print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Loon in natura en werkkostenregeling

Er komt weer iets nieuws voor het waarderen van loon dat niet in geld maar in natura aan de werknemer wordt gegeven. Bepaalde zaken hoeft u voor de werkkostenregeling niet te waarderen, de zogenaamde nihilwaarderingen.

De goederen (loon in natura) die u aan uw werknemers geeft moet u waarderen op de werkelijke waarde, derhalve de waarde volgens de inkoopfactuur (inclusief BTW). U mag dus niet meer rekenen met de zogenaamde besparingswaarde. Als er geen inkoopfactuur is, moet u een redelijke schatting maken van de waarde.

Er zijn nog uitzonderingen, voor deze producten geldt de waarde in het economische verkeer, deze zijn:

  1. er is geen factuur;
  2. er is een factuur van een verbonden lichaam / gelieerde vennootschap;
  3. producten uit eigen bedrijf.

Nieuws werkkostenregeling 2020

De werkkostenregeling is op 24 april 2020 verruimd met ruim € 5.000. Het percentage gaat in 2020 voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. De verruiming is bedoeld om werknemers (maar natuurlijk ook de DGA) extra tegemoet te komen. De verruiming kan ook worden gebruikt voor thuiswerkende werknemers.

  • WKR was 1,7% van € 400.000 = € 6.800
  • WKR 2020 wordt 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (over meerdere 1,2%)

De verruiming is niet bedoeld voor computers en laptops, deze zijn - mits noodzakelijk - al vrijgesteld. De verruiming is voor een bloemetje, vergoeden van koffie en thee of een maaltijd thuis.

Werknemer krijgt korting of krijgt cadeau voor niks

Als een werknemer korting krijgt op bijvoorbeeld producten uit uw eigen bedrijf, dan mag u het verschil tussen de normale prijs en de prijs die de werknemer heeft betaald onderbrengen in de vrije ruimte. U mag als werkgever zelf de hoogte van de korting bepalen.

Normbedragen bij loon in natura en werkkostenregeling

Om het ingewikkeld te maken blijven sommige normbedragen die nu in de wet op de Loonbelasting staan gewoon gelden. De regels zijn wel iets eenvoudiger geworden. De regels zijn:

  1. Maaltijden op het werk: de waarde wordt als loon gezien. De werkgever mag dit onderbrengen in de vrije ruimte. Administreren van een bepaalde soort maaltijd is niet meer nodig (warm / koud / middag / avond). De eigen bijdrage van de werknemers mag u in mindering brengen.
  2. Wonen op de werkplek of inwoning: normbedrag is € 5,10 per dag. Vorenstaande komt veel voor bij wonen op een boorplatform, boot, kermis, etc.
  3. Energie, water en schoonmaken: tabel volgen.
  4. Kinderopvang op kantoor / werkplek: tabel volgen.
  5. Dienstwoning: normbedrag 18% van het jaarloon (op basis van 36 uur).

Nihilwaarderingen loon in natura

Sommige zaken die u verstrekt mogen op € 0,00 gewaardeerd worden, kijk hier.

Meer weten van loon in natura en wkr

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Loon in natura en WKR

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap