print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Box 3 in strijd met eigendomsrecht

Box 3 in strijd met het eigendomsrecht

De box 3 heffing kost - in veel gevallen - meer aan belastingheffing dan dat de gemiddelde belastingplichtige aan rendement maakt. Dit komt omdat de belastingheffing rekent met een vast / fictief rendement en de feitelijke rendementen veelal lager zijn. Deze willekeur zorgt  steeds vaker voor een wel heel extreme belastingheffing (als u weinig rendement zou maken op uw geld).

Ik kan mij nog de tijd herinneren (begin 2001) dat box 3 werd omschreven als "pretbox" ... De pret is blijkbaar voorbij. De nieuwe regeling (in 2017) is al niet veel beter. Een regeling die aansluit bij het daadwerkelijk behaalde rendement zou beter zijn, edoch dit lijkt lastig uitvoerbaar !

Eenvoudige regeling voor vermogen of box 3

Een eenvoudige oplossing zou zijn om box 3 toe te passen op spaarrekeningen tegen een tarief van 2% (gemiddelde spaarrente over de laatste 5 jaar) en over de rest van het vermogen een tarief van 4% toe te passen, dit met een vrijstelling van zeg € 200.000.

De box 3 regeling in Nederland

Op dit moment rekent de overheid met een gemiddeld en fictief rendement over uw vermogen van 4%. De eerste € 21.000 is vrijgesteld, maar dan begint de fiscale teller te lopen. Maakt u minder rendement, dan daalt uw vermogen doordat u belasting moet betalen, dit is oneerlijk.

De Hoge Raad heeft zich in 2015 al eens kritisch uitgelaten over de box 3 heffing in Nederland. Ons hoogste rechtscollege stelt dat de box 3 heffing in strijd is met het het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als het rendement van 4% gedurende een langere periode niet wordt gehaald. De Nederlandse overheid heeft echter wel een ruime beoordelingsvrijheid. In deze casus (zie onder, arrest uit 2015) ging de box 3 heffing er nog niet aan.

De casus over box 3

In onderstaande casus een bijzondere procedure bij de Hoge Raad, thans geeft de adviseur van de Hoge Raad (de advocaat generaal, de heer Niessen) zijn mening:

  • De heer X woont in Noorwegen en heeft een vakantiewoning in Nederland. De woning wordt niet verhuurd. De heer X moet per jaar 4% x WOZ-waarde in Nederland aan belasting betalen, de opbrengst van de woning is € 0,00.
  • De heer X is hier niet blij mee en hij is van mening dat de box 3 heffing in zijn geval in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden ... een hele mond vol !
  • De advocaat generaal is het met de heer X eens ! De heer X kan uit de opbrengst de belastingheffing niet betalen, hiermee is sprake van een oneigenlijke ontneming, aldus de AG.

De overheid (in deze de Minister van Financiën) is het niet eens met de AG. Het Ministerie stelt: de vermogensrendementsheffing is niet in strijd met het eigendomsrecht. "De vermogensrendementsheffing in box 3 valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt," schrijft het Ministerie in een eerste reactie. Er is op dit moment een politieke discussie gaande en er ligt al een nieuw voorstel !

Conclusie fiscaal jurist

De box 3 heffing wordt in 2017 of 2018 aangepast. De Hoge Raad schreef in 2015 al kritisch over de box 3 heffing en de AG doet dit nu nog eens dunnetjes over. De overheid heeft hiermee een basis om de wetgeving aan te passen en nog even de extreme heffing in stand te houden. Wilt u toch wellicht meeprofiteren van een gunstige uitspraak? Maak bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2014 / 2015 (mits tijdig, dus binnen 6 weken). We wachten maar eens op de Hoge Raad, maar deze zal waarschijnlijk met een milde uitspraak komen: "de overheid heeft beoordelingsruimte en maakt hiervan gebruik ... de rechter gaat niet over wetgeving maar enkel over het uitleggen hiervan."

Bron

Hoge Raad 3 april 2015 ECLI NL HR 2015 812.

Reactie Ministerie van Financiën d.d. 16 februari 2016.

Conclusie AG d.d. 4 februari 2016 ECLI NL PHR 2016 41.

Gerechtshof Den Haag d.d. 19 augustus 2014 ECLI NL GHDHA 2014 2861.

Rechtbank Den Haag d.d. 22 augustus 2013 ECLI NL RBDHA 2013 11025.


Meer weten van box 3 in strijd met eigendomsrecht


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Box 3 in strijd met eigendomsrecht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap