print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Koning Willem Alexander heeft zijn eerste traditionele rijtoer door Den Haag en sluit deze af met de troonrede. De Minister van Financiën heeft zijn Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste stukken zijn:

De belastingplannen voor 2024

Op 19 september 2023 is het weer Prinsjesdag: het moment waarop het kabinet traditiegetrouw het Belastingplan voor komend jaar presenteert. Een deel van deze plannen zijn reeds aangekondigd via onder andere het Belastingplan 2023, de Voorjaarsnota en het wetsvoorstel Belastingplan 2024. In dit artikel zetten wij vast een aantal verwachte wijzigingen en uitgelekte plannen voor u op een rij. Direct na prinsjesdag zullen we diverse artikelen en informatie over de belastingplannen voor 2024 op onze site bekend maken.

Twee schijven in box 2 vanaf 2024

Op dit moment is het box 2 tarief 26,9%. Vanaf 2024 komen er twee schijven voor de berekening van de box 2 belasting. De eerste schijf loopt tot € 67.000 en heeft een tarief van 24,5%. Voor de inkomsten boven de € 67.000 geldt een verhoogd tarief van 31%.

Zie voor meer informatie: Box 2 - Jongbloed Fiscaal Juristen.

Nieuwe box 3-stelsel uitgesteld tot 2027

In de voorjaarsnota is aangegeven dat het nieuwe stelsel op basis van het werkelijk rendement niet eerder zal ingaan dan 1 januari 2027. Dit uitstel leidt naar verwachting tot een budgettaire derving van € 395 miljoen in 2026. Deze derving moet gedekt worden binnen het box 3-stelsel door bijvoorbeeld een tariefsverhoging of een verlaging van het heffingsvrije vermogen. Er wordt nu nagedacht over een verfijning van de forfaitaire categorieën in combinatie met een verhoging van het box 3 tarief naar maximaal 38% per 2024.

Zie voor meer informatie: Toekomstig box 3 stelsel - Jongbloed Fiscaal Juristen.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 zal de aftrek € 3.750 bedragen.

Verlaging energie-investeringsaftrek

Via de energie-investeringsaftrek kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Vanaf 2024 zal het percentage van de energie-investeringsaftrek echter structureel worden verlaagd. Daarbij wordt ook het maximale investeringsbedrag dat voor deze aftrek in aanmerking komt verlaagd.

Zie voor meer informatie: Energie-investeringsaftrek - Jongbloed Fiscaal Juristen

Onbelaste reiskostenvergoeding

In 2023 ging de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 stijgt deze onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,22 per kilometer.

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen die lastig aan het werk komen. Tot deze doelgroep behoorde ook oudere werknemers met een uitkering. Het loonkostenvoordeel voor deze groep zal per 2026 worden afgeschaft.

Zie voor meer informatie: Loonkostenvoordeel: oudere werknemer - Jongbloed Fiscaal Juristen

Einde STAP-budget

Het kabinet geeft aan met ingang van 2024 vanwege bezuinigingen te stoppen met het STAP-budget. In 2023 zullen naar verwachting nog twee aanvraagmomenten plaatsvinden. Dit lijkt ons een slecht besluit, eerst wordt de studiekostenaftrek afschaft en nu zijn studiekosten volledig voor rekening van de belastingplichtige. Ontwikkeling van kennis is cruciaal voor de ontwikkeling van een land.

Verlaging vrije ruimte WKR

De Werkkostenregeling (WKR) is een populaire regeling voor werkgevers. Via de vrije ruimte binnen de WKR kan de werkgever bepaalde onbelaste vergoedingen geven aan de werknemers. Deze vrije ruimte was in 2023 tijdelijk verhoogd naar 3,0% over de fiscale loonsom tot € 400.000. In 2024 gaat de vrije ruimte weer terug naar het oorspronkelijke niveau, namelijk 1,92% over de fiscale loonsom tot € 400.000. Over het bedrag van de loonsom boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte in 2023 1,18%. Dit percentage zal naar verwachting niet worden gewijzigd.

Zie voor meer informatie: Werkkostenregeling - Jongbloed Fiscaal Juristen.

BPM-vrijstelling bestelauto’s afgeschaft

Als gevolg van een maatregel in het Belastingplan 2023 wordt de bpm-vrijstelling voor ondernemers per 1 januari 2025 afgeschaft. Voor inschrijving van bestelauto’s is vanaf dat moment bpm verschuldigd afhankelijk van de CO2-uitstoot. Dit geldt voor nieuwe registraties vanaf 2025. Op registraties tot en met 31 december 2024 kan de bpm-vrijstelling nog toegepast worden indien aan de voorwaarden van de ondernemersvrijstelling wordt voldaan.

Fonds voor gemene rekening

Op Prinsjesdag wordt het wetsvoorstel verwacht waarbij fondsen voor gemene rekening met ingang van 1 januari 2025 alleen nog vennootschapsbelastingplichtig zijn als wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Het FGR staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank, en
  2. het FGR heeft een vergunning van of registratie bij de AFM.

Voor alle fondsen die niet aan deze voorwaarden voldoen wordt het fonds fiscaal aangemerkt als een besloten fonds. Het gevolg hiervan is dat er een afrekening ontstaat in de vennootschapsbelasting over de stille reserves en afrekening over de aanmerkelijk belang claim in box 2. Voor verschillende situaties wordt voorzien in overgangsregelingen waarvan in 2024 gebruik gemaakt kan worden. Voor de praktijk is het van belang om, waar nodig, tijdig actie te ondernemen.

Zie voor meer informatie: Einde anonimiseringsstructuur in zicht - Jongbloed Fiscaal Juristen.

Afschaffing open cv

Met Prinsjesdag komt naar alle waarschijnlijkheid het wetsvoorstel tot afschaffing van de open CV. Dit wetsvoorstel zal voorzien in overgangsrecht gedurende 2024, zodat geen acute heffing in de vennootschapsbelasting en in box 2 zal ontstaan. De ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2025.

Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2024 geheel afgeschaft. Deze vrijstelling was in 2023 al terug gebracht naar maximaal € 28.947.

Zie voor meer informatie: Afschaffing jubelton in 2024 - Jongbloed Fiscaal Juristen.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Er worden ook wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling verwacht, hoewel het de vraag is hoe ingrijpend de voorstellen in het licht van de huidige politieke situatie zullen zijn. Verhuurd vastgoed zal naar verwachting vanaf 2024 in ieder geval niet meer als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Daarnaast is een aantal maatregelen voorgesteld die per 2025 in zouden moeten gaan, maar het is afwachten hoeveel duidelijkheid hierover wordt gegeven.

Zie voor meer informatie: Bedrijfsopvolging - Jongbloed Fiscaal Juristen.

Meer informatie over belastingplannen 2024?

Na afloop van Prinsjesdag gaan wij aan de slag om voor u inzichtelijk te maken wat u op fiscaal gebied kunt gaan verwachten. De wetsvoorstellen moeten daarna nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden goedgekeurd en kunnen derhalve nog wijzigen. Dit houden wij uiteraard voor u in de gaten. Eventuele wijzigingen kunt u zo spoedig mogelijk terugvinden op onze website. Ook kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of een offerte / bespreking aanvragen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Vragen over belastingplannen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-09-2023
Artikel gemaakt op 10-09-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Prinsjesdag

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap