print sitemap zoeken disclaimer contact

Extra steunmaatregelen COVID voor bedrijven

Tijdelijke verbreding van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL-regeling is opgezet als tegemoetkoming voor ondernemers in het betalen van hun vaste lasten, zoals de huur. De TVL-regeling is tot nu toe beperkt geweest tot een aantal sectoren (op basis van SBI-code). De regering heeft nu besloten de TVL-regeling (tijdelijk) open te stellen voor alle sectoren. Een aanvraag kan vanaf medio november 2020 worden ingediend.

Nieuwe subsidie voorraad- en aanpassingskosten horeca

Vanwege de tijdelijke sluiting van horeca-ondernemingen heeft deze sector te maken met extra kosten. De aangelegde voorraad kan niet meer worden gebruikt. Daarnaast hebben horeca-ondernemers vaak investeringen gedaan om corona-proof open te kunnen blijven.

Vanaf medio november kunnen de horeca-ondernemers via de TVL-aanvraag een extra tegemoetkoming aanvragen voor deze kosten. De subsidie bedraagt 2,75% van de omzetderving.

Nieuwe subsidie leveranciers evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden.

Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De regering verstrekt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Verwacht wordt dat circa 800 ondernemers in de evenementensector aanspraak kunnen maken op een eenmalige subsidie van gemiddeld € 14.000.

Time-out arrangement (TOA)

Op basis van de TOA kunnen ondernemers hun bedrijf tijdelijk stilleggen. De regering wil met deze maatregel voorkomen dat bedrijven die hard zijn geraakt door de corona-crisis faillissement moeten aanvragen.

De TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Op basis van deze wet kunnen ondernemers een akkoord met schuldeisers tot stand brengen; schulden worden dan gesaneerd en daarmee wordt een faillissement voorkomen. De rechter kan zo’n schuldeisersakkoord bevestigen, waardoor schuldeisers die niet met de regeling akkoord zijn gegaan, toch aan het akkoord zijn gebonden.

DE WHOA treedt 1 januari 2021 in werking. Ondernemers kunnen nu al met schuldeisers in overleg treden en een akkoord uitwerken (en voorleggen aan de schuldeisers). Direct na 1 januari 2021 kan dan de rechter worden verzocht het akkoord te bevestigen.

Andere steunmaatregelen COVID voor bedrijven

 • € 40 Miljoen voor 'vrije theaterproducenten': niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
 • Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid.
 • Het kabinet reserveert nog eens € 150 miljoen om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde € 100 miljoen.
 • Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, is het van belang om de corona-garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
 • Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden en roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer te spreiden.

NOW-box

Recent is de derde tranche van de NOW-regeling bekend geworden. De regelingen zijn opnieuw aangepast. Wij bieden u via de NOW-box:

 • Rekenmodel voor de berekening van alle 5 tranches van de NOW;
 • Whitepaper inzake de NOW-regeling;
 • Brondocumenten van de NOW 1.0, 2.0 en 3.0;
 • Voorbeeld van bestuursbesluiten (o.a. inzake bonus- en dividendverbod);
 • Voorbeeld van derden- / deskundigenverklaringen;
 • Voorbeeld van accountantsverklaringen;
 • Nieuwsbrieven voor nieuwe regelingen;
 • Updates rekenmodel.

De kosten van de NOW-box bedragen € 499 exclusief BTW. Als u de NOW-box bestelt, ontvangt u voorts periodiek een nieuwsbrief met updates over de NOW-regeling.

Belangstelling? Bestel de NOW-box via www.now-advies.nl

Bronnen extra COVID-maatregelen bedrijven

Derde steunpakket rijksoverheid

Toelichting en overzicht

Vragen over steunmaatregelen bedrijven?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 28-10-2020
Artikel gemaakt op 28-10-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Fiscaal advies crisis Extra COVID-steun

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap