print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vastgoed en belastingen

Vastgoed in box 3 zonder risico ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Fiscaal slim in vastgoed investeren?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Airbnb, verhuur en belastingen

Fiscaal nieuws Airbnb 2020

Er zijn een tweetal uitspraken van de Hoge Raad inzake air BNB.

  1. Verhuur van woning: alleen recht op kamerverhuur vrijstelling als de huurder ook is inschreven op dit adres. Anders is 70% van het inkomen belast (Hoge Raad d.d. 6 november 2020 ECLI:NL:HR:2020:1741)
  2. Verhuur tuinhuis of garage: 70% van de inkomsten zijn belast in box 1 (Lees dit artikel) Hoge Raad 18 september 2020 (ECLI:N:HR:2020:1448)

Air-bnb bij zelfstandige woonruimte

Al geruime tijd is er het nodige te doen over air-bnb (en andere kortstondige verhuur). Zie bijvoorbeeld Airbnb inkomsten belastingvrij of toch niet? Onder de rechter is de vraag of bij tijdelijke verhuur van een deel van de woning ook belasting moet worden betaald (over 70%), net als bij volledige tijdelijke verhuur. Volgens de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam zijn de verhuurinkomsen belastingvrij en behoren in box 3.  De Hoge Raad denkt hier anders over, 70% van de inkomsten zijn belast in box 1.

Fiscale oplossing bij airbnb verhuur 

Als de woning zodanig is ingericht of kan worden ingericht dat de te verhuren ruimte kan worden aangemerkt als zelfstandige woonruimte (geheel afsluitbaar, eigen sanitaire voorzieningen) kan die ook fiscaal als zodanig worden aangemerkt. Dat deel staat dan niet (meer) als hoofdverblijf te beschikking (een wettelijke eis).

Daardoor moet dat zelfstandige deel worden opgenomen in box 3 (en worden gewaardeerd). Daarmee zijn de verhuurinkomsten niet belast (maar de kosten niet aftrekbaar). Nadeel daarbij is wel dat de hypotheek ook deels moet worden toegerekend aan het verhuurde deel, waardoor de hypotheekrente voor dat deel niet langer aftrekbaar is. Wel wordt het eigenwoningforfait lager. Als u een nieuwe ruimte bouwt (zonder hypotheek) hoeft dit geen probleem te zijn.

Voorbeeld verhuur airbnb en belastingen

  • Een woning wordt voor 40% van de oppervlakte verhuurd via airbnb.
  • WOZ-waarde woning:  600.000 (waarvan toerekenbaar aan zelfstandig deel 40% is 240.000).
  • Hypotheek: 400.000 (waarvan toerekenbaar aan zelfstandig deel 40% is 160.000).
  • Hypotheekrente: 16.000 (waarvan toerekenbaar aan zelfstandig deel 40% is 6.400).
  • Huuropbrengst: 20.000, Kosten verhuur: 5.000
  • Tarief belastingheffing 52% (box 1) resp. 1,2% (box 3)

Niet-zelfstandig via Airbnb en gevolgen belastingen

Huuropbrengst: 20.000
Kosten:                5.000
Saldo                  15.000
Belasting             5.460(52% x 70% x 15.000)
Netto                   9.540

Zelfstandige ruimte via Airbnb en gevolgen belastingen

Huuropbrengst: 20.000
Kosten:                5.000
Saldo                  15.000
Belasting                 960 (1,2% x [240.000 – 160.000])
Gemiste aftrek     2.454 (52% x [6.400 – (0.7% x 240.000)])
Netto                  11.586

Conclusie fiscaal jurist over belastingen bij Airbnb

Wij twijfelden als over de beslissing van de Rechtbank, hoewel deze erg goed is gemotiveerd. De Hoge Raad geeft duidelijkheid, verhuur is belast in box 1.  Voor zelfstandige woonruimten blijft – langs bovenstaande lijnen –aangifte in box 3 mogelijk.

Bron verhuur airbnb en belastingen

Deel deze pagina

Laatste update op 09-11-2020
Artikel gemaakt op 10-09-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Airbnb verhuur en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap