Volg ons op:

Kennisbank

Twitter Updates

Loon in natura en werkkostenregeling

Er komt weer iets nieuws voor het waarderen van loon dat niet in geld maar in natura aan de werknemer wordt gegeven. Bepaalde zaken hoeft u voor de werkkostenregeling niet te waarderen, de zogenaamde nihilwaarderingen.

De goederen (loon in natura) die u aan uw werknemers geeft moet u waarderen op de werkelijke waarde, derhalve de waarde volgens de inkoopfactuur (inclusief BTW). U mag dus niet meer rekenen met de zogenaamde besparingswaarde. Als er geen inkoopfactuur is, moet u een redelijke schatting maken van de waarde.

Er zijn nog uitzonderingen, voor deze producten geldt de waarde in het economische verkeer, deze zijn:

  1. er is geen factuur;
  2. er is een factuur van een verbonden lichaam / gelieerde vennootschap;
  3. producten uit eigen bedrijf.

Werknemer krijgt korting of krijgt cadeau voor niks

Als een werknemer korting krijgt op bijvoorbeeld producten uit uw eigen bedrijf, dan mag u het verschil tussen de normale prijs en de prijs die de werknemer heeft betaald onderbrengen in de vrije ruimte. U mag als werkgever zelf de hoogte van de korting bepalen.

Normbedragen bij loon in natura en werkkostenregeling

Om het ingewikkeld te maken blijven sommige normbedragen die nu in de wet op de Loonbelasting staan gewoon gelden. De regels zijn wel iets eenvoudiger geworden. De regels zijn:

  1. Maaltijden op het werk: de waarde wordt als loon gezien. De werkgever mag dit onderbrengen in de vrije ruimte. Administreren van een bepaalde soort maaltijd is niet meer nodig (warm / koud / middag / avond). De eigen bijdrage van de werknemers mag u in mindering brengen.
  2. Wonen op de werkplek of inwoning: normbedrag is € 5,10 per dag. Vorenstaande komt veel voor bij wonen op een boorplatform, boot, kermis, etc.
  3. Energie, water en schoonmaken: tabel volgen.
  4. Kinderopvang op kantoor / werkplek: tabel volgen.
  5. Dienstwoning: normbedrag 18% van het jaarloon (op basis van 36 uur).

Nihilwaarderingen loon in natura

Sommige zaken die u verstrekt mogen op € 0,00 gewaardeerd worden, kijk hier.


Meer weten van loon in natura en wkrAuteur(s) van loon in natura en wkr


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 06-01-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 07-01-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen