print sitemap zoeken disclaimer contact

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Er zijn ruim 200.000 directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) in Nederland. Sinds 2010 is de regeling voor deze groep mensen soepeler, dit met name voor het loon, bij verkoop van het bedrijf en de TBS-regeling (terbeschikkingstellingregeling). Het DGA salaris voor 2022 is vastgesteld op € 48.000.

Bedrijfspand en DGA

Als een DGA een bedrijfspand aan zijn B.V. verhuurt, wordt de huur -/- kosten belast in box 1. Bij verkoop is de boekwinst direct belast met progressieve belastingheffing. Vanaf 2010 mag de DGA de boekwinst doorschuiven als hij een nieuw pand koopt (herinvesteringsreserve). Tevens mag hij de winst (huur -/- kosten) vanaf 2010 verminderen met een percentage (soort MKB-winstvrijstelling). Daarnaast mag er een reserve worden gevormd voor kosten (kostenegalisatiereserve). Als de TBS-regeling eindigt (bijvoorbeeld bij verkoop van de B.V. of verhuur aan een derde), moet de DGA belasting betalen. Vanaf 2010 krijgt de DGA uitstel van betaling, ook al heeft hij voldoende geld op de bank staan.

Enkel in het jaar 2010 kan de DGA er ook voor kiezen om het bedrijfspand zonder belastingheffing te verkopen aan zijn B.V. Er wordt dan dus geen inkomstenbelasting en / of overdrachtsbelasting geheven. Als u een bedrijfspand aan uw B.V. verhuurt, adviseer ik u eind 2009 een berekening te laten maken over uw mogelijkheden en eventuele tips. Ik vermoed dat er in 2010 massaal nieuwe structuren tussen DGA's en de B.V. worden opgezet, wij zijn er nu al mee bezig.

Bedrijf schenken

Mits uw bedrijf een echte onderneming is (materiële onderneming), kunt u vanaf 2010 zonder belastingheffing het bedrijf aan uw kind(eren) schenken. Op dit moment kan dit alleen zonder belastingheffing bij uw overlijden. U kunt dus dadelijk met vermogen schuiven zonder dat hierover hinderlijke successiebelasting moet worden betaald. Als u een beleggings- of passieve holding B.V. heeft, wordt de regeling voor u vanaf 2010 minder gunstig. Vererven zonder heffing is dan niet meer mogelijk.

Salaris DGA

Een DGA moet minimaal € 43.000 verdienen (cijfers 2013), in 2014 bedraagt dit loon € 44.000. In deze crisistijd kan dit soms veel te veel zijn of fiscaal uiterst ongunstig. In overleg met de Belastingdienst kan het salaris soms lager worden vastgesteld. Dit komt nogal eens voor bij een beleggings-B.V. of pensioen B.V. Als uw salaris op € 5.000 of lager is vastgesteld, hoeft u vanaf 2010 geen salaris meer uit te betalen (en dus geen loonadministratie meer te voeren). Als de B.V. slecht draait, kan vanaf 2010 eenvoudiger een lager salaris met de Belastingdienst worden afgesproken. Als uw B.V. nu reeds slecht draait, stellen wij voor dat u dit nu voorlegt. Edoch met verwijzing naar wetgeving die nog komt. Kennelijk is de wetgeving nu al niet goed en duurt het administratief langer om dit aan te passen. Hierop hoeft u niet te wachten lijkt mij.

Ik adviseer de DGA om eens contact op te nemen met zijn fiscaal jurist om zijn positie eens tegen het licht te houden. Fiscaal gaat dit zeker een voordeel opleveren.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-12-2021
Artikel gemaakt op 10-09-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column TOM Magazine DGA fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap