print sitemap zoeken disclaimer contact

Crisisheffing niet in strijd met Europees recht en rechtmatig 

De crisisheffing is volgens de Rechtbank niet in strijd met het Europese recht en het gelijkheidsbeginsel. De Rechtbank in Den Haag heeft in een aantal (redelijk vergelijkbare) zaken uitspraken gedaan over de crisisheffing.

Op dit moment loopt er een procedure bij de Hoge Raad inzake de ingangsdatum van de crisisheffing. De uitspraak wordt eind 2015/ begin 2016 verwacht. De Advocaat-Generaal (adviseur van de Hoge Raad) heeft bepaald dat de heffing te vroeg is gestart.

De crisisheffing

De (pseudo-)eindheffing voor hoge lonen (de zogenaamde crisisheffing) is ingevoerd per 2012. De regeling wil zeggen dat de werkgever over in 2012 en 2013 genoten loon boven € 150.000 een extra belasting moet betalen van 16%. De heffing is in het jaar erop verschuldigd (dus in 2013 voor salaris 2012). Over het salaris 2014 is geen crisisheffing meer van toepassing.

De crisisheffing is niet discriminerend, echter ...

De meeste werkgevers maakten bezwaar tegen de in 2013 betaalde crisisheffing (artikel 32bd Wet Loonbelasting 1964). Over diverse zaken is ook een procedure opgestart. De komende maanden zullen meerdere rechters uitspraken gaan doen over de rechtmatigheid van de crisisheffing. De Rechtbank in Den Haag is de Rechtbank die hiertoe het eerste signaal afgeeft. Uiteindelijk zal de Hoge Raad (wellicht zelfs tot het Europese Hof) moeten vaststellen wat de uitkomst van de wedstrijd - tussen belastingplichtigen en de overheid - gaat worden.

De werkgevers hadden diverse bezwaren tegen de crisisheffing, de belangrijkste zijn:

  1. de terugwerkende kracht van de crisisheffing;
  2. strijdigheid met het Europese recht (EVRM / IVBPR) (met name ongestoorde genot op eigendom);
  3. strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel (artikel 26 IVBPR).

De rechter is van mening dat het allemaal zo spannend niet is. De regering mag een dergelijke regeling invoeren en ook als zodanig vormgeven, dit valt binnen de beleidsruimte van de wetgever. Van verboden discriminatie is geen sprake. Bij deze pseudo-eindheffing hoog loon is volgens de Rechtbank ook geen sprake van een ontoelaatbare aantasting van het eigendomsrecht zoals geformuleerd in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

In de regeling is terugwerkende kracht te onderkennen, edoch dit ligt nog binnen de beoordelingsvrijheid van de wetgever.

Uitspraak Rechtbank Den Haag (2014)

Ook de Rechtbank Den Haag (uitspraak 12 juni 2014) acht de crisisheffing (artikel 32bd Wet Loonbelasting 1964) niet in strijd met het wettelijke systeem. Ook is er geen aantasting van het eigendomsrecht binnen de EU (artikel 1 eerste protocol EVRM). Ook de terugwerkende kracht blijft binnen de beoordelingsvrijheid van de wetgever. Er is ook geen sprake van strijdigheid met discriminatieverboden.

Uitspraak Rechtbank Noord Holland (2014)

Een DGA keert een bonus ad € 600.000 aan zichzelf uit in februari 2012. In april 2012 is aangekondigd dat de wetgeving (vermoedelijk) wordt aangepast. Dit is volgens de Rechtbank de eerste aanwijzing dat de crisisheffing wordt ingevoerd (artikel 32bd Wet Loonheffing). Er is sprake van het doorbreken van de fair balance, aldus de rechter. De loonheffing moet worden terugbetaald, het beroep is terecht. (Bron uitspraak.)

Uitspraak Rechtbank Den Haag (2015)

De Rechtbank Den Haag heeft ook een negatieve uitspraak gedaan over de crisisheffing. De voetbalcub (in deze Feyenoord) moet ruim € 650.000 aan crisisheffing uit 2012 gewoon betalen. Feyenoord (of belastingplichtige, zoals we dit zo mooi zeggen) gaat in Hoger Beroep. Er is volgens de rechter geen sprake van een individueel buitensporige last of onredelijke last voor voetballers of diens werkgever. Als je meer loon hebt betaald, moet je ook meer heffing betalen, aldus de rechter.

De rechter kijkt bij deze uitspraak mede naar de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen van de club. Deze ontwikkeling is positief, dus kon de club ook gewoon betalen. In de uitspraak staan ook de cijfers van Feyenoord (voor de liefhebber), het eigen vermogen is in 4 jaar tijd gestegen van € 25.000.000 (negatief) naar € 3.000.000 (positief) in 2013 / 2014, de resultaten zijn de laatste jaren (meer dan) prima: €  3.000.000 - € 5.000.000, daarnaast werd er in 2013 / 2014 ook nog € 1.600.000 verdiend met transfers. Lees hier de uitspraak.

Bron uitspraken crisisheffing

Rechtbank Den Haag d.d. 7 mei 2014 (uitspraak 1).

Rechtbank Den Haag d.d. 7 mei 2014 (uitspraak 2).

Rechtbank Den Haag d.d. 7 mei 2014 (uitspraak 3).

Rechtbank Den Haag d.d. 7 mei 2014 (uitspraak 4).

Rechtbank Den Haag d.d. 7 mei 2014 (uitspraak 5).

Rechtbank Den Haag d.d. 7 mei 2014 (uitspraak 6).

Rechtbank Den Haag d.d. 7 mei 2014 (uitspraak 7).

Rechtbank Den Haag d.d. 15 januari 2015 (uitspraak 8).

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2017
Artikel gemaakt op 12-05-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis 16% crisisheffing onrechtmatig? Crisisheffing is rechtmatig

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap