print sitemap zoeken disclaimer contact

Pensioen in eigen beheer onder vuur

Update

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) krijgen in 2017 (en 2018 en 2019) de mogelijkheid om hun pensioen in eigen beheer van de balans te halen (af te kopen). Dit kan met een korting van 34,5% in 2017 (en in de jaren daarna tegen lagere percentage, namelijk 2018: 25% en 2019: 19,5%). Heeft u geen geld, dan resteren er twee opties:

  1. Premievrij maken;
  2. Spaarvariant kiezen.

Pensioen in eigen beheer opbouwen is dus vanaf 2017 feitelijk voorbij. De invoering is uitgesteld tot 1 april 2017, lees hiertoe deze brief van de Staatssecretaris van Financiën.

Inleiding

Vanuit het Centraal Aanspreekpunt Pensioen van de Belastingdienst (CAP) komen steeds vaker geluiden dat het pensioen in eigen beheer onder vuur ligt. Bestaande regelingen worden tegen het licht gehouden en het opbouwen van een adequate voorziening wordt door de strakkere fiscale kaders steeds lastiger. Het niet voldoen aan de regels kan zomaar leiden tot een onzuivere aanspraak met alle desastreuze gevolgen van dien. Pas hiervoor op!

Heeft u als ondernemer een pensioenregeling? Laat u dan goed controleren of uw situatie de toets der kritiek kan doorstaan, maar check ook of uw pensioenrechten voor uw nabestaanden financieel goed geregeld zijn. Denkt u daarbij aan de volgende aspecten:

  • De fiscale voorziening op de balans is geen reële weergave van de daadwerkelijke verplichting. Het afstorten van uw verplichting bij een verzekeringsmaatschappij (de commerciële waardering) is immers vaak het dubbele van de fiscale voorziening. Om meerdere redenen is het zeer belangrijk dit voor ogen te houden. Laat deze commerciële waarde dus ook altijd vaststellen!
  • Het uitkeren van dividend is alleen dan mogelijk als er voldoende dekking is. De commerciële waardering van de verplichting is hier bepalend, niet de fiscaal (veel) lagere waarde. Pas dus op met het uitkeren van dividend. De kaders zijn nog niet helemaal helder, toekomstige rechtspraak zal duidelijkheid moeten geven. De fiscus zal hier graag over procederen.
  • In zeker 50% van de gevallen is sprake van onderdekking. Er is geen geld om het pensioen volledig uit te betalen.
  • Is het nabestaandenpensioen wel goed geregeld?  
  • Afstempelen van de voorziening bij onderdekking kan vanaf 2013, als er sprake is een bedrijfseconomische reden, maar is geen eenvoudige opgave. Zo zal het dividendverleden van de afgelopen tien (wordt zeven) jaren worden beoordeeld. Maak gebruik van specialisten. Vrijvalverplichting is winst en kost direct vennootschapsbelasting.
  • Fiscaal gefacilieerd pensioen nog maar tot maximaal € 100.000. 
  • Verhoging pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Pensioenwetgeving is specialistisch werk. Een deel van de pensioenadvisering mag overigens alleen door gecertificeerde adviseurs worden gedaan. Ervaring leert dat in veel situaties de regeling niet aan de bovengenoemde regelgeving voldoet, vaak ook vanwege de gebrekkige kennis van de accountant of adviseur.

Wat te doen?

Tip 1. U kunt overwegen een bestaande pensioenregeling om te zetten in een beschikbare premieregeling. Het voordeel hiervan is de eenvoud en er is geen verschil in de fiscale en commerciële waardering.

Tip 2. Bezint eer ge begint. Banksparen is een prima alternatief voor pensioen.

Bespreek uw oudedagsvoorzieningen eens met ons. Wij kunnen u in contact brengen met deskundige pensioenadviseurs en gezamenlijk tot een goede regeling komen en u tegelijkertijd voor fiscale problemen behoeden.

Meer weten van pensioen in eigen beheer onder vuur

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 23-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Pensioen in eigen beheer onder vuur

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap