print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Advies inzake echtscheiding?

Advies gesprek of offerte voor begeleiding?

Klik hier

(Partner van) Ondernemer en echtscheiding?

Wij zijn hierin gespecialiseerd

Klik hier Fiscale vraag inzake scheiding?

Klik hier

Afkoop alimentatie niet aftrekbaar

Afkoop alimentatie soms niet aftrekbaar

De afkoopsom van een alimentatieverplichting aan een ex-echtgenoot is aftrekbaar (artikel 6.3 Wet op de inkomstenbelasting). Als de vrouw wordt overbedeeld bij de scheiding, is het raadzaam om in het convenant op te nemen dat sprake is van een afkoopalimentatie. Afkoopsommen die worden betaald voordat de echtelieden zijn gescheiden zijn niet aftrekbaar.

Procedure

In 1999 betaalt de heer X € 1.150.000 aan zijn vrouw als afkoopalimentatie, als extra komt hier nog € 127.000 bij. In 2000 wordt het huwelijk ontbonden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een belastingplichtige keurig op de wet gewezen, de betaling is niet aftrekbaar omdat geen sprake is van betaling aan een ex-echtgenote.

Toelichting

Een echtscheiding is veelal een vervelende periode voor de betrokkenen. Advocaten zijn geen fiscaal juristen en dit maakt bovenstaande uitspraak nog eens duidelijk. Bij een echtscheiding is een combinatie tussen fiscaal jurist (belastingadviseur) en Nederlands recht jurist (advocaat) soms zeer nuttig. Vele fiscale zaken kunnen spelen zonder dat dit door de adviseurs wordt erkend.

Bij een echtscheiding kan de man het standpunt innemen dat sprake is van een aftrekbare afkoop van alimentatie. De vrouw krijgt dan van de Belastingdienst een aanslag voor een belaste ontvangst van alimentatie. Het is verstandig dit in het convenant uitdrukkelijk op te nemen. Afkoop van alimentatie mag pas worden betaald als de echtscheiding is voltooid. Het slechts van tafel en bed gescheiden leven is niet voldoende.

Alimentatie (of een afkoopsom) betreft een persoonsgebonden aftrek. Verrekening daarvan vindt in eerste instantie plaats in box 1, daarna box 3 en tot slot box 2. Het onverrekende saldo schuift door naar toekomstige jaren. Bij afkoop van alimentatie loopt men het risico dat de verrekening deels plaatsvindt tegen een lager tarief, namelijk 30% (box 3) of 25% (box 2).

Tip

  1. Door een juiste inkomensplanning kan de aftrekpost volledig in box 1 (tegen het hoge tarief) worden afgetrokken, de afkoop moet dan in enkele jaren worden betaald!
  2. De echtgenoot die de alimentatie ontvangt kan soms middels een middelingsverzoek nog een voordeel behalen.
  3. Afkoop van alimentatie is in de praktijk aantrekkelijk als de ontvanger gaat emigreren, soms is de ontvangst in het buitenland onbelast (en voor de betaler in Nederland aftrekbaar).

Deel deze pagina

Laatste update op 24-08-2023
Artikel gemaakt op 17-08-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Afkoop alimentatie niet aftrekbaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap