print sitemap zoeken disclaimer contact

Piloot en voorkoming dubbele belasting

De fiscale regels voor piloten zijn veelal complex, dit komt omdat er soms sprake is van een drielandensituatie. De piloot woont in land X, de werkgever is gevestigd in Y en de piloot is gestationeerd in land Z. De uitwerking is vrijwel nooit standaard en maatwerk is altijd aan de orde. Bij een piloot kunt u ook denken aan een co-piloot, steward of purser.

Nieuws mei 2023 nieuw besluit voorkoming dubbele belasting

Als u in Nederland woont wordt u voor uw wereldinkomen in Nederland belast. Voor het in het wereldinkomen begrepen buitenlandse inkomen wordt het heffingsrecht (op grond van belastingverdragen of andere regelingen) vaak toegewezen aan het andere land. Nederland verleent hierover een vermindering tot het voorkomen of vermijden van dubbele belasting. In het verdrag staat meestal opgenomen voor welke inkomsten - op welke wijze - een voorkoming wordt gegeven. Dit kan volgens de vrijstellingsmethode of de verrekeningsmethode. Dit kan worden aangevuld met een verrekening van buitenlandse bronbelasting. Er is sinds 2023 een nieuw besluit dat het oude besluit uit 2008vervangt. Het nieuwe besluit kunt u hier raadplegen.

Premieheffing en piloten 

Voor de sociale verzekeringen is de piloot (bij werkzaamheden binnen de EU) vaak sociaal verzekerd in de lidstaat waar de werkgever zijn thuishaven heeft. Dit is de plaats waar de piloot normaal gesproken begint (en eindigt) met zijn werk.

Belastingheffing en piloten

Voor de belastingheffing is het belastingverdrag van toepassing (mits er een verdrag is gesloten). Veelal is de belastingheffing toegewezen aan het land waar de werkgever is gevestigd. In sommige verdragen (zoals Frankrijk, UK, Spanje en Italië) is de heffing toegewezen aan het woonland. Als een piloot in Nederland woont is, hij of zij voor zijn / haar wereldinkomen in Nederland belastingplichtig. Als de belastingheffing is toegewezen aan het werkland, zal Nederland een voorkoming voor dubbele heffing moeten verlenen, meestal op grond van de vrijstellingsmethode. Dit kan een voordeel opleveren als de heffing in het buitenland lager is dan in Nederland. Soms is echter ook de verrekeningsmethode van toepassing, in dat geval zal de piloot altijd het hoogste tarief betalen (óf in het buitenland óf in Nederland). Als het werkland mag heffen, kunnen er ook problemen ontstaan met de aftrekbare kosten in Nederland (zoals hypotheekrente).

Piloot die werkt vanuit Turkije past onjuiste verrekening toe

Bij de Rechtbank Gelderland speelde in 2022 een procedure inzake de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Turkije. De piloot was werkzaam in Turkije en is aan te merken als binnenlands belastingplichtige. De piloot claimt over 2015 - 2017 een vrijstelling voor zijn Turkse inkomen. Het verdrag tussen Nederland en Turkije kent echter voor piloten geen vrijstellingstellingsmethode, maar de (ongunstige) verrekeningsmethode. De aangifte loopt via de computers van de Belastingdienst en deze merkt niet op dat de onjuiste methode voor buitenlands inkomen is toegepast. Als de inspecteur dit ziet, besluit hij om navorderingsaanslagen op te leggen. De piloot stelt: "Geen nieuw feit en te laat." De rechtbank is het met de Belastingdienst eens, er mogen navorderingsaanslagen worden opgelegd. De inspecteur hoefde in redelijkheid niet te twijfelen aan de toepassing van de vrijstellingsmethode in de aangifte.

Noot fiscaal jurist inzake piloten en belastingen

Wij adviseren wekelijks piloten bij hun aangifte en / of advies inzake opstapplaats of woonplaats. Wat kunnen wij - in fiscale zin - voor piloten betekenen?

  • Advisering inzake welke landen fiscaal gunstig zijn voor een emigratie
  • Belastingadvies inzake eigen woning / vermogen
  • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting (M-biljet)
  • Afstemming en overleg met de Belastingdienst
  • Indienen vrijstelling loonheffing
  • Afstemming buitenlandse fiscaal jurist inzake emigratie

Bron piloot en verrekeningsmethode

Rechtbank Gelderland d.d. 9 september 2022 ECLI:NL:RBGEL:2022:5267

Deel deze pagina

Laatste update op 09-05-2023
Artikel gemaakt op 24-10-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Piloten en fiscus Piloot en voorkoming dubbele belasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap