print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Schuldigerkenning en notaris

Schenking onder schuldigerkenning: inschakelen notaris nodig!

Bij een papieren schenking draagt u vermogen aan uw kinderen over, maar deze krijgen het geld pas na uw overlijden. Een notariële akte is nodig. Hoe dat precies werkt, leest u hier.

Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem bevestigd, dat bij een papieren schenking een notariële akte nodig is. De betreffende zaak lag als volgt. Bij onderhandse akten (zonder notariële tussenkomst) erkent iemand bedragen schuldig aan haar dochter. Hierbij is bepaald dat aan de dochter een niet-opeisbare rente van 5% zal worden voldaan. Van de schenkingen is aangifte gedaan en er is schenkingsrecht geheven. In geschil is of de schuldig erkende bedragen als schuld in mindering komen op de met het recht van successie belaste verkrijging bij overlijden.

De Hoge Raad oordeelt dat het Gerechtshof Arnhem terecht heeft geconcludeerd, dat de bij onderhandse akten gedane schenkingen de strekking hadden pas na het leven van A te worden uitgevoerd. De Hoge Raad overweegt hierbij dat niet van belang is dat rente over de schuldig erkende bedragen is bedongen en of de rente bij leven van A is betaald. Het oordeel van het Gerechtshof dat de schenkingen niet bij leven van A zijn uitgevoerd, is volgens de Hoge Raad juist. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het Gerechtshof.

Meer weten van papieren schenking? notariële akte verplicht!

Deel deze pagina

Laatste update op 05-01-2021
Artikel gemaakt op 12-12-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Schuldigerkenning en notaris Papieren schenking? Notariële akte verplicht!

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap