print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Loon in natura en werkkostenregeling

Er komt weer iets nieuws voor het waarderen van loon dat niet in geld maar in natura aan de werknemer wordt gegeven. Bepaalde zaken hoeft u voor de werkkostenregeling niet te waarderen, de zogenaamde nihilwaarderingen.

De goederen (loon in natura) die u aan uw werknemers geeft moet u waarderen op de werkelijke waarde, derhalve de waarde volgens de inkoopfactuur (inclusief BTW). U mag dus niet meer rekenen met de zogenaamde besparingswaarde. Als er geen inkoopfactuur is, moet u een redelijke schatting maken van de waarde.

Er zijn nog uitzonderingen, voor deze producten geldt de waarde in het economische verkeer, deze zijn:

 1. er is geen factuur;
 2. er is een factuur van een verbonden lichaam / gelieerde vennootschap;
 3. producten uit eigen bedrijf.

Werkkostenregeling 2024

In 2023 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van de fiscale loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In de wet is opgenomen dat het maximumbedrag van de vrije ruimte in de eerste schijf in 2023 € 6.800 bedraagt (in plaats van € 12.000), dit is fout. Dit wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 hersteld, waardoor het maximumbedrag in de eerste schijf gelijk zal zijn aan 3% van € 400.000. Vanaf 2024 wordt het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 3% naar 1,92% over een fiscale loonsom tot € 400.000.

Werkkostenregeling 2023

De vrije ruimte bedraagt per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de
vrije ruimte over de eerste € 400.000 (fiscale loonsom) te verhogen met 0,22%-punt (derhalve 1,92%), het mag duidelijk zijn dat dit veel te laag is, een percentage van 5-8% was eens stuk redelijker geweest. Werkgever die werknemers willen compenseren voor bijvoorbeeld de inflatie / hogere energielasten krijgen als bonus nog eens extra loonheffing (aan de overheid).

Het is de vraag of de verruiming tot een echte verbetering leidt. Het ligt immers veel meer voor de hand vergoedingen voor bijvoorbeeld extra energiekosten gericht vrij te stellen (eventueel onder een te formuleren maximum). In het MKB leidt de verruiming van de vrije ruimte niet tot een geweldige mogelijkheid om werknemers langs deze weg te compenseren. Ook het tarief (80%) bij overschrijding van de vrije ruimte is, gelet op de tariefstructuur van de wet, weinig aantrekkelijk.

Werkkostenregeling 2022

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. U mag zelfs zaken belastingvrij vergoeden waar een werknemer een privé voordeel van kan hebben. Denk hierbij aan gereedschappen, telefoons, bureaus, computers, kerstpakketten en sportabonnementen. In 2020 en 2021 mocht 3% van de eerste € 400.000 aan salariskosten belastingvrij worden gebruikt binnen de onderneming. In 2022 is dit verlaagd naar het oude niveau, namelijk 1,7% van € 400.000. De belangrijkste vrijstellingen die u buiten de WKR kunt gebruiken zijn:

 • verhuiskosten vanwege werk
 • abonnementen openbaar vervoer
 • reiskostenvergoeding € 0,19 cent per kilometer
 • thuiswerkvergoeding € 2 per dag
 • maaltijden tijdens overwerken

Nieuws werkkostenregeling 2020

De werkkostenregeling is op 24 april 2020 verruimd met ruim € 5.000. Het percentage gaat in 2020 voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. De verruiming is bedoeld om werknemers (maar natuurlijk ook de DGA) extra tegemoet te komen. De verruiming kan ook worden gebruikt voor thuiswerkende werknemers.

 • WKR was 1,7% van € 400.000 = € 6.800
 • WKR 2020 wordt 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (over meerdere 1,2%)

De verruiming is niet bedoeld voor computers en laptops, deze zijn - mits noodzakelijk - al vrijgesteld. De verruiming is voor een bloemetje, vergoeden van koffie en thee of een maaltijd thuis.

Werknemer krijgt korting of krijgt cadeau voor niks

Als een werknemer korting krijgt op bijvoorbeeld producten uit uw eigen bedrijf, dan mag u het verschil tussen de normale prijs en de prijs die de werknemer heeft betaald onderbrengen in de vrije ruimte. U mag als werkgever zelf de hoogte van de korting bepalen.

Normbedragen bij loon in natura en werkkostenregeling

Om het ingewikkeld te maken blijven sommige normbedragen die nu in de wet op de Loonbelasting staan gewoon gelden. De regels zijn wel iets eenvoudiger geworden. De regels zijn:

 1. Maaltijden op het werk: de waarde wordt als loon gezien. De werkgever mag dit onderbrengen in de vrije ruimte. Administreren van een bepaalde soort maaltijd is niet meer nodig (warm / koud / middag / avond). De eigen bijdrage van de werknemers mag u in mindering brengen.
 2. Wonen op de werkplek of inwoning: normbedrag is € 5,10 per dag. Vorenstaande komt veel voor bij wonen op een boorplatform, boot, kermis, etc.
 3. Energie, water en schoonmaken: tabel volgen.
 4. Kinderopvang op kantoor / werkplek: tabel volgen.
 5. Dienstwoning: normbedrag 18% van het jaarloon (op basis van 36 uur).

Nihilwaarderingen loon in natura

Sommige zaken die u verstrekt mogen op € 0,00 gewaardeerd worden, kijk hier.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 06-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Loon in natura en WKR

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap