print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Eindejaarstips

Eindejaarstip 2022: beoordeel de fiscale eenheid

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen de tarieven in de vennootschapsbelasting (hierna: vpb). De grens voor het lage tarief wordt verlaagd en het lage tarief gaat omhoog. Dit leidt er mogelijk toe dat uw bv vanaf 2023 meer belasting verschuldigd zal gaan zijn. De belastingdruk kan echter beperkt worden, onder meer door het aangaan van een nieuwe fiscale eenheid of het verbreken van een reeds bestaande fiscale eenheid. In dit artikel zullen wij beide mogelijkheden toelichten aan de hand van cijfermatige voorbeelden.

Tarief vpb 2022 en 2023

Volledigheidshalve hebben wij in onderstaande tabel de huidige vpb-tarieven opgenomen, alsmede de nieuwe vpb-tarieven per 1 januari 2023.

2022

2023

Schijf

Grens

Tarief

Schrijf

Grens

Tarief

1.

Tot en met € 395.000

15%

1.

Tot en met € 200.000

19%

2.

Meer dan € 395.000

25,8%

2.

Meer dan € 200.000

25,8%


Fiscale eenheid

Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij(en) toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan, ook fiscaal niet, maar is niet meer zelfstandig aangifteplichtig. Bij een fiscale eenheid vpb doen derhalve meerdere vennootschappen binnen een groep gezamenlijk aangifte vennootschapsbelasting. Een voordeel van een fiscale eenheid is dat u de verliezen van een vennootschap kunt verrekenen met winsten van een andere vennootschap die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd. Daartegenover staat dat vennootschappen binnen de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de vennootschapsbelasting.

Aangaan fiscale eenheid

Indien een vennootschap in 2022 en naar verwachting in 2023 een fiscale winst behaalt van € 400.000, dan is de vennootschap over 2023 meer belasting verschuldigd dan over 2022 als gevolg van de tariefswijziging. Door een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aan te gaan met een nieuw op te richten vennootschap per 1 juli 2023, kan tweemaal gebruik worden gemaakt van het tariefopstapje. In het eerste halfjaar wordt het tariefopstapje benut bij de reeds bestaande vennootschap. In het tweede halfjaar kan de fiscale eenheid opnieuw gebruik maken van het tariefopstapje. Om dit nader toe te lichten, is hieronder een cijfermatige uitwerking opgenomen.

Stel, een vennootschap verwacht in 2023 een fiscale winst te behalen van € 400.000. Zonder fiscale eenheid ziet de belastingheffing er naar verwachting als volgt uit:

Aan te geven winst vóór vpb:

€ 400.000

1e schijf (19%):

                        38.000

2e schijf (25,8%)

                        51.600 +

Verschuldigde vpb

                        89.600

Indien wordt gekozen voor het aangaan van een fiscale eenheid per 1 juli 2023, met een nieuw op te richten vennootschap, dan ziet de belastingheffing er naar verwachting als volgt uit:

Aan te geven winst vóór vpb:

€ 200.000 (periode 01-01 t/m 30-06

1e schijf (19%):

                                    38.000

2e schijf (25,8%)

                                            0 +

Verschuldigde vpb

                                    38.000

Aan te geven winst vóór vpb:

€ 200.000 (periode 01-07 t/m 31-12

1e schijf (19%):

                                    38.000

2e schijf (25,8%)

                                            0 +

Verschuldigde vpb

                                    38.000

Totale belastingheffing:    € 38.000 + € 38.000 = € 76.000

Het vormen van een fiscale eenheid leidt in deze situatie tot een belastingbesparing van € 13.600, als gevolg van het tweemaal kunnen benutten van de eerste tariefschijf.

Verbreken fiscale eenheid

Stel dat er reeds sprake is van een fiscale eenheid voor de vpb, waarbinnen beide vennootschappen ruim € 200.000 aan resultaat behalen. In deze situatie kan het mogelijk voordelig zijn om de reeds bestaande fiscale eenheid te verbreken. Indien het verzoek tot verbreken van de fiscale eenheid vóór 31 december 2022 wordt ingediend, kan de fiscale eenheid nog dit jaar worden beëindigd.

Stel dat voor zowel de moeder- als dochtervennootschap een fiscale winst wordt verwacht van € 250.000. Met fiscale eenheid ziet de belastingheffing er naar verwachting als volgt uit:

Aan te geven winst vóór vpb:

€ 500.000

1e schijf (19%):

                        38.000

2e schijf (25,8%)

                        77.400 +

Verschuldigde vpb

                     € 115.400

Indien ervoor wordt gekozen om de fiscale eenheid nog dit jaar te verbreken, dan ziet de belastingheffing in 2023 er naar verwachting als volgt uit:

Aan te geven winst vóór vpb:

€ 250.000 (moedermaatschappij)

1e schijf (19%):

                                  38.000

2e schijf (25,8%)

                                  12.900 +

Verschuldigde vpb

                                  50.900

Aan te geven winst vóór vpb:

€ 250.000 (dochtermaatschappij)

1e schijf (19%):

                                  38.000

2e schijf (25,8%)

                                  12.900 +

Verschuldigde vpb

                                  50.900

Totale belastingheffing:    € 50.900 + € 50.900 = € 101.800

Het verbreken van een fiscale eenheid leidt in deze situatie eveneens tot een belastingbesparing van € 13.600, als gevolg van het tweemaal kunnen benutten van de eerste tariefschijf. Op basis van beide cijfermatige uitwerkingen kan derhalve geconcludeerd worden dat het sterk afhankelijk is van de situatie om te bepalen of het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid fiscaal voordelig is.

Noot fiscaal jurist

In elke situatie dient afzonderlijk beoordeeld te worden of het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid leidt tot fiscale voordelen in 2023. Indien de moedermaatschappij van de fiscale eenheid geen € 200.000 winst maakt, terwijl de dochtermaatschappij dit wel ruimschoots haalt, is het wellicht aantrekkelijk om de fiscale eenheid tussentijds te verbreken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting. Het verbreken van de fiscale eenheid kan echter ongewenste gevolgen hebben, waarmee rekening dient te worden gehouden. Het aangaan van een fiscale eenheid gaat gepaard met meerdere voorwaarden.  

Mocht u na het lezen van dit artikel benieuwd zijn naar de mogelijkheden met betrekking tot uw ondernemingsstructuur? Wacht dan niet te lang! Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onderstaande adviseurs om uw situatie en wensen door te spreken.

Fiscale apk

Naast de tariefswijziging in de vennootschapsbelasting zullen per 1 januari 2023 meerdere tarieven, wetten en regelingen wijzigingen. Om uw onderneming en / of privésituatie optimaal voor te bereiden op deze fiscale veranderingen, is het raadzaam een fiscale apk uit te laten voeren. Hiermee gaat u geheel voorbereid het nieuwe jaar in.

De fiscale apk beoordeelt uw situatie op meer dan honderd aspecten. De bevindingen, adviezen en actiepunten ontvangt u in een uitgebreid rapport. Indien wenselijk, kunnen vervolgens direct de eerste nodige stappen gezet worden om tot een (fiscaal) optimale ondernemings- en / of privéstructuur te komen. Kijk voor meer informatie op de website www.fiscale-apk.nl of neem contact met ons op via info@fiscale-apk.nl.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2023
Artikel gemaakt op 09-12-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstip 2022: beoordeel de fiscale eenheid

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap