print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Het coronavirus en belastingheffing

Het coronavirus speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie. Zo ligt er in China reeds een groot aantal fabrieken stil en lijkt het een kwestie van tijd dat dergelijke maatregelen ook in Europa en Nederland worden getroffen. Het coronavirus kan tot de nodige financiële onzekerheid leiden voor een onderneming. Hierna een aantal aandachtspunten in geval uw onderneming (financiële) hinder ondervindt van het coronavirus.

Nieuws betalingsregeling na 1 oktober 2021

Ondernemers die als gevolg van de coronapandemie een belastingschuld bij de Belastingdienst hebben opgebouwd krijgen ook na 30 september 2021 meer ruimte om die uitgestelde belastingen te betalen (bron belastingdienst). Het gaat om ruim 250.000 ondernemers met een totale schuld van 19 miljard euro. Als een ondernemer uitstel van betaling heeft aangevraagd moeten ze normaal gesproken vanaf 1 oktober 2021 weer aangifte doen en op tijd betalen. Tevens moet worden gestart met de aflossing van de oude schulden (in 5 jaar tijd). Als u bedrijf levensvatbaar is kan de Belastingdienst ook soepel omgaan met nieuwe schulden die na 1 oktober 2021 ontstaan. Er zullen wel strengere voorwaarden gaan gelden. Bent u het niet eens met de Belastingdienst dan kunnen wij u altijd helpen, stuur hiertoe gerust een e-mailaan ons.

Melding van betalingsonmacht door coronavirus

Indien uw onderneming de verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting niet tijdig kan voldoen, dan is het raadzaam een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Wordt geen of niet tijdig de betalingsonmacht gemeld, dan is de bestuurder in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting. Dit ongeacht of het niet kunnen betalen van de loonbelasting en omzetbelasting te wijten is aan de bestuurder.

Mocht u (als gevolg van het coronavirus) in financiële problemen zijn gekomen, dan is het raadzaam tijdig een melding van betalingsonmacht te doen. Een tijdige melding vindt plaats binnen 14 dagen nadat de loonbelasting of omzetbelasting verschuldigd is.

Uitstel van betaling aanvragen vanwege coronavirus

Heeft u als ondernemer een openstaande belastingschuld? Dan kunt u 4 maanden uitstel krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag indien het bedrag van de openstaande belastingschuld minder is dan € 20.000. Voorwaarde is wel dat u altijd op tijd aangifte heeft gedaan, er niet voor dezelfde aanslag uitstel van betaling is verleend en er geen dwangbevel ligt. Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u telefonisch om uitstel van betaling vragen via 0800 - 0543.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan dient u schriftelijk te verzoeken om uitstel van betaling. Daarbij dient u het ontstaan van het liquiditeitstekort te beschrijven en tevens aan te geven wanneer en hoe u verwacht uw openstaande belastingschuld alsnog te kunnen voldoen. Van belang is veelal dat de openstaande belastingschuld binnen een redelijke tijd wordt ingelopen en dat er gedurende de betalingsregeling zekerheid wordt afgegeven.

In deze trajecten doet u er verstandig aan u bij te laten staan door een fiscaal jurist.

Wijzigen voorlopige aanslag

Indien u een aantal goede jaren heeft gehad, zult u waarschijnlijk ook voor het jaar 2020 een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting opgelegd hebben gekregen. Mocht blijken dat de winstverwachting als gevolg van het coronavirus achterblijft, dan kunt u een verzoek bij de Belastingdienst indienen om de voorlopige aanslag te verminderen.

Uitstel voor het doen van aangifte

Indien de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting leidt tot een te betalen bedrag, dan kan het raadzaam zijn om uitstel te verzoeken voor het indienen van de aangifte, of gebruik te maken van de uitsteltermijn die voor het doen van de aangifte geldt. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat er met ingang van 1 juli een belastingrente van 4% berekend wordt over de verschuldigde inkomstenbelasting en een belastingrente van 8% over de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Voelt uw onderneming de gevolgen van het coronavirus en wilt u meer weten over de fiscale gevolgen daarvan? Neem dan contact op met de auteur van dit artikel.

Contact met onze corona-specialisten

Deel deze pagina

Laatste update op 08-10-2021
Artikel gemaakt op 09-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Het coronavirus en belastingheffing

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap