print sitemap zoeken disclaimer contact

Schenken en erven

Als (groot) ouders kunt u geld (of aandelen in uw bedrijf) schenken of nalaten aan uw (klein) kinderen. In dit onderdeel diverse adviezen over dit onderwerp.

Voorwaarden bij schenkingen

Aan schenkingen kunnen diverse voorwaarden worden verbonden. Het hoeft dus niet altijd zomaar een lot zonder nieten te zijn. Enkele in onze praktijk veelvoorkomende voorwaarden wensen wij in dit artikel voor u uit te lichten.

1.    Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde houdt in dat de rechtgevolgen van de schenking worden teruggedraaid als een onzekere voorwaarde / gebeurtenis zich voordoet. Als een schenking onder ontbindende voorwaarde wordt gedaan, vindt de schenking op dat moment al plaats. Er dient dan ook al een aangifte schenkbelasting te worden ingediend en uiteraard dient ook de bijbehorende belasting te worden voldaan. Als de ontbindende voorwaarde zich voordoet, moet een aanvullende aangifte worden ingediend. De eerdere aanslag schenkbelasting wordt verminderd en de betaalde schenkbelasting wordt terugontvangen [1]. Hierbij wordt dan nog wel rekening gehouden met eventuele voordelen die tijdens de bezitsperiode van de schenking zijn genoten.

Voorbeeldsituatie ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld de voorwaarde dat het geschonken bedrag binnen een bepaalde periode moet zijn besteed voor een opleiding. Indien dit niet gebeurt, wordt de schenking teruggedraaid.

2.    Opschortende voorwaarde

Bij een opschortende voorwaarde wordt een schenking uitgesteld tot het moment waarop de voorwaarde zich voordoet. Pas op het moment dat de voorwaarde zich voordoet, komt de schenking tot stand. In de wetgeving is bepaald dat een gift (lees ook: schenking) onder opschortende voorwaarde geacht wordt tot stand te komen op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld. Dat moment is doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of sprake is van een schenking die in Nederland kan worden belast. Ook voor het tarief dat van toepassing is en eventuele vrijstelling is dat moment van belang.

Voorbeeldsituatie opschortende voorwaarde

Een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld dat een bedrag wordt geschonken zodra uw kind een huis heeft gekocht of zodra een bepaalde studie is afgerond. Op dat moment wordt ook de (eventuele) belasting geheven.

3.    Uitsluitingsclausule

Schenkers kunnen aan een schenking een uitsluitingsclausule verbinden. Een uitsluitingsclausule bepaalt in feite dat hetgeen geschonken wordt niet in een gemeenschap van goederen of verrekenbeding van de verkrijger wordt betrokken. Dit betekent dat het privévermogen blijft van de verkrijger, waarop diens partner geen aanspraak kan maken.

Voorbeeldsituatie uitsluitingsclausule

Met name in situaties van echtscheiding kan dit van belang zijn. Denk hierbij aan de situatie dat ouders een duur schilderij schenken aan hun zoon of dochter. Als uw kind getrouwd is in gemeenschap van goederen, valt het schilderij ook in deze gemeenschap. Als uw kind vervolgens gaat scheiden, heeft de ex-partner recht op de helft van de waarde van het schilderij. Als u een uitsluitingsclausule verbindt aan de schenking, blijft het schilderij privévermogen van uw kind.

4.    Herroeping

De herroepelijke schenking is in feite een schenking die wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarde van herroeping. Bij een 'gewone' ontbindende voorwaarde is de vervulling van de ontbindende voorwaarde niet afhankelijk van de wil van u als schenker, maar van specifieke omstandigheden. Bij herroeping is de vervulling van de ontbindende voorwaarde juist wel afhankelijk van de wil van u als schenker. De schenker kan de schenking dan ook op elk gewenst moment herroepen.

Bij herroeping van de schenking wordt de eerder opgelegde aanslag schenkbelasting verminderd en wordt de eerder geheven schenkbelasting terugontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met opbrengsten die tijdens de bezitsperiode van de begiftigde zijn genoten.

Voorbeeldsituatie herroeping

Een voorbeeldsituatie van herroeping zou kunnen zijn als uw kind zijn vermogen (inclusief de schenking) gebruikt voor doeleinden waar u zich niet meer kunt verenigen. In dat geval kan de schenking worden herroepen, uiteraard mits een herroepingsmogelijkheid aan de schenking is verbonden.

5.    Tot besluit

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan gerust eens – geheel vrijblijvend – contact op met één van onze onderstaande adviseurs.[1] Artikel 53 SW 1956.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-03-2022
Artikel gemaakt op 18-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Schenken en erven Voorwaarden bij schenkingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap