print sitemap zoeken disclaimer contact

Energie-investeringsaftrek

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 45,5% (cijfers 2023) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Dit betreft een aftrekpost voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan.

Wijziging EIA in 2024

De EIA zou worden afgeschaft per 1 januari 2024 maar wordt nu verlengd tot 31 december 2018. Percentage is verlaagd van 45,5% tot 40% in 2024.

Als energie-investeringen kan ten hoogste een investeringsbedrag van € 149 miljoen in aanmerking komen. Voor de energie-investeringsaftrek geldt een afgezwakte samentelregeling voor samenwerkingsverbanden. Voor de bepaling van het investeringsplafond worden de investeringen gedaan door een samenwerkingsverband samengeteld, voor zover de deelnemers aan dat samenwerkingsverband energie-investeringsaftrek zouden kunnen genieten.

Komt u in aanmerking voor de energie investeringsaftrek?

Gebruik hiervoor deze zoektool om te kijken of de investering in aanmerking komt.

Belangrijkste kenmerken EIA en verschillen met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

 • De EIA geldt alleen voor aangewezen energie-investeringen, de KIA voor allerlei soorten bedrijfsmiddelen;
 • De EIA geldt alleen voor ondernemers en niet voor winstgerechtigden (medegerechtigden / commanditaire vennoten).
 • De EIA bedrijfsmiddelen dienen nieuw te zijn, deze eis bestaat niet bij de KIA.
 • Voor de EIA geldt één percentage, de KIA kent een degressieve tabel.
 • Het investeringsplafond van de EIA werkt als een maximum voor verkrijgbare aftrek. Bij overschrijding van het plafond is nog altijd 41,5% van het maximum aan aftrek mogelijk. Bij de KIA vervalt het recht op aftrek na overschrijding van het plafond.
 • Er is een afwijkende administratieve procedure: voor het recht op EIA moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting worden gemeld bij de RVO én moet in de aangifte gekozen worden voor toepassing van de EIA.  Er is geen samentelbepaling voor samenwerkingsverbanden maar een afwijkende rekenregel opgenomen in art. 3.42, lid 4, onderdeel b.
 • De algemene uitsluiting voor ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen, zoals bij de KIA, is niet van toepassing voor de EIA, wel zijn er uitsluitingsbepalingen die zien op het ter beschikking stellen van energie-investeringen in buitenlandsituaties.
 • Het drempelbedrag voor de KIA bedraagt € 450 per bedrijfsmiddel. Het drempelbedrag voor de EIA bedraagt € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het betalingscriterium is van toepassing.
 • De uitsluitingsbepalingen binnen de familiekring en verbonden lichamen gelden voor de EIA en de KIA.
 • De uitsluitingsbepalingen zijn, op die van de ter beschikking aan derden gestelde bedrijfsmiddelen na, van toepassing op de EIA.
 • De desinvesteringstermijn en bepalingen van de KIA zijn van toepassing.

Investeringsaftrek 2023

Ondernemers die in 2023 gaan investeren kunnen sommige investeringen sneller afschrijven en daarnaast gebruik maken van de investeringsaftrek. Feitelijk zijn er 4 regelingen namelijk

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie investeringsaftrek
 3. Milieu investeringsaftrek
 4. VAMIL
Belastingtip ! Investeren tussen de € 63.716 en € 117.991 levert het grootste voordeel op

Investeringsaftrek 2023

 • minder dan € 2.600: 0%
 • investering € 2.601 - € 63.716 : 28% van het investeringsbedrag
 • investering € 63.716- € 117.991 : € 17.841
 • investering € 117.992 - € 353.973 : € 17.841 verminderd met 7,56% van investeringen boven € 117.991
 • investeringen meer dan € 353.973: 0%

Investeringaftrek 2022

 • minder dan € 2.400: 0%
 • investering € 2.401 - € 59.939 : 28% van het investeringsbedrag
 • investering € 59.940- € 110.998 : € 16.874
 • investering € 110.998 - € 332.994 : € 16.874 verminderd met 7,56% van investeringen boven € 110.998
 • investeringen meer dan € 332.994 : 0%

Investeringaftrek 2021

 • minder dan € 2.400: 0%
 • investering € 2.400 - € 59.170 : 28% van het investeringsbedrag
 • investering € 59.171- € 109.574: € 16.568

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 06-08-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren Energie Investeringsaftrek (EIA)

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap