11. Op welke wijze zijn overlijdensrisicoverzekeringen formeel geregeld? Is bij de zogenaamde spaarhypotheek een splitsing aangebracht tussen de spaarpremie en de risicopremie?
 12. Wat zullen de gevolgen zijn bij het uit elkaar gaan? Wie blijft in de woning? Hoe worden de gemeenschappelijke goederen verdeeld? Dient de ene partner een bijdrage te leveren aan de verhuis- en herinrichtingskosten van de andere?
 13. Zou in bepaalde omstandigheden gedurende een bepaalde tijd een alimentatieplicht moeten bestaan?
 14. Is het wellicht gewenst dat de partner (niet-ouder) na beëindiging van de relatie nog enige tijd alimentatie betaalt voor het kind van de ex-partner?
 15. Wat moet er gebeuren in geval van overlijden? Dient een testament te worden gemaakt ten gunste van de langstlevende partner?
 16. Moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin afstammelingen aanwezig zijn en het geval waarin dat niet zo is?
 17. Moeten bij overlijden bepaalde goederen niet naar de partner, maar naar de familie van de overledene?
 18. Op welke wijze dienen geschillen tussen partijen te worden beslist?


Veel plezier bij de notaris !


Auteur(s) van checklist samenwonen


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Fiscale tips Samenwonen Checklist samenwonen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap