print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Inlenersaansprakelijkheid

De inlenersaansprakelijkheidsregeling wordt vaak onderschat. De inlenersaansprakelijkheid heeft als doel het voorkomen dat uitleners misbruik maken bij het uitlenen van personeel waarbij geen loonheffing en / of omzetbelasting wordt afgedragen. De inlener kan dan hiervoor aansprakelijk worden gesteld voor de door de uitlener verschuldigde loonheffing / omzetbelasting. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld, het geldt dus feitelijk voor de gehele keten.

Wat is inlenen van personeel?

Van inlenen is sprake als een uitlener werknemers (arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking zijn) ter beschikking stelt aan een ander (de zogenaamde inlener).

Hoe inlenersaansprakelijkheid beperken?

De inlenersaansprakelijkheid of doorlenersaansprakelijkheid kan worden beperkt door:

 • een verklaring inzake goed betalingsgedrag van de uitlener te vragen;
 • deel factuurbedrag (inzake omzetbelasting / loonheffing) te storten op een geblokkeerde rekening (zogenaamde G-rekening);
 • storting deel factuurbedrag (rechtstreeks) bij de Belastingdienst (ongeveer 20% van het factuurbedrag exclusief BTW resp. 25% van het factuurbedrag inclusief BTW);
 • het werken met een uitzendbureau dat is aangesloten bij de NBBU / ABU / SNA (Stichting Normering Arbeid).

Depotstelsel voor inlenersaansprakelijkheid

In de nabije toekomst zou er een depotstelsel via de Belastingdienst komen, hierbij zou de de uitlener tenminste 35% van het factuurbedrag overmaken aan de Belastingdienst. In maart 2015 is duidelijk geworden dat dit stelsel er niet komt.

Noot fiscaal jurist bij inlenersaansprakelijkheid

 • Sinds (1 juli ) 2012 is het verboden om werknemers in te lenen bij bedrijven die niet als uitzendbureau staan ingeschreven bij het Handelsregister. Als u deze wet zou overtreden, dan staan u zware sancties te wachten (kan oplopen tot ongeveer € 50.000 en bij de tweede overtreding zelfs € 80.000).
 • Als een inlener aansprakelijk wordt gesteld voor de loonheffing / omzetbelasting van de uitlener, dan is dit zuur. De inlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de boete of belastingrente welke bij de uitlener wordt opgelegd (artikel 34 lid 1 of 32 lid 2 Invorderingswet).
 • De inlener moet wel toezicht houden op de werknemer en hier leiding aan geven, de Belastingdienst veronderstelt dit al vrij snel. Echter ... als hiervan geen sprake is, dan is er ook geen sprake van inlenersaansprakelijkheid.
 • De aansprakelijkheid voor de omzetbelasting bij de uitlener kan worden beperkt door de BTW op de dienstverlening te verleggen.
 • De inlener kan ook aansprakelijk worden gesteld als de uitlener te weinig loon zou betalen (minder dan minimumloon / geen vakantietoeslag).
 • De aansprakelijkheid geldt bij inlenen van reguliere uitzendbureau's, maar ook bij tijdelijk inlenen van personeel dat bij de uitlener "over is", zoals een transportbedrijf dat tijdelijk chauffeurs over heeft. De inlenersaansprakelijkheid kan hiermee ook binnen concernverband spelen.
 • Als u personeel van een ander zou inlenen, moet u in het bezit zijn van een kopie paspoort en eventueel een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning).
 • Er kan soms een reden zijn om de inlenersaansprakelijkheid te matigen.
 • De inlenersaansprakelijkheid geldt niet als het niet betalen van de loonheffing / omzetbelasting door de uitlener niet aan de uitlener of inlener is te wijten (disculpatie), bijvoorbeeld bij een faillissement door een calamiteit (die onvoorzienbaar was). Zie hiertoe een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 19 maart 2007.
 • Door een uitzendbureau uitgeleende werknemers zullen vaak bij verschillende inleners hebben gewerkt. De inlenersaansprakelijkheid moet dan worden verdeeld. Het bijhouden van de uren is dus verstandig.
 • Volgens de Hoge Raad geldt de inlenersaansprakelijkheid ook voor de bruteringscomponent, zie hiertoe de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 22 maart 2013.
 • Als u aansprakelijk wordt gesteld voor de loonheffing / omzetbelasting van de uitlener, dan heeft u meestal een vordering (regresrecht) op de bestuurder van de uitlener (artikel 56 Invorderingswet). Schakel hiervoor een advocaat in.
 • Als de inlener een buitenlandse partij is, kan er soms sprake zijn van inlenersaansprakelijkheid zonder dat er daadwerkelijk wordt betaald, dit zal afhangen van de verdragsafspraken tussen beide landen.

Procedure inlenersaansprakelijkheid

Een in Slovenië gevestigde onderneming stelt lassers uit Slovenië ter beschikking aan een tussenpersoon in Nederland. Dit bedrijf leent de lassers uit aan een scheepsbouwer in Nederland. De Belastingdienst stelt de tussenpersoon in Nederland aansprakelijk voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen bij de scheepsbouwer. Volgens de rechters (Rechtbank en Gerechtshof) is de scheepsbouwer de materiële werkgever. Het loon wordt betaald door de Sloveense onderneming (uitzendbureau) en kan op grond van het belastingverdrag niet in Nederland worden belast (werknemers waren minder dan 183 dagen in Nederland en woonden hier niet permanent). Het loon wordt niet betaald door de scheepsbouwer omdat hij niet gespecificeerde facturen heeft betaald, de naheffingsaanslagen zijn hiermee niet terecht opgelegd (de aansprakelijkheidsstelling is hiermee ook onterecht). Zie voor nadere informatie Gerechtshof Den Haag 5 november 2013, nr. 12/00892.

Deze uitspraak biedt commerciële mogelijkheden aan buitenlandse uitzendbureau's !

Vragen over inlenersaansprakelijkheid

Bel of mail gerust met één van onze contactpersonen

Bron inlenersaansprakelijkheid

Hoge Raad d.d. 20 december 2013.

Hoge Raad d.d. 20 december 2013 (uitspraak 2).

Bent u aansprakelijk gesteld? Wij helpen vele ondernemers met dit probleem

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2018
Artikel gemaakt op 26-03-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Inlenersaansprakelijkheid

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap