print sitemap zoeken disclaimer contact

Omzetbelasting bij paarden

De hoofdregel is dat de levering van een paard belast is tegen het algemene BTW-tarief van 21%. Zeker als er aan een andere ondernemer wordt geleverd, die de omzetbelasting in aftrek kan brengen. Er zijn een paar uitzonderingen op deze hoofdregel:

Het lage tarief van 9% is van toepassing indien:

 • het paard bestemd is voor de landbouw (of bosbouw);
 • het paard bestemd is voor de fok;
 • het paard bestemd is voor de slacht.

De levering van een paard is belast tegen 0% indien:

 • het paard wordt geleverd aan een BTW ondernemer in een ander EU land
 • het paard wordt uitgevoerd aan een afnemer buiten de EU

Opfokken van paarden

Het opfokken en africhten van paarden en pony's valt in de basis onder het 9%-tarief.

 • Wat is opfokken? Het opfokken is de tijd waarin een veulen opgroeit tot een jongvolwassen paard.
 • Wat is africhten? Het africhten is het socialiseren van het paard, het zadelmak maken en het geschikt maken als rijpaard en menpaard.

Er geldt echter een tarief van 21% indien:

 • de africhtingsfase langer duurt dan 6 maanden;
 • het paard wordt getraind tot dressuurpaard of springpaard;
 • een startkaart voor het paard is aangevraagd;
 • het paard 5 jaar of ouder is

BTW en halve springpaarden

In een procedure bij de Rechtbank Zeeland Westbrabant in 2023 ging het om een handelaar in springpaarden die 50% van een aantal paarden verkocht. Al beelddenkend zie ik voor mij wat een toestand dit oplevert bij de levering van de paarden. Maar blijkbaar is dit allemaal gelukt, want er is zelfs een discussie ontstaan over de BTW.

De discussie speelde zich af in het zuiden van ons land. De handelaar heeft de helft van de eigendom van paarden geleverd en op de factuur het nultarief toegepast omdat de paarden (in elk geval de helft) ons land hebben verlaten.

Normaal gesproken is voor een levering noodzakelijk dat de eigendom overgaat op de afnemer en dat deze als eigenaar over het goed kan beschikken. Bij een half paard kan dat lastig zijn, maar de rechtbank acht het mogelijk en voldoende dat de afnemer als mede-eigenaar over de helft van het paard kon beschikken.

Dan blijft over de bewijslast, de handelaar moet aantonen dat de paarden in het kader van de verkoop zijn vervoerd naar het buitenland. Hierin slaagt hij ten dele. Voor een aantal paarden hecht de rechtbank waarde aan het feit dat de afnemer een intracommunautaire verwerving heeft afgegeven en dat de afnemer een verklaring heeft getekend waarin zij aangeeft het paard te hebben ontvangen. De rechtbank heeft er geen probleem mee dat de verklaringen in 2020 zijn ondertekend terwijl de paarden in 2012 zijn geleverd. Er zijn ook een aantal paarden naar de Verenigde Staten vervoerd. Hierbij zat telkens een periode tussen de verkoop en het transport. In één geval zat er 7 maanden tussen verkoop en vervoer. Mede door een geloofwaardige verklaring van belanghebbende acht de rechtbank voldoende verband tussen de verkoop en het vervoer aanwezig voor toepassing van het nultarief.

Bij enkele paarden zat er ruim een jaar en zelfs twee jaar tussen de verkoop en het transport van het paard. In dat geval acht de rechtbank het niet meer geloofwaardig dat het transport in het kader van de verkoop van de helft van het paard plaatsvond. De levering heeft dan blijkbaar in Nederland plaatsgevonden.

Levering paard aan de verenigde staten

Hof 's-Hertogenbosch (20 december 2023 ECLI:NL:GHSHE:2023:4248) heeft geoordeeld dat de opeenvolgende verzendingen van een paard, vanuit België via Nederland naar de Verenigde Staten, als één geheel voor de BTW behandeld moeten worden. X bv, die in 2012 een paard aan een Amerikaanse klant verkocht en het nultarief voor export toepaste, wordt in het gelijk gesteld. De poging van de inspecteur om via artikel 37e Wet OB te bewijzen dat de levering in Nederland plaatsvond, faalt omdat het exportdocument X bv in België situeert en de keuring in Nederland enkel nodig was voor toestemming van export door de Nederlandse Douane. Het hoger beroep van X bv is daarom gegrond.

Ontstaan en loop van het geding
 • Naheffingsaanslag Omzetbelasting: Inspecteur legt naheffingsaanslag omzetbelasting op over 2012 aan een BV die handelt in paarden.
 • Bezwaar en Beroep: BV maakt bezwaar; inspecteur verklaart bezwaar ongegrond. BV gaat in beroep; rechtbank vermindert naheffingsaanslag gedeeltelijk. BV stelt hoger beroep in.
 • Zitting en Uitspraak: Hoger beroep behandeld bij Hof 's-Hertogenbosch; Hof vernietigt naheffingsaanslag.
Belangrijke Overwegingen
 • Plaats van Levering: Cruciaal geschilpunt betreft de plaats van levering van het paard (België vs. Nederland) voor de toepassing van het nultarief in de omzetbelasting.
 • Bewijsvoering: Discussie over het moment en de plaats van eigendomsoverdracht van het paard; belanghebbende argumenteert dat dit plaatsvond bij export buiten EU, ondersteund door documentatie en feitelijke handelingen.
 • Uitspraak Hof: Het Hof concludeert dat de levering buiten Nederland plaatsvond (in België) en vernietigt de naheffingsaanslag.
Tips voor de Praktijk
 1. Documentatie is Cruciaal: Zorg voor gedegen en gedetailleerde documentatie van transacties, vooral bij internationale leveringen en export buiten de EU, om de plaats van levering en moment van eigendomsoverdracht te kunnen aantonen.
 2. Bewustzijn van Regels: Wees bewust van de complexiteit van omzetbelastingregels, vooral bij grensoverschrijdende leveringen en de toepassing van het nultarief. Dit vereist een goed inzicht in zowel nationale als EU-wetgeving.
 3. Proactief Handelen: Anticipeer op mogelijke vragen van de belastingdienst en bereid je voor op onderbouwing van de toegepaste omzetbelastingtarieven en -vrijstellingen.
 4. Belang van Exportdocumentatie: Zorg dat exportdocumentatie (zoals gezondheidscertificaten en uitvoeraangiften) correct en volledig is, en dat deze de feitelijke situatie van de transactie weerspiegelt.
 5. Tijdige Reactie: Reageer tijdig en adequaat op verzoeken van de belastingdienst gedurende een onderzoek of boekencontrole, en zorg dat je argumentatie goed onderbouwd en gedocumenteerd is.
Conclusie

Deze casus benadrukt het belang van nauwkeurige documentatie en duidelijkheid over de feitelijke gang van zaken bij internationale transacties, vooral in het kader van de omzetbelasting. Het zorgvuldig vastleggen van de plaats en het moment van levering kan cruciaal zijn in het succesvol verdedigen tegen naheffingsaanslagen in de omzetbelasting. Ondersteun dus dit soort verkopen met voldoende documentatie, foto's en overige zaken.

Conclusie paarden en omzetbelasting

Het is mogelijk om een half springpaard te verkopen en te exporteren tegen het nultarief. Het is dan wel van belang dat je kunt aantonen dat het hele paard in het kader van de verkoop over de grens wordt getransporteerd. Het dus van belang om de transportbewijzen goed te bewaren in de administratie. Daarnaast is het verstandig om vast te leggen dat de paarden in verband met de verkoop zullen worden overgebracht naar het buitenland. Zijn er vragen over BTW bij paarden neem dan gerust contact op met onderstaande specialisten.

Vragen over paarden en belastingen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-03-2024
Artikel gemaakt op 15-09-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Actueel omzetbelasting BTW en paarden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap