print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Tadzjikistan

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
27 september 1987 1 januari 1988  
Dit is het oude verdrag met de voormalige Sovjet Unie. Grondslag voor toepassing zie: Besluit van 22 september 2009 (IFZ2009/510M).
Soort inkomsten NL TJK Opmerkingen
Box I Loon loon 12, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.12 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 12, lid 5    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 13, lid 1    
hoogleraren en andere docenten   14 Maximaal 2 jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in de eerste plaats verricht voor persoonlijk nut.
studenten en in opleiding zijnde personen   15 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vervoermiddelen in internationaal verkeer   12, lid 4  
Pensioen en lijfrente → geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 13, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   16  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 13, lid 1    
afkoopsommen pensioenen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrenten   16  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   16  
WAO / WIA-suppletie   12, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
13, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 12 lid 1 en lid
5
   
WW   16  
ROW rente ter beschikking stellen   8, lid 1  
Box II   winst   11, lid 4  
dividend 7, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 16

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Tadzjikistan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap