print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht FIOD onderzoek Artikelen FIOD onderzoek Belastingaanslagen na FIOD onderzoek

Belastingaanslagen na FIOD-onderzoek

Belastingplichtigen die te maken krijgen met een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD krijgen veelal daarna nog te maken met belastingaanslagen van de Belastingdienst. Zowel de FIOD als de Belastingdienst beoordelen de feiten op hun eigen manier, dit geldt ook voor fiscale rechters en strafrechters. Beide rechters zijn juridisch ook niet aan elkaar gebonden. De fiscale rechter moet wel vertellen (motiveren) hoe hij tot zijn oordeel komt, temeer als dit oordeel anders is dan dat van de strafrechter, dit stelde de Hoge Raad in 2015.

Als een belastingplichtige via de strafrechter wordt vrijgesproken (of bij sepot) dan mag de fiscale rechter niet nogmaals oordelen over de feiten en omstandigheden, dit is in 2014 zo vastgesteld door de Europese rechter. Als de aanslagen al zijn opgelegd en u wordt vrijgesproken, dan moet de Belastingdienst de aanslagen tot nihil verminderen, aldus de Hoge Raad in 2017.

Belastinghefing op grond van FIOD-rapport

Als uit een onderzoek van de Belastingdienst volgt dat er over inkomsten / winsten geen belasting is voldaan, dan zal de Belastingdienst veelal na het FIOD-onderzoek langskomen om (bijvoorbeeld via een eigen onderzoek) vast te stellen of er nog naheffingsaanslagen of navorderingsaanslagen kunnen worden opgelegd. Dit moet de Belastingdienst doen binnen 5 jaar na de gebeurtenis. Dit kan langer zijn, bijvoorbeeld als er uitstel is genoten (dan veelal 7 jaar) of als het om buitenlands vermogen / inkomen gaat (dan veelal 12 jaar). De Belastingdienst moet dan wel aantonen dat er te weinig belasting is betaald. Als de belastingplichtige geen deugdelijke administratie kan tonen of heeft gevoerd, dan kan de Inspecteur de bewijslast omkeren, dan moet de belastingplichtige (overtuigend) aantonen hoe hoog zijn inkomen / winst is geweest. Omkeren van de bewijslast kan in een beperkt aantal gevallen:

  1. de administratie deugt niet;
  2. er is te laat aangifte gedaan terwijl dit wel had gemoeten;
  3. er is een informatiebeschikking opgelegd en de bezwaartermijn is verlopen;
  4. de inspecteur bewijst dat er te weinig inkomen / winst is aangegeven.

Bepalen van de winst na strafrechtelijk onderzoek FIOD

Veelal zal de Belastingdienst het FIOD-rapport als uitgangspunt nemen bij het opleggen van aanslagen. Meestal wordt er na het onderzoek van de FIOD nog een (beperkt) eigen onderzoek ingesteld. Bij het bepalen van de winst kunnen enkele (opmerkelijke) kosten nog in mindering worden gebracht, de belangrijkste zijn:

  1. Bij crimineel inkomen de kosten welke hiervoor zijn gemaakt (zoals wapens, etc.);
  2. Bij een ontnemingsvordering (die is betaald) de betaling hieromtrent.

Voor de belastingheffing is het niet van belang of inkomsten worden gegenereerd door legale of illegale activiteiten. De winst is belast en de kosten zijn aftrekbaar. Als u echter door de strafrechter (bijvoorbeeld na een FIOD-onderzoek) bent veroordeeld, zijn de kosten niet aftrekbaar (artikel 3.13 lid 1 wet Inkomstenbelasting). De kosten van een misdrijf zijn namelijk niet aftrekbaar. Dit geldt ook als er een zogenaamde strafbeschikking is uitgevaardigd. Het gevolg hiervan kan behoorlijk in de papieren lopen, de fiscale neutraliteit (betalen over wat je hebt genoten) wordt hiermee dus losgelaten. Dit komt met name naar voren als u voor uw omzet substantiële inkoopkosten hebt moeten maken. De inkoop is dan namelijk niet aftrekbaar, vorenstaande is in 2016 door de Hoge Raad bevestigd.

Conclusie Belastingdienst en FIOD

Een fiscaal jurist inschakelen bij een FIOD-onderzoek is verstandig. Soms is de wereld oneerlijk en soms kan de oneerlijkheid in uw voordeel werken. Kennis en kunde van de fiscale wetgeving en haar jurisprudentie is dan van belang. Fiscale rechters en strafrechters komen soms op grond van dezelfde feiten en omstandigheden tot geheel andere inzichten.

Bron strafrecht en fiscaal recht

EHRM 23 oktober 2014, nr. 27785/10.

Hoge Raad d.d. 20 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:643).

Hoge Raad d.d. 3 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1038).

Hoge Raad d.d. 2 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:958).

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 20 februari 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:515).

Rechtbank Rotterdam d.d. 15 mei 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:3682).

Vragen over fiscaliteit na FIOD onderzoek?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van belastingaanslagen na fiod onderzoek


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht FIOD onderzoek Artikelen FIOD onderzoek Belastingaanslagen na FIOD onderzoek

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap