print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Geen boete inkeerregeling

Sinds 2009 wordt er een redelijk forse boete opgelegd als u zou inkeren. De rechter is het er nog niet helemaal over eens of deze boete mag worden opgelegd. Maak derhalve - ter behoud van rechten - bezwaar tegen dergelijke aanslagen op grond van de inkeerregeling.

Rechtbank Haarlem over inkeerregeling en boete

De heer Jansen geeft in 2011 aan dat hij verzwegen rekeningen in Zwitserland heeft. Er wordt een navorderingsaanslag (artikel 67e en artikel 67n AWR) opgelegd, er volgt ook een boete. De heer Jansen heeft geen problemen met de aanslag, maar is het niet eens met de opgelegde boete. De Rechtbank in Haarlem is het met de heer Jansen eens, een boete is niet toegestaan. De reden is dat het moment van het vergrijp is gelegen voor de invoering van de nieuwe wetgeving in 2010.

Als iemand geld in het buitenland heeft staan zonder dit in de aangifte inkomstenbelasting op te nemen en dit later alsnog aangeeft, is er sprake van inkeren. De wetgeving hieromtrent is de laatste jaren regelmatig aangepast. De per 2010 ingevoerde herziene wetgeving omtrent de inkeerregeling is een strafverzwaring. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verbiedt echter dat overtreders een zwaardere boete krijgen dan de boete die zou gelden op het moment dat de overtreding is begaan.

De Rechtbank onderstreept het hiervoor gememoreerde en vernietigde daarom de boete die aan de heer Jansen (fictieve naam) is opgelegd. De heer Jansen beging zijn vergrijp namelijk voor invoering van de nieuwe wetgeving.

Mening fiscaal jurist over inkeren en boete

Bij ons op kantoor hebben wij tientallen inkeerders geadviseerd en bijgestaan bij de inkeerregeling. De hiervoor genoemde uitspraak ligt in de lijn van de verwachtingen. Enkele maanden geleden deed de Rechtbank in Breda echter een uitspraak welke over hetzelfde onderwerp een andere uitspraak heeft gedaan. Eén zwaluw maakt nog geen .... We moeten dus nog even wachten op het oordeel van het Gerechtshof en / of wellicht de Hoge Raad. Ter behoud van rechten is het verstandig om wel een bezwaarschrift in te dienen.

Bron procedures inkeerregeling

Rechtbank Haarlem, 19 februari 2013 (gepubliceerd 5 maart 2013)

Rechtbank Breda, 20 september 2012 (gepubliceerd 31 oktober 2012)

Deel deze pagina

Laatste update op 19-03-2013
Artikel gemaakt op 13-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Geen boete inkeerregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap