print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen WVA voor stagiaires

WVA onderwijs

Geen WVA voor stagiaires 

Een opleidingsinstituut in de bouw claimt een loonbelastingvermindering voor verzorgde scholing (WVA). De praktijkopdrachten worden bij bouwbedrijven uitgevoerd. De vraag is of de deelnemers in dienstbetrekking zijn bij het instituut, voor de leergang BBL2 is het de vraag of de deelnemers het vereiste startkwalificatieniveau hebben. Uitspraak: gaat niet goed, WVA terugbetalen. Dit betreft een zeer uitzonderlijke situatie. In de procedure wordt de boete vernietigd.

De procedure inzake de WVA

De procedure bij de Rechtbank is niet gepubliceerd. Deze procedure bij het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden wel. Het Gerechtshof is van mening dat de deelnemers niet in dienstbetrekking zijn bij het opleidingsinstituut. Tevens hadden de deelnemers voor de BBL2 variant niet het vereiste startkwalificatieniveau.

Is het een werknemer voor de WVA?

Artikel 14 lid 1 (en onderdeel e) WVA stelt als eis dat deelnemers in dienstbetrekking moeten zijn (er moet een werknemer zijn) bij de werkgever. Volgens de rechter is dit niet zo. De redenen zijn:

  1. In de aangifte loonheffing ziet de werkgever de deelnemers als fictieve werknemers.
  2. In de studiegids worden de werknemers omschreven als stagiaire (en expliciet niet als dienstbetrekking).
  3. Er is geen CAO van toepassing op de deelnemers.
  4. De deelnemers ontvangen geen salaris maar een stagevergoeding.
  5. Dat de deelnemers worden betaald tijdens ziekte, vakantie etc. volgt niet uit de gesloten overeenkomsten.
  6. Dat de deelnemers feitelijk als werknemers functioneren op de bouwplaats wordt niet aannemelijk gemaakt.
  7. De gesloten overeenkomsten met de deelnemers wijken af van de arbeidsovereenkomsten die met andere werknemers van het instituut worden gesloten.

Al met al, alles duidt erop dat het instituut voor stagiaires WVA heeft geclaimd, dit kan niet.

Is het startkwalificatieniveau voldoende?

Met name uit de Infogids van het instituut kan worden afgeleid dat BBL2-leerlingen een bepaald niveau dienen te hebben om tot deze leergang te worden toegelaten. Het bezit van het diploma Basis Beroepsgerichte Leerweg Bouwtechniek dan wel een afgeronde opleiding leergang BBL1 is vereist om aan de leergang BBL2 te beginnen. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat leerlingen met minder opleiding en / of ervaring eveneens worden toegelaten tot BBL-2. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de betrokken leerlingen desalniettemin (deels) de vereiste kennis en ervaring missen.

Bron WVA en dienstbetrekking

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 14 februari 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:1065).

Rechtbank Gelderland d.d. 26 november 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:7363).

Vragen over aanslagen WVA? Wij hebben tientallen dossiers in behandeling

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van geen wva voor stagiaires


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen WVA voor stagiaires

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap