print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Verrekenen omzetbelasting op horecabestedingen

Omzetbelasting over het "bonnetje" in het restaurant is niet verrekenbaar. Maar hoe zit het met boodschappen, catering op kantoor, broodjes op kantoor voor zakenrelaties en / of evenementenbedrijven die eten inkopen?

Hoe zit het met de aftrek BTW op horecabestedingen?

Het zal u misschien verbazen, maar de BTW op horecabestedingen is veelal NIET aftrekbaar. Hoe zit dit nu precies?

Maakt u kosten voor eten en drinken voor uzelf, uw personeel of uw zakenrelaties? Dan kunt u de BTW hierover niet aftrekken als:

  • het eten en drinken ‘ter plaatse’ wordt genuttigd in een horecagelegenheid;
  • een cateraar het eten en drinken verzorgt in een ruimte die speciaal daarvoor is ingericht (bijvoorbeeld een partytent of een afgehuurde ruimte). Hierbij is ook het ‘ter plaatse’ van belang. Het maakt niet uit of een en ander plaatsvindt in de bedrijfsruimte van de restauranthouder of in een ruimte die door u ter beschikking is gesteld. Een gemarkeerde ruimte is voldoende om te spreken van ‘ter plaatse’.

De kosten voor koks en bedienend personeel die hierbij door cateraars in rekening worden gebracht kunnen ook niet worden afgetrokken. Deze personeelskosten moeten worden toegerekend aan het verstrekken van spijzen en dranken. Wel zijn de personeelskosten eventueel belast naar het verlaagde tarief van 9%.

  • Tip: aftrek is wel mogelijk voor prestaties die naar hun aard niet nauw zijn verbonden met het verstrekken van spijzen en dranken, zoals het inrichten en aankleden van een ontvangst- / feestruimte en het verzorgen van een geluidsinstallatie.

Horeca-uitgaven voor u als ondernemer worden gezien als privé-uitgave! U kunt hierover dus geen BTW aftrekken!

Uitgaven in de horeca voor personeel of zakenrelatie, soms is BTW verrekenbaar

Indien het gebruik niet in een horecagelegenheid plaatsvindt en / of het eten en drinken wordt niet verzorgd door een cateraar in een ruimte die speciaal daarvoor is ingericht, dan gelden er andere regels. We onderscheiden hier twee categorieën:

  1. Uitgaven voor uw personeel;
  2. Uitgaven voor uw zakelijke relaties.

Uitgaven voor uw personeel en verrekenen omzetbelasting

Geeft u uw personeel gratis eten en drinken, of tegen een lage vergoeding? Dan kunt u over de kosten en inkoop hiervan beperkt BTW aftrekken. U mag in de loop van het jaar alle BTW over de inkoop van dit eten en drinken gewoon aftrekken. Dat geldt ook voor de BTW op de aanschaf van kantine-inventaris en andere kosten. Aan het eind van het jaar berekent u of u (een deel van) de afgetrokken BTW moet terugbetalen. Als de bevoordeling per werknemer per jaar meer is dan € 227, mag u de BTW die u betaalt over de kosten voor deze personeelsvoorzieningen, niet (volledig) aftrekken.

Deze regeling geldt voor al het eten en drinken dat u aan uw personeel geeft. Het maakt hierbij niet uit of er een kantine aanwezig is en hoe u het eten geeft (bijvoorbeeld via automaten of afhaalmaaltijden die op de werkplek worden gegeten).

Uitgaven voor uw zakelijke relaties en verrekenen Omzetbelasting

Iets is ‘zakelijk’ als het gaat om de belangen van uw onderneming. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van de onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Bij het beslissen of iets een ‘zakelijke lunch’ is of niet, is het dus belangrijk dat u aannemelijk kunt maken dat de lunch in het belang was van de onderneming.

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is de BTW NIET aftrekbaar als u de ‘zakelijke lunch’ nuttigt in een horecagelegenheid. Wanneer u voor klanten / relaties broodjes laat bezorgen op kantoor en deze op het kantoor nuttigt, dan mag u de BTW als voorbelasting aftrekken. Echter, u dient hierbij wel rekening te houden met het totaalbedrag dat u besteedt aan uitgaven voor zakelijke relaties. Als de totale kosten per relatie niet meer bedragen dan € 227, mag u de BTW volledig aftrekken.

Evenementenbureau en omzetbelasting

De aftrek van voorbelasting is geregeld in artikel 15 Wet Omzetbelasting 1968. Ten aanzien van de horecabestedingen kan het gestelde in artikel 15 lid 5 van de Wet Omzetbelasting echter wel tot ongewenste situaties leiden.

Te denken valt aan bijvoorbeeld een evenementenbureau of een ondernemer die een ‘goededoelengala’ organiseert dat voor het verstrekken van spijzen en dranken een cateraar inschakelt. Deze cateraar brengt voor het verstrekken van spijzen en dranken BTW aan het evenementbureau in rekening. Het evenementenbureau kan de door de cateraar in rekening gebrachte BTW die ziet op het verstrekken van spijzen en dranken op grond van art. 15, lid 5 zelf niet in aftrek brengen.

De afnemer van het evenementenbureau kan eveneens de BTW die het evenementenbureau in rekening brengt voor de spijzen en dranken niet in aftrek brengen op grond van art. 15, lid 5. Aldus leidt art. 15, lid 5 tot cumulatie van BTW die ziet op het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse.

Noot fiscaal jurist inzake verrekenbare omzetbelasting en horeca

Wij adviseren u om in een bijzonder geval middels vooroverleg e.e.a. voor te leggen aan de Belastingdienst om cumulatie van BTW te voorkomen. Deze afspraak komt er op neer dat de ondernemer die een derde inschakelt voor de verstrekking van spijzen en dranken, in bovenstaand voorbeeld het evenementenbureau, recht heeft op aftrek van voorbelasting die ziet op verstrekking van spijzen en dranken, onder de voorwaarde dat dezelfde ondernemer de BTW op de verstrekking van spijzen en dranken afzonderlijk vermeldt op de door hem uit te reiken facturen met de expliciete vermelding dat de afnemer de BTW op de spijzen en dranken niet als voorbelasting in aftrek kan brengen.

Onderstaande BTW-specialisten zijn u hierbij graag van dienst.

Vragen over verrekenen van Omzetbelasting?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-05-2020
Artikel gemaakt op 13-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Omzetbelasting horeca

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap