print sitemap zoeken disclaimer contact

Afschaffing jubelton in 2024

Wilt u nog gebruikmaken van de jubelton? Dan moet de schenking en betaling in 2022 plaatsvinden ! De schenking moet dan vóór 31 december 2024 worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning.

De schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) is een goede manier om vermogen belastingvrij over te brengen naar bijvoorbeeld uw kinderen.  Al enige tijd werd erover gesproken dat de jubelton zou worden verlaagd, zo blijkt ook weer uit de aankondiging Belastingplan 2023 op Prinsjesdag. De jubelton bedraagt in 2022 nog € 106.671. In 2023 zal de vrijstelling worden verlaagd tot € 28.947, en in 2024 zal deze volledig worden afgeschaft. 

De reden voor het afschaffen van de jubelton is om ongelijkheid te verminderen, zo kunnen kinderen met vermogende ouders door gebruikmaking van de jubelton gemakkelijker een huis kopen dan kinderen met minder vermogende ouders.  

Schenking jubelton in 2022

In 2022 is het dus nog mogelijk dat u gebruik kunt maken van de hoge vrijstelling van de jubelton. Om de vrijstelling te kunnen gebruiken, moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit zijn de volgende: 

 1. De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar zijn of een partner hebben tussen de 18 en 40 jaar; 
 2. De schenking moet worden gebruikt om: 
  a) een eigen woning te kopen, verbeteren of onderhouden; 
  b) een eigenwoningschuld af te lossen; 
  c) een restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen; 
  d) het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; 
 3. Er moet schriftelijk kunnen worden bewezen dat de schenking is betaald en dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning; 
 4. In de schenkingsovereenkomst mogen geen voorwaarden voor de schenking worden opgenomen, uitgezonderd de voorwaarde dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt. 

Naast het verlagen van de vrijstelling zal ook de spreidingsmogelijkheid worden beperkt. Eerder was er een spreidingsmogelijkheid van 3 jaar. De schenking voor de eigen woning mocht dus over 3 opeenvolgende jaren worden verspreid. Voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan wordt deze spreiding beperkt tot 2 jaar. Vanaf 2023 is het spreiden niet meer mogelijk.

Noot fiscaal jurist inzake jubelton

Een woning vinden in deze huizemarkt kan lastig zijn, al helemaal nog vóór het einde van het jaar. Het is mogelijk dit jaar alvast een schenking ten behoeve van een woning te doen, die pas door de ontvanger vóór 31 december 2024 hoeft te worden besteed aan de eigen woning. Let daarbij wel goed op: het geld moet in dat geval wel dit jaar worden overgemaakt en neem in de overeenkomst de ontbindende voorwaarde op dat de schenking wel vóór 31 december 2024 aan de eigen woning moet worden besteed. Als het geld dan niet wordt / kan worden besteed aan de eigen woning, komt de schenking te vervallen en is er alsnog geen schenkbelasting verschuldigd.

Wilt u het laatste jaar nog gebruik maken van de (hoge) jubelton? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij kijken samen met u naar mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.  

Deel deze pagina

Laatste update op 13-10-2022
Artikel gemaakt op 21-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Schenken en erven Afschaffing jubelton in 2024

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap