Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Actueel Coronavirus en belastingen Aanvragen NOW regeling UWV

Aanvragen NOW-regeling UWV

De aanvraag inzake de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kan nog niet worden ingediend. De voorwaarden zijn op 31 maart 2020 bekend gemaakt.

De regeling zou ook voor een DGA moeten gelden edoch op 31 maart 2020 heeft de overheid bekend gemaakt dat de regeling niet kan worden toegepast op de DGA.  de meeste ondernemers krijgen eind april 2020 de eerste betaling op grond van de NOW regeling.

Kort en goed de NOW regeling

 • vergoeding maximaal 90% van de loonsom
 • loonsom januari 2020 is uitgangspunt voor de regeling, gegevens met de belastingdienst worden uitgewisseld met het UWV
 • vergoeding bij tenminste 20% omzetverlies
 • betaling eind april 2020
 • werknemers mogen niet worden ontslagen  
 • regeling geldt niet voor de DGA
 • voor omzetverlies omzet maart 2020 - mei 2020 vergelijken met omzet 2019
 • omzet vergelijken voor gehele concern

De voorwaarden voor de NOW regeling   

 • Ingangsdatum 1 maart 2020.
 • Regeling uitvoerbaar (is verwachting) vanaf 6 april 2020 via UWV.
 • Regeling betreft een subsidie op loonkosten, dus in principe geen terugbetalingsverplichting
 • n voor werknemers (niet DGA), wel voor werknemers met een flexibel contract (zelfs nul uren contract).
 • De werkgever mag de mensen niet ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden.
 • Regeling geldt ook voor payroll bedrijven en uitzendbureau's.
 • Minimaal 20% omzetverlies gedurende periode van 3 maanden.
 • Vergoeding wordt gerelateerd aan de omzetdaling in maart 2020 tot en met juli 2020, aanvraag voor latere periode is mogelijk (andere referentieperiode NOW regeling)
 • Omzet over deze periode wordt vergeleken met gemiddelde omzet over januari - december 2019, gedeeld door vier. Is dit een slechte referentieperiode dan heeft de werkgever pech, correctie is niet mogelijk. Als bedrijf in 2019 nog niet (geheel) bestond kan dit worden gemeld en komt hiervoor een regeling.
 • Bij een concern geldt de omzetdaling niet per BV maar voor het concern (NOW concern regeling).
 • Werkgever moet op grond van bovenstaande een schatting doorgeven aan het UWV, dus hoeveel procent daalt de omzet naar verwachting over maart 2020 tot en met juli 2020 t.o.v. 2019.
 • Aanvraag moet per loonheffingsnummer geschieden, soms dus meerdere aanvragen. In de aanvraag wel aangeven hoeveel de omzet daling voor alle nummers (concern) zal bedragen, dus bij elk loonheffingsnummer zelfde percentage.
 • Verkregen subsidies worden gezien als omzet.
 • Vergoeding is maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 tot en met mei 2020
 • Betreft vergoeding voor loonsom, dus ook voor werkgeverspremies, pensioen, vakantiebijslag, werknemersbijdragen, etc. Opslag werkgeverslasten 30%, met maximum van € 9.538 per maand.
 • Daling van de loonsom kan invloed hebben op hoogte van de vergoeding
 • UWV zal 80% van de aanvraag als voorschot uitbetalen. Let erop dat u tijdig de loonbelasting aangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst. Als uitgangspunt hanteert het UWV de maand januari 2020.
 • Beslistermijn voor UWV bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • Voorschot wordt in 3 gelijke termijnen voldaan, dit wordt binnen 2 - 4 weken na het indienen van de volledige aanvraag uitbetaald (is de bedoeling). Derhalve zullen de meeste ondernemers eind april 2020 de eerste betaling ontvangen !
 • Er komt nog informatie over de overige vereisten, zoals een accountantsverklaring omtrent de verstrekte cijfers (dit zal vanaf een bepaalde loonsom vergoeding gaan gelden).
 • Bij vermoeden voor strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Via data analyse worden onderzoeken uitgevoerd..

Aanvragen NOW regeling

Onder de eerste regeling zijn al 50.000 aanvragen ingediend voor 750.000 werknemers, de wachttijd kan voor problemen zorgen. De eerste aanvragen kunnen rond 6 april 2020 bij het UWV worden ingediend. Voorschotten worden dan binnen 2 - 4 weken uitbetaald.

U kunt de aanvraag wel voorbereiden. De aanvraag geldt voor 3 maanden en de belangrijkste regels zijn bekend, een kort overzicht:

 • u mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers;
 • u verwacht een omzetverlies van tenminste 20%;
 • het gaat om een omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
 • vergelijk de omzetdaling met uw omzet in 2019
 • maak een duidelijke opstelling van uw loonkosten in januari 2020
 • stel (eventueel voor een concern) de omzetdaling vast

Handleiding aanvraag NOW-regeling

U kunt wel alvast de aanvraag voorbereiden zodat u deze vlot kunt indienen. Het gaat om een vergoeding van de loonkosten. Vul alvast deze formulieren in:

 1. Personeelsoverzicht van mensen die minder gaan werken
 2. Melding werktijdverkorting  
 3. Toelichting bij aanvraag (oude regeling, maar waarschijnlijk in nieuwe regeling gelijk)

Ontslag voor werknemers aanvragen

Als u geen gebruik wenst te maken van de NOW-regeling en / of als deze op langere termijn onvoldoende is, kan een werkgever besluiten om werknemers te ontslaan. In de huidige tijd zal er vaak sprake zijn van ontslag om bedrijfseconomische reden, er is dan een ontslagvergunning nodig. In deze handleiding staat hoe u de aanvraag moet indienen. Er is ook een toelichting op de aanvraag, deze kunt u hier raadplegen.

Met welke omzet moet ik rekenen ?

Volgens artikel 1 lid 2 van de regeling gaat het om de netto omzet exclusief BTW/ accijns (2:377 lid 6 BW), dit is de omzet te verminderen met kortingen.  Tevens gecorrigeerd voor de in de verlies en winstrekening verantwoorde wijziging in onderhanden werk/ projecten. Voor IB ondernemers wordt aangesloten bij de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de omzetdaling gedurende een aanééngesloten periode van 3 maanden in de periode van maart 2020 tot en met juli 2020.

Met welke omzet moet ik de omzetdaling vergelijken?

U kijkt eerst naar de laagste omzet in de periode maart 2020 tot en met juli 2020, gedurende 3 aanééngesloten maanden. Vervolgens vergelijkt u deze met de omzet in 2019, gedeeld door 4 (artikel 6 lid 2 regeling), de zogenaamde referentie omzet. Als de rechtspersoon onderdeel is van een groep (2:24b BW). Een groep is eeconomische eenheid waarin rechtspersonen organisatorisch zijn verbonden. Het geldt voor Nederlandse en buitenlanse rechtspersonen (met loon in Nederland).

Hoe bereken ik de hoogte van de NOW regeling?

Er is een formule bedacht, deze is A x B x 3 x 1,3 x 0,9. En nu?

 • A = percentage omzetdaling
 • B = de loonsom (basis januari 2020) met max van € 9.538 per werknemer, is er geen loon over januari 2020 bekend dan kijken naar het loon in november 2019
 • De uitkomst wordt in 3 gelijke termijnen uitbetaald  

Hulp nodig bij NOW regeling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?


Opmerkingen/vragen


Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.Meer weten van aanvragen now regeling uwvAuteur(s) van aanvragen now regeling uwv


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. M. te Riet Martijn).
Fiscaal Jurist ,

088 027 00 00
m.teriet@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 01-04-2020

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Actueel Coronavirus en belastingen Aanvragen NOW regeling UWV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap