print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Bankgeheim binnen de EU verdwijnt volledig

De laatste twee dwarsliggers Luxemburg en Oostenrijk stemmen in met opheffing van hun bankgeheim.

Verwachting is dat vanaf 2015 alle EU-landen automatisch informatie met elkaar uitwisselen. Hierdoor wordt het onmogelijk om een bankrekening aan te houden in een ander EU-land, zonder dat de eigen Belastingdienst hiervan op de hoogte is.

Het einde derhalve van zwartsparen binnen de EU.

Voorgeschiedenis

Tot voor kort hielden Oostenrijk en Luxemburg vast aan hun bankgeheim en werd geweigerd om informatie te verstrekken aan belastingdiensten van andere landen. Als tegemoetkoming hiervoor is toen de spaarrenterichtlijn ingevoerd, waarbij beide landen zonder vermelding van de namen van de rekeninghouders een bronbelasting in zijn gaan houden op rente-inkomsten en deze bronbelasting overmaakten naar de juiste Belastingdiensten. Op basis van deze bronbelasting moeten Nederlanders circa € 1.100.000.000 aan spaartegoeden in beide landen hebben staan.

Argument van beide landen was dat, zolang andere landen een bankgeheim zouden hebben zoals bijvoorbeeld Zwitserland, zij zich ook dat recht wilden houden.

Einde van het bankgeheim

Onder druk van de overige EU-landen en de VS gaan Oostenrijk en Luxemburg nu alsnog om. De VS stelt zich redelijk rigoureus op en stelt dat banken geen zaken meer in de VS mogen doen, indien zij niet automatisch bankgevens afgeven.

De EU treedt voorts in overleg met bekende bankgeheimlanden, te weten Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, San Marino en Monaco, om te komen tot het opheffen van het bankgeheim.

Het lijkt een kwestie van tijd tot ook deze landen hun geheimen zullen moeten opgeven.

Deel deze pagina

Laatste update op 30-05-2013
Artikel gemaakt op 29-05-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Bankgeheim binnen EU verdwijnt volledig

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap