print sitemap zoeken disclaimer contact

Aangifte inkomstenbelasting en eigen woning

De eigen woning is voor veel mensen de belangrijkste aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting.

Aftrekbare kosten voor de eigen woning zijn:

 • hypotheekrente (mits voor aankoop, onderhoud of verbetering van de woning), hypotheekrente van vóór 1996 is überhaubt aftrekbaar;
 • boeterente bij oversluiten;
 • taxatiekosten woning voor verkrijgen hypotheek of lening;
 • vooruitbetaalde hypotheekrente (tot 30 juni 2009);
 • notariskosten (m.b.t. hypotheekakte, doorhaling);
 • kosten nationale hypotheekgarantie;
 • periodieke betalingen voor erfpacht;
 • informatie over hypotheken (boeken, etc.);
 • reiskosten naar de hypotheekadviseur;
 • bouwrente en grondrente (na tekenen koopovereenkomst);
 • borgstellingsprovisie (aan ouders, etc.).

Tip 1

Overweeg eens om binnen de familie te lenen, de rente is bij u aftrekbaar en bij de ontvanger belast in box 3 (1,2%).

Tip 2

Het is verstandig om kleine hypotheken af te lossen, hiermee hoeft u geen belasting te betalen over het zogenaamde huurwaardeforfait.

Niet aftrekbaar

Bepaalde kosten zijn niet aftrekbaar, dit zijn feitelijk de kosten voor het verkrijgen van de woning (en dus niet de hypotheek):

 • verbouwingskosten en onderhoud;
 • leges bouwvergunning;
 • provisie makelaar;
 • kosten koop / leveringsakte woning;
 • kosten bankgarantie.

Fiscale partners

De woning kunt u het beste aangeven bij de partner met het hoogste inkomen. Verdelen van het saldo eigen woning is toegestaan, zelfs na willekeur.

WOZ-waarde

In de aangifte inkomstenbelasting 2013 moet u uitgaan van de WOZ-waarde per 1 januari 2012. Dus NIET van de meest recente WOZ.

Twee woningen

Als u een nieuw huis heeft gekocht, mag u de hypotheekrente van beide woningen ten laste van uw inkomen brengen. Het verlaten huis moet dan wel leegstaan en bestemd zijn voor de verkoop, tijdelijke verhuur gaat soms goed. U moet het huurwaardeforfait aangeven van de woning waar u woont, dit vanaf het moment dat u er ook daadwerkelijk bent gaan wonen. Woont u nog in uw oude woning, dan mag u ook beide rentes ten laste van uw inkomen brengen, mits u (uiterlijk) in 2010 in uw nieuwe woning gaat wonen.

Verbouwing

De rente op een lening voor onderhoud of verbouwing van uw eigen woning is aftrekbaar mits u de lening 6 maanden na de verbouwing bent aangegaan (causaal verband is belangrijk).

Huurtoeslag

Bij een inkomen lager dan € 29.325 heeft u recht op huurtoeslag (bij alleenstaande € 21.600). Uw gezamenlijke vermogen mag niet meer zijn dan € 42.278 (alleenstaande € 21.139).

Deel deze pagina

Laatste update op 11-11-2014
Artikel gemaakt op 17-02-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Aangifte en woning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap