print sitemap zoeken disclaimer contact

Onroerendezaakbelasting in Spanje

Evenzo als in Nederland moet u in Spanje belasting betalen over het in bezit hebben van een woning. In dit artikel geven wij u een overzicht van de belastingheffingen bij een vakantiewoning in Spanje. De belangrijkste belastingen waar u mee te maken krijgt zijn de inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. Bij een woning van € 500.000 moet u rekenen op een totale heffing van ongeveer € 4.000 per jaar. Zijn er vragen, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Bij advisering inzake Spanje werken wij altijd samen met een lokale specialist.

1. Onroerendezaakbelasting in Spanje

De zogenaamde IBI (Impuesto sober Bienes Inmuebles) in Spanje is best fors en bedraagt 0,3% - 0,7% van de waarde. Het percentage is afhankelijk van de gemeente. Bij een achterstand (niet-betaling) van deze belasting volgt een redelijk forse boete. Bij verkoop van een woning is het zelfs verplicht om aan te tonen dat de IBI voor het lopende jaar is betaald. Indien de IBI niet is betaald, zal de notaris geen goedkeuring geven over de verkoop.

Welke waarde geldt voor de onroerendezaakbelasting in Spanje

Dit heeft geen betrekking op de bouwkosten of de aankoopwaarde, maar de grondslag is de zogenaamde kadastrale waarde (een administratieve waarde, de zogenaamde Valor Catastral). Deze waarde wordt door de gemeente bepaald op grond van de locatie, de constructie en de waarde van de grond. De kadastrale waarde is nooit hoger dan de aankoopwaarde / marktwaarde. Voor uw eigen rekensom kunt u uitgaan van ongeveer 60% van de marktwaarde. Bij een woning van € 500.000 is dit - afhankelijk van uw gemeente - ongeveer € 2.500 - € 3.500 per jaar.

Korting op onroerendezaakbelasting in Spanje

In sommige gemeenten krijgt u 50% korting op uw IBI belasting als u de woning zou voorzien van energiebesparende maatregelen, zoals zonne-energie. Vraag dit na bij de gemeente (of uw advocaat).

Nieuwe wetgeving in de maak inzake IBI in Spanje

Het is denkbaar dat er in de toekomst extra onroerendezaakbelasting (IBI) wordt geheven op leegstaande woningen. Lees meer.

2. Inkomstenbelasting bij bezit vakantiewoning (model 210)

Naast de onroerendezaakbelasting krijgt u ook te maken met inkomstenbelasting in Spanje, de zogenaamde Impeusto Sobre La Renta de No Residentes of IRNR belasting (model 100). Dit is inkomstenbelasting voor niet-inwoners met een (vakantie-)woning in Spanje, welke niet wordt verhuurd. De grondslag is de kadastrale waarde van uw woning of appartement. Deze belasting bedraagt ongeveer ongeveer 1% van de kadastrale waarde en hierover moet u 19% inkomstenbelasting betalen (EU-inwoner). Bij een woning van € 500.000 is dit ongeveer € 1.000 per jaar. Deze aangifte moet worden ingediend in het jaar volgende op het kalenderjaar, dus voor 2021 moet de aangifte vóór 1 juli 2022 zijn ingediend.

3. Vermogensbelasting bij bezit vakantiewoning (model 714)

Daarnaast moet er soms ook nog een aangifte vermogensbelasting (model 714) worden ingediend. Dit speelt als uw woning -/- de zakelijke schuld een hogere waarde heeft dan € 600.000 (kan per gemeente verschillen). De grondslag voor de vermogensbelasting is anders dan de grondslag voor de inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting. Hiervoor moet de hoogste waarde worden genomen (dus óf kadastrale waarde, óf aankoopwaarde of marktwaarde).

4. Huurinkomsten vakantiewoning Spanje (model 210)

Als u ook huurinkomsten zou ontvangen van uw vakantiewoning, dan moet u hierover ook inkomstenbelasting in Spanje betalen. U moet hiertoe zelf het initiatief nemen en dus zelf aangifte verzorgen. Deze aangifte moet eens per kwartaal worden ingediend. Lees hier meer over dit onderwerp.

Overige tips bij aankoop onroerende zaak in Spanje

Het kopen van een (vakantie-)woning in Spanje is geen feest. De regels zijn geheel anders dan in Nederland en zekerheid is zeker geen garantie. De belangrijkste aandachtspunten uit de praktijk zijn de volgende:

  1. De notaris heeft een geheel andere rol dan in Nederland, de notaris controleert eigenlijk niks. Voor deze controle is een advocaat nodig.
  2. Makelaar is een vrij beroep, hoewel er wel beroepsorganisaties zijn. Kijk of een makelaar hierbij is aangesloten (de API of de GIPE).
  3. Huizen worden vaak bij meerdere makelaars tegelijk aangeboden, soms zelfs voor verschillende prijzen. De makelaar kan extreem hoge provisie (2,5% - 10%) rekenen (voor de verkoper, maar soms wordt de koopsom hiermee verhoogd).
  4. Voor de aankoop is een Spaans BSN-nummer vereist, het zogenaamde NIE-nummer. Een boekhouder (gestor) kan dit voor u regelen. Uw advocaat of notaris werkt meestal samen met een boekhouder.
  5. De kosten voor de aankoop zijn hoger dan in Nederland, reken met ongeveer 10% - 12% (voor kadastrale rechten, overeenkomsten, overdrachtsbelasting, etc.).
  6. Over verhuurinkomsten moet u belasting betalen in Spanje.
  7. Over verkoopwinst moet u belasting betalen in Spanje.
  8. U moet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indienen, meestal regelt u boekhouder dit. De aangifte moet u aanvragen en vóór 30 juni indienen.
  9. De notariskosten bij een aankoop bedragen ongeveer 0,5% - 1% van de koopsom.

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2022
Artikel gemaakt op 24-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Onroerendezaakbelasting in Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap