Volg ons op:

Er worden vele kamers en woningen via airbnb verhuurd. Als u fiscale vragen heeft bel of mail ons gerust.

Twitter Updates

Airbnb, verhuur en belastingen

Air-bnb bij zelfstandige woonruimte

Al geruime tijd is er het nodige te doen over air-bnb (en andere kortstondige verhuur). Zie bijvoorbeeld Airbnb inkomsten belastingvrij of toch niet? Onder de rechter is de vraag of bij tijdelijke verhuur van een deel van de woning ook belasting moet worden betaald (over 70%), net als bij volledige tijdelijke verhuur. De rechtbank Noord[1]Holland meent van niet; de staatssecretaris[2]van wel.

Fiscale oplossing bij airbnb verhuur 

Als de woning zodanig is ingericht of kan worden ingericht dat de te verhuren ruimte kan worden aangemerkt als zelfstandige woonruimte (geheel afsluitbaar, eigen sanitaire voorzieningen) kan die ook fiscaal als zodanig worden aangemerkt. Dat deel staat dan niet (meer) als hoofdverblijf te beschikking (een wettelijke eis).

Daardoor moet dat zelfstandige deel worden opgenomen in box 3 (en worden gewaardeerd). Daarmee zijn de verhuurinkomsten niet belast (maar de kosten niet aftrekbaar). Nadeel daarbij is wel dat de hypotheek ook deels moet worden toegerekend aan het verhuurde deel, waardoor de hypotheekrente voor dat deel niet langer aftrekbaar is. Wel wordt het eigenwoningforfait lager. Als u een nieuwe ruimte bouwt (zonder hypotheek) hoeft dit geen probleem te zijn.

Voorbeeld verhuur airbnb en belastingen

Niet-zelfstandig via Airbnb en gevolgen belastingen

Huuropbrengst: 20.000
Kosten:                5.000
Saldo                  15.000
Belasting             5.460(52% x 70% x 15.000)
Netto                   9.540

Zelfstandige ruimte via Airbnb en gevolgen belastingen

Huuropbrengst: 20.000
Kosten:                5.000
Saldo                  15.000
Belasting                 960 (1,2% x [240.000 – 160.000])
Gemiste aftrek     2.454 (52% x [6.400 – (0.7% x 240.000)])
Netto                  11.586

Conclusie fiscaal jurist over belastingen bij Airbnb

Betwijfeld kan worden of het oordeel van rechtbank Noord Holland uiteindelijk in stand blijft en zo ja, of de staatssecretaris de wet ongewijzigd laat. Voor zelfstandige woonruimten blijft – langs bovenstaande lijnen –aangifte in box 3 mogelijk.

Bron verhuur airbnb en belastingen

Vragen over verhuur via airbnb en belastingen?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van airbnb verhuur en belastingenAuteur(s) van airbnb verhuur en belastingen


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 10-09-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 11-09-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen