print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeld verzoek uitstel van betaling loonbelasting of omzetbelasting i.v.m. corona virus

Bij omvangrijke aanvragen adviseren wij u een deskundigenverklaring bij te sluiten, wij kunnen u hierbij adviseren (info@jongbloed.tv)

Onderwerp:  

verzoek tot bijzonder uitstel van betaling in verband met

coronavirus ten name van ……. Gevestigd aan de …. Te ……

                                                                            

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u om uitstel van betaling voor de door ons verschuldigde belasting. Dit conform de brief van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat d.d. 12 maart 2020 met kenmerk CE-AEP/ 20072624 en de brief d.d. 17 maart 2020 (kenmerk CE-AEP/ 20077147) inzake noodpakket banen en economie, onder aanvulling van de maatregelen welke specifiek door de Belastingdienst zijn genomen (belastingdienst.nl/coronavirus).

1. Aanslag

Omzetbelasting aangifte / aanslag nummer: ……(nr invullen) ad € ….

Loonbelasting aangifte / aanslag nummer: …….(nr. invullen) ad € ….

Periode : februari 2020 (of andere maand)

2. Feiten en omstandigheden

De reden voor de aanvraag hangt samen met het u bekende coronavirus en de impact hiervan op onze ondernemersactiviteiten. Wij zijn werkzaam in de ….sector en door het corona virus en de getroffen maatregelen wordt ons bedrijf in financiele zin geraakt. Hierdoor zijn er betalingsproblemen ontstaan. 

De verdere motivering hieromtrent is het volgende:

  • Door de uitbraak van het coronavirus is ons bedrijf in betalingsproblemen gekomen.
  • De betalingsproblemen zijn hoogst waarschijnlijk van tijdelijke aard waarbij het causale verband met het coronavirus evident is.
  • De onderneming is in normale omstandigheden levensvatbaar

3.        Verzoek uitstel van betaling loonbelasting 

De genoemde belasting over de maand ……. 2020 zal niet worden betaald. De aangifte is wel tijdig ingediend, dit met aangiftenummer zoals is gemeld. Ik verzoek u om uitstel van betaling voor het genoemde bedrag.

Volgens de site van de Belastingdienst zouden wij eerst de naheffingsaanslag moeten afwachten. Gezien het feit dat wij niet tegen boetes en naheffingen wil aanlopen, wordt het uitstelverzoek nu al ingediend.

4.        Boete

Ik verzoek u conform de hierboven genoemde regelingen geen (verzuim-)boete
op te leggen.

5.        Periode uitstel

Volgens de regeling wordt er na de ontvangst van dit uitstelverzoek direct uitstel verleend voor een periode van 3 maanden. Eventueel langer uitstel kan worden verleend. Als u hiervoor nadere informatie wenst, verzoek ik u ons hierover te informeren.

6.        Rente

Normaal wordt er 4% invorderingsrente gerekend over belastingen welke buiten de betaaltermijn zouden worden betaald. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor deze belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

7.        Mediation

Als u het niet met mijn verzoek eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de Staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

8.        Deskundigenverklaring

Ik neem aan dat bovenstaande voldoende duidelijk is. Als u een zogenaamde des-kundigenverklaring wenst, kunnen wij u deze verstrekken. Zoals op uw internetsite is aangegeven, is thans een deskundigenverklaring niet noodzakelijk.

9.        Horen

Als u het niet met dit verzoek eens bent, verzoek ik u mij te horen of om een nadere motivering te vragen.

10.      Doorzending

Indien gewenst verzoek ik u deze brief - indien nodig - door te sturen aan mijn belastingeenheid resp. de invorderaar.

11.      Betalingsonmacht (alleen bij rechtspersonen)

Het formulier betalingsonmacht (hier downloaden) heb ik reeds ingevuld en sluit ik als bijlage bij deze brief.

12.      Ontvangstbevestiging

Ik verzoek u de ontvangst van deze brief per post en e-mail (uw e-mailadres……..) aan mij te bevestigen. Tenslotte wil ik u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Uw naam / bedrijfsnaam / mailadres en telefoonnummer

Bijlage:

  • afschriften van de ingediende aangiften
  • formulier betalingsonmacht

Hulp nodig bij uitstel van betaling? Denk aan de deskundigenverklaring

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 27-03-2020
Artikel gemaakt op 16-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Bedrijven Voorbeeld brief uitstel van betaling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap