print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2023 voor ondernemers (eenmanszaak, VOF)

 1. Willekeurig afschrijven: een speciale regeling voor 2023. U mag investeringen gedaan in 2023 willekeurig afschrijven. Dit is niet helemaal willekeurig, de maximale afschrijving is 50% van de aanschaffingskosten. Deze regeling geldt enkel voor in 2023 gedane investeringen. Het deel dat niet willekeurig wordt afgeschreven mag u daarna normaal afschrijven. Deze regeling geldt niet voor dieren, gebouwen, immateriele vaste activa en vervoermiddelen (tenzij vervoermiddelen zonder uitstoot)
 2. WBSO : regeling voor loonkosten bij innovatieve activiteiten. Hierdoor is er minder loonbelasting verschuldigd. De aanvraag voor 2024 moet voor 20 december 2023 worden ingediend.  
 3. Startende ondernemer: u kunt willekeurig op gekochte activa afschrijven, sluit een overlijdensrisico verzekering, uren bijhouden (zie ad 4) en reserveer geld voor uw belastingschuld.
 4. MKB Winstvrijstelling: de MKB winstvrijstelling daalt in 2024 van 14% tot 12,7%. Het gaat hierbij om de fiscale winst na aftrek van ondernemersaftrek. Het is dus voordelig om fiscale winsten naar voren te halen.
 5. Herinvesteringsreserve: als u in 2020 een bedrijfsmiddel heeft verkocht en hierop boekwinst behaald dat is ondergebracht in een herinvesteringsreserve dan moet u het herinvesteringsvoornemen elk jaar vastleggen en tevens moet u voor 1 januari 2024 herinvesteren. Lukt dit door bijzondere omstandigheden niet stuur dan een verzoek aan de belastingdienst.
 6. Investeringsaftrek (KIA regeling) naast het feit dat een ondernemer of BV mag afschrijven over bedrijfsmiddelen is er ook – voor de meeste bedrijfsmiddelen – ook een speciale regeling de investeringsaftrek (of KIA). Als u in een jaar meer dan € 353.000 zou investeren is het beter de investering door te schuiven naar 2024. Kijk ook goed naar het moment waarop u een bedrijfsmiddel verkoopt, anders moet u wellicht KIA terugbetalen. De investeringsaftrek bouwt namelijk in 5 jaar af.
 7. Energie investeringsaftrek: deze zou eindigen per 1 januari 2024 maar loopt nog wel even door (tot eind 2028). Het percentage wordt in 2024 wel lager, daalt van 45,5% tot 40%. Investeren in 2023 is dus veelal voordeliger. Meldt ook binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij RVO.nl dat u dergelijke investeringen heeft gedaan. Anders mag u de EIA niet toepassen.
 8. Aanpassen voorlopige aanslag: bekijk of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 te hoog of te laag is. Pas deze aan indien nodig. Als de aanslag te laag is, loopt u een risico dat u belastingrente (4%) moet gaan betalen.
 9. Dotatie fiscale oudedagsreserve: om te kunnen doneren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR), moet uw ondernemingsvermogen hoog genoeg zijn. Uw vermogen per eind 2022 moet gelijk zijn aan de FOR per eind 2021, deze regeling is per 2022 afgeschaft, dus als u de aangifte inkomstenbelasting 2022 nog niet heeft ingediend kunt u over dat jaar nog doteren. De maximale donatie bedraagt € 9.632.
 10. IB-onderneming onderbrengen in bv: een bv wordt steeds aantrekkelijker en hiermee voorkomt u ook risico's voor een aansprakelijkheidstelling van uw privé-vermogen (scheiding ondernemingsvermogen / privé-vermogen). De zelfstandigenaftrek bedroeg in 2022 nog € 6.310 en is in 2023 gedaald tot € 5.030. In 2024 is de aftrek nog slechts € 3.750. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren afgebouwd tot € 900. Steeds meer ondernemers brengen hun bedrijf (belastingvrij) in in de bv.
 11. Belonen van meewerkende partner: hiervoor zijn er meerdere opties, onder meer (a) de meewerkaftrek (als uw partner geen beloning heeft ontvangen) of de (b) meewerkbeloning (minimaal € 5.000). De beloning is aftrekbaar van de winst en veelal bij uw partner belastingvrij. Is de vergoeding lager dan € 5.000, dan is de vergoeding niet aftrekbaar en bij uw partner onbelast. Tenslotte kunt u overwegen om (c) een VOF met uw partner aan te gaan. Dit kan progressievoordelen opleveren.
 12. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 5.030. Hiervoor moet u wel voldoen aan het zogenaamde urencriterium van 1.225 uur per jaar. Voldoet u hieraan niet, dan heeft u geen recht op de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de FOR. Hou uw uren dus goed bij in uw agenda. Om te voldoen aan het urencriterium moet u ook meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming (tenzij u starter bent).
 13. Ondernemers mogen gebouwen niet verder afschrijven dan tot de zogeheten bodemwaarde. Voor gebouwen die een IB-ondernemer als belegging (verhuur aan derde) heeft gekocht is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Voor een gebouw in eigen gebruik van een IB-onderneming bedraagt de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Per 2024 wordt dit anders, de bodemwaarde voor alle gebouwen wordt dan gesteld op de WOZ-waarde. Waardeer het gebouw dus in 2023 zo laag mogelijk, vanaf 2024 is afschrijven erg lastig en eigenlijk meestal niet meer mogelijk. Overweeg ook een onderhoudsvoorziening

Fiscale APK voor uw eenmanszaak? Vraag vrijblijvende offerte

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-11-2023
Artikel gemaakt op 06-11-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2023 Eindejaarstips 2023 eenmanszaak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap