print sitemap zoeken disclaimer contact

Het einde van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zicht?

De fiscale faciliteit om ondernemingsvermogen (deels) onbelast over te kunnen dragen aan de volgende generatie, is al met enige regelmaat onderwerp geweest van rechtspraak. Eén van de vragen die in deze procedures aan de rechterlijke macht is gesteld is, of het onderscheid in fiscale behandeling van ondernemingsvermogen ten opzichte van privévermogen gerechtvaardigd is. De rechter heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Voor politiek Den Haag positief dus! Weliswaar is hiermee een einde gekomen aan het juridische getouwtrek, in de politiek is de discussie over de toekomst van de BOF weer opnieuw aangewakkerd. De verwachting bestaat dat 2017 een jaar van versobering wordt.

Hoe werkt de BOF?

De belastingdruk bij overdracht van uw onderneming kan fors uitpakken. Dit geldt ook bij een verkoop van aandelen in uw vennootschap. Om te voorkomen dat de bedrijfsopvolging wordt belemmerd door de belastingheffing, heeft de wetgever een fiscale faciliteit in het leven geroepen: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Deze biedt ondernemers de mogelijkheid om hun onderneming (deels) onbelast over te laten gaan naar een beoogde opvolger. Dit kan zijn een familielid, maar ook een medewerker.

Onbelast? Ja! Tot een waarde van € 1.060.298 geldt een 100% vrijstelling. Voor het meerdere boven dit bedrag geldt een vrijstelling van 83%. Deze vrijstelling werkt bij een overdracht tijdens het leven (schenken) maar ook bij overlijden (erven). Uiteraard zijn hier wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Wat speelt er nu in Den Haag?

Ook in Den Haag zijn politici al geruime tijd aan het rommelen met de BOF. In 2014 werd de faciliteit in zijn huidige vorm al eens ter evaluatie voorgelegd. In de brief van Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer van 25 april 2014 werd voorgesteld om de faciliteit te versoberen of zelfs af te schaffen. Hier is destijds niets mee gedaan. In een recent gepubliceerd document, “ombuigingslijst”, wordt nu wederom de wens uitgesproken om de faciliteit aan te pakken. Op Prinsjesdag horen we wat het kabinet met de ingefluisterde woorden van Financiën heeft gedaan.   

Waarom is dit van belang voor ondernemers?

Een goede overdracht van uw onderneming kost tijd, soms zelfs jaren aan voorbereiding. Hier wordt vaak te licht over gedacht met allerlei complicaties tot gevolg. Nu de discussie rond de BOF weer is opgelaaid in politiek Nederland, dringt de tijd om een opvolging goed te regelen. Wij staan u graag bij in dit traject.  

Het overdragen van een onderneming is niet alleen een cijfermatige en juridische exercitie, ook emotioneel komt er het een en ander op u af. Wij helpen u graag bij het opzetten van een fiscaal gunstige bedrijfsopvolging waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen. Hierbij trekken wij samen op met uw accountant omdat wij vinden dat alleen een goede samenwerking tot een goed advies kan leiden. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!


Meer weten van het einde van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zicht?


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging Het einde van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zicht?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap