Volg ons op:

Twitter Updates

Aangifte inkomstenbelasting en eigen woning

De eigen woning is voor veel mensen de belangrijkste aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting.

Aftrekbare kosten voor de eigen woning zijn:

Tip 1

Overweeg eens om binnen de familie te lenen, de rente is bij u aftrekbaar en bij de ontvanger belast in box 3 (1,2%).

Tip 2

Het is verstandig om kleine hypotheken af te lossen, hiermee hoeft u geen belasting te betalen over het zogenaamde huurwaardeforfait.

Niet aftrekbaar

Bepaalde kosten zijn niet aftrekbaar, dit zijn feitelijk de kosten voor het verkrijgen van de woning (en dus niet de hypotheek):

Fiscale partners

De woning kunt u het beste aangeven bij de partner met het hoogste inkomen. Verdelen van het saldo eigen woning is toegestaan, zelfs na willekeur.

WOZ-waarde

In de aangifte inkomstenbelasting 2013 moet u uitgaan van de WOZ-waarde per 1 januari 2012. Dus NIET van de meest recente WOZ.

Twee woningen

Als u een nieuw huis heeft gekocht, mag u de hypotheekrente van beide woningen ten laste van uw inkomen brengen. Het verlaten huis moet dan wel leegstaan en bestemd zijn voor de verkoop, tijdelijke verhuur gaat soms goed. U moet het huurwaardeforfait aangeven van de woning waar u woont, dit vanaf het moment dat u er ook daadwerkelijk bent gaan wonen. Woont u nog in uw oude woning, dan mag u ook beide rentes ten laste van uw inkomen brengen, mits u (uiterlijk) in 2010 in uw nieuwe woning gaat wonen.

Verbouwing

De rente op een lening voor onderhoud of verbouwing van uw eigen woning is aftrekbaar mits u de lening 6 maanden na de verbouwing bent aangegaan (causaal verband is belangrijk).

Huurtoeslag

Bij een inkomen lager dan € 29.325 heeft u recht op huurtoeslag (bij alleenstaande € 21.600). Uw gezamenlijke vermogen mag niet meer zijn dan € 42.278 (alleenstaande € 21.139).


Meer weten van aangifte en woningAuteur(s) van aangifte en woning


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 17-02-2009 | Artikel laatst gewijzigd : 11-11-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen