print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

Melden tijdelijk personeel uit buitenland

Sinds 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) van kracht. De wet is van toepassing op werkgevers die tijdelijk personeel in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland willen laten werken. Dit is het geval als werknemers die werken bij een onderneming in een andere EU-lidstaat tijdelijk bij een Nederlandse onderneming worden gedetacheerd. De wetgeving zou in 2019 worden ingevoerd maar dit is uitgesteld. In dit artikel een uiteenzetting van de nieuwe wetgeving (zogenaamde notificatieplicht).

Meldingsplicht van buitenlandse werknemers in Nederland

De buitenlandse werkgever heeft een meldingsplicht die inhoudt dat de buitenlandse werkgever allerlei gegevens bij de Inspectie SZW moet melden. De Sociale Verzekeringsbank is de aangewezen instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van het nieuwe systeem. Deze verplichting gaat 1 maart 2020 in.

Wat moet een buitenlandse werkgever precies doen?

De nieuwe verplichting houdt in dat de buitenlandse werkgever voorafgaand aan de detachering schriftelijk of elektronisch bepaalde gegevens (zoals identiteit werknemer, dienstverrichter en de aard en duur van de werkzaamheden) aan de Inspectie SZW moet melden.

De meldingsplicht geldt voor werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken. Dit zijn:

 • zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
 • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
 • bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

Aanwijzingsplicht voor buitenlandse werkgevers

De buitenlandse werkgever is verplicht om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en aanspreekpunt is. De volgende informatie moet worden gemeld:

 • de melder en diens identiteit;
 • bedrijfsgegevens;
 • contactpersoon;
 • sector waarbinnen de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
 • adres van de werkplek;
 • duur van de werkzaamheden;
 • identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • identiteit van de werknemers die in Nederland komen werken;
 • aanwezigheid van een zogenaamde A1-verklaring (of ander bewijs waaruit volgt waar sociale premies worden voldaan).

Controleplicht Nederlandse onderneming bij detacheren buitenlandse werknemers

De in Nederland gevestigde onderneming waar de buitenlandse werknemers worden gedetacheerd, heeft een controleplicht.

 • De buitenlandse werkgever moet aan de Nederlandse onderneming een afschrift van de melding verstrekken.
 • De Nederlandse onderneming dient uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden te controleren of de melding is gedaan en of de werknemers die worden gedetacheerd overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen.
 • Daarnaast dient te worden gecontroleerd of de door de buitenlandse werkgever opgegeven aard en duur van de werkzaamheden en het werkadres juist zijn. Eventuele onjuistheden in de door de buitenlandse werknemer gedane melding moeten door de Nederlandse onderneming worden gemeld aan de Inspectie SZW.

Bronnen melden buitenlandse werknemers

Vragen en antwoorden over buitenlandse werknemers

Wetgeving inzake buitenlandse werknemers in Nederland

Checklist voor buitenlandse werkgevers

Deel deze pagina

Laatste update op 09-01-2020
Artikel gemaakt op 06-01-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Meldingsplicht buitenlandse werknemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap