print sitemap zoeken disclaimer contact

Levensloop en DGA

Naast het pensioen in eigen beheer kunt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook op een andere manier sparen voor uw oudedagsvoorziening. Als u geld over heeft, kunt u namelijk voor een vervroegd pensioen (of verlof) sparen via de levensloopregeling. Wat zijn nu precies de voordelen van het opzetten van een levensloopregeling en hoe doet u dat?

Ziet u werken tot uw 67e niet zitten, dan biedt de levensloopregeling wellicht nog wat soelaas. U kunt met deze regeling per jaar maximaal 12% van uw brutoloon (dus uw loon vóór aftrek van eigen bijdrage auto en pensioenpremie) aan levensloop opbouwen / storten. U mag in totaal maximaal twee keer uw bruto jaarloon (210% van het loon) opbouwen. Als rente of beleggingsresultaten echter zorgen voor een hoger eindresultaat, is dit geen probleem.

Einde levensloopregeling 2012

De levensloopregeling is per 2012 afgeschaft. In 2013 zou de vitaliteitsregeling worden ingevoerd, deze gaat echter ook niet door. Als uw saldo lager is dan €3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u niet meer bijstorten. U kunt het geld in 2013 opnemen of ineens uitbetalen (gunstige regeling).

Als het saldo meer is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u nog gewoon opbouwen in 2012 en daarna. Over de inleg vanaf 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.

Zo werkt de levensloopregeling

Stel, u heeft een salaris van € 100.000. U wilt een levensloopregeling voor uzelf opzetten en verhoogt daarom dit salaris tot € 113.636. Na aftrek van de 12% levensloop (€ 13.636) resteert dan het oorspronkelijke salaris. Uiteindelijk kunt u maximaal € 238.635 (2x uw bruto jaarloon, oftewel 210% van € 113.636) aan levensloopkapitaal opbouwen. Dit is goed voor 3 jaar een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon.

Compensatie

De levensloopregeling die sinds 1 januari 2006 van kracht is, werd in het leven geroepen ter vervanging van de oude verlofspaarregeling en ter compensatie van de afschaffing van de mogelijkheden voor VUT en pre-pensioen. Wat zijn de voordelen van de levensloopregeling?

  1. Risicospreiding: u bouwt vermogen op buiten de B.V. Mocht uw onderneming omvallen, dan heeft u dit opgespaarde vermogen nog ergens anders veilig geparkeerd.
  2. Aftrekbare kosten: er is sprake van bruto opbouw. De storting voor de levensloopregeling is namelijk aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting (VPB) en levert daardoor ook een besparing op voor de toekomstige box 2 heffing. Hiertegenover staat wel een heffing in de toekomst voor de inkomstenbelasting (IB).
  3. Goedkoop: de kosten voor de levensloopregeling zijn lager dan voor een regulier pensioen.
  4. Heffingskorting: u kunt gebruik maken van een heffingskorting van € 199 (bedrag voor 2010) per deelnamejaar.
  5. Belastingvrij: er vindt geen box 3-heffing (inkomen uit sparen en beleggen) plaats over het opgebouwde kapitaal van de levensloop.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling, dan zult u een aantal zaken moeten regelen.

Als DGA kunt u de levensloopregeling niet in eigen beheer opbouwen (zoals bij uw pensioen), maar moet u het geld daadwerkelijk storten op een aparte bankrekening bij een bank of verzekeraar. U moet hiervoor een schriftelijke overeenkomst laten opstellen tussen u en de B.V. Daarnaast is het aan te bevelen notulen op te stellen waarin u aangeeft dat de B.V. van plan is om een levensloopregeling voor u als DGA te starten. De uitbetaling van de levensloopregeling moet via een werkgever (zijnde de B.V.), die dan vervolgens onder inhouding van loonheffing de bedragen aan u gaat betalen.

Handige tips voor optimaal gebruik van levensloop

  1. U kunt overwegen om uw salaris te verhogen, zodat u meer pensioen en levensloop kunt opbouwen.
  2. U kunt het gemiste loon eventueel als dividend uitkeren, hiermee blijft het netto inkomen gelijk.
  3. Bent u op dit moment tussen de 55 en 59 jaar (per 31 december 2005: 51 jaar), dan kunt u gebruik maken van een extra snelle opbouw van het levensloopkapitaal. U mag in dat geval in enkele jaren of ineens 210% opbouwen.

Verjaardag

U krijgt geen straf als u het levensloopkapitaal niet voor verlof of vervroegde uittreding (VUT) gebruikt. Het bedrag dat aanwezig is op de 65e verjaardag is belast als inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Dit is nadelig omdat u dan niet profiteert van mogelijk lagere tabeltarieven of de opgebouwde heffingskortingen. Aan de andere kant: u heeft wel het voordeel van uitstel van belastingheffing en geen box 3-heffing gehad. U kunt deze problemen voorkomen door de levensloopregeling om te zetten in pensioen. Dit pensioen mag dan niet bovenmatig worden (eventueel mag dit in eigen beheer).

Noot

De levensloopregeling is per 2012 afgeschaft.


Auteur
Mr. Dennis J.B. Jongbloed, Jongbloed Fiscaal Juristen te Enschede
drs. Tamara Slief, Rendement
Uitgave Rendement 4 (april 2010)

Deel deze pagina

Laatste update op 28-12-2012
Artikel gemaakt op 18-02-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Rendement Levensloop en DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap