print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

DGA loon tijdsevenredig toepassen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die niet het gehele jaar werkzaamheden heeft verricht voor zijn BV mag geen rekening houden met een tijdsgelang gebruikelijk loon. Dit is onlangs door Hof Amsterdam aangegeven en onlangs door de Hoge Raad bevestigd.

DGA Salaris en de Belastingdienst: Een Complex Speelveld Ontcijferd"

Henk heeft een aanmerkelijk belang in Holding A BV. Holding A BV heeft een management overeenkomst gesloten met X SA. De ontvangen management fee door Holding A BV bedraagt € 88.000, dit over een periode van 6 maanden. Het salaris. Er wordt geen DGA salaris in aanmerking genomen. De inspecteur legt een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op, dit met een salaris van € 44.000. De rechters (rechtbank, gerechtshof en de Hoge Raad) zijn het met de inspecteur eens. 

Henk is van mening dat het DGA Salaris slecht hoeft te worden berekend over de periode dat hij heeft gewerkt, dus tijdsevenredig. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat in de basis ten minste een gebruikelijk loon van € 44.000 in aanmerking moet worden genomen. Het hof wijst erop dat er een management fee in Holding A BV is ontvangen van ruim € 88.000 en dat Henk een auto van de zaak heeft. Henk maakt ook niet aannemelijk dat mensen in een vergelijkbare dienstbetrekking minder verdienen dan € 44.000. De rechtbank en het gerechtshof zijn het met de inspecteur eens, de Hoge Raad is er in een paar zinnen (artikel 81 lid 1 RO) klaar mee.

Noot fiscaal jurist inzake DGA loon met parttime dienstbetrekking

Steeds vaker is het DGA loon een discussie met de belastingdienst, dit helemaal na de wetswijziging in 2023. Het is voor een DGA veelal fiscaal voordeliger om dividend uit te keren en een lager salaris, de DGA zal dus vaak de grens opzoeken. Het DGA salaris bedraagt vanaf 2023 tenminste € 51.000 en moet het gelijk zijn aan 100% van de vergelijkbare dienstbetrekking, dit was tot dat moment 75% van de vergelijkbare dienstbetrekking. De rechter basseert zijn standpunt op de geschiedenis van de wet (kamerstukken uit 2009 nr 32129 pagina 54). In een besluit (is in 2007 ingetrokken) stond echter ook dat het gebruikelijk loon lager mocht zijn (en zelfs tijdsevenredig) indien de beloning - gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden - lager kon zijn. De bewijslast ligt dan echter wel bij de DGA. Omdat Holding A BV een management fee van € 88.000 heeft ontvangen is deze procedure een redelijk kansloze route geweest, temeer omdat ook een auto van de zaak ter beschikking is gesteld.  Vorenstaande temeer omdat de Hoge Raad in 2005 al heeft bepaald dat dit niet kan (DGA met partime dienstbetrekking). Als het loon - bijvoorbeeld bij parttime werken of een verlies situatie - lager is dan € 51.000 rust de bewijslast bij de DGA. De DGA komt verder met niks dus gaat het mis. De DGA stelt nog "ik heb geen geld meer dus de boete moet naar beneden". Omdat er geen financiele informatie wordt verstrekt blijft ook de boete van € 5.000 gewoon in stand. Al met al een slecht gevoerde procedure over een kansloze casus.

Bron tijdsevenredig DGA loon

Hoge Raad d.d. 30 juni 2023 ECLI:NL:HR:2023:994

Gerechtshof Amsterdam d.d. 28 juli 2022 ECLI:NL:GHAMS:2022:2788

Rechtbank Noord Nederland d.d. 19 februari 2021 ECLI:NL:RNNHO:2021:2251

Hoge Raad d.d. 10 juni 2005 ECLI:NLHR:2005:AT7206

Deel deze pagina

Laatste update op 04-07-2023
Artikel gemaakt op 04-07-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA DGA loon niet tijdsevenredig

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap